Journal content No6 (june) 2020 y.

Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/6/osoblivosti-strahuvannya-profesijnoyi-vidpovidalnosti-auditoriv-v-ukrayini-ta-v-zarubizhnih-krayinah/

Annotation: (Українська) У статті розкриваються особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах.

Marketing tools for managing unstable systems

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Marketing tools for managing unstable systems//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/6/marketingovye-instrumenty-upravleniya-nestabilnymi-sistemami/

Annotation: The article studies the theoretical background of the formation of marketing tools for managing unstable systems. The marketing objectives are determined depending on the state of demand, and approaches to determining the list of marketing principles are systematized. The marketing principles for various organization conditions are proposed. Marketing strategies by R. Best are systematized and a chain of marketing indicators is proposed that affect the financial result in the management of unstable systems, which presents three interconnected blocks of marketing and financial performance indicators.

Діагностика сучасних загроз та кібер-ризиків підприємств

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Діагностика сучасних загроз та кібер-ризиків підприємств//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2020/6/diagnostika-suchasnih-zagroz-ta-kiber-rizikiv-pidpriyemstv/

Annotation: (Українська) У статті досліджено особливості трактування кібербезпеки. Праведно аналіз сучасних загроз та кібер-ризиків, виявлено динаміку росту кібер-злочинів та збитків від них. Розроблено модель управління кібер-ризиками на підприємстві.

Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/antikoruptsijnij-komplayens-v-yuridichnih-osobah-privatnogo-prava-v-ukrayini-do-postanovki-problemi/

Annotation: (Українська) В українському суспільстві досі побутує думка, що державна служба – це єдина сфера, у якій поширена корупція, однак неправомірна вигода, фаворитизм, непотизм успішно розповсюдились і у корпоративному секторі. Чи не вперше про корупцію у юридичних особах приватного права заговорили у США: через низку корупційних скандалів, учасниками яких були американські політики, топ-менеджери національних та іноземних компаній, американський уряд почав цікавитись діяльністю американських приватних компаній як на вітчизняному рівні, так і закордоном та аналізувати її через призму корупційних практик. Законодавець оперативно зреагував на результати цього аналізу та прийняв низку антикорупційних законів з метою запобігання, виявлення та боротьби з корупцією у юридичних особах приватного права. Разом із прийняттям цих законів до внутрішнього корпоративного управління юридичних осіб висунули більшу кількість та жорсткіші вимоги, зокрема, щодо запобігання та боротьби з корупцією – власне, це зумовило зародження антикорупційного комплаєнсу. Україна для себе тільки відкриває цей феномен. Поштовх до таких розвідок обумовлений тим, що іноземні партнери, які є носіями культу антикорупційного комплаєнсу, все більше інвестують в українську економіку, розширюють сферу діяльності своїх компаній в Україні. У запропонованій статті розкрито поняття антикорупційного комплаєнсу, його структуру та значення для запобігання та боротьби з корупцією в юридичних особах приватного права, що зареєстровані відповідно до законодавства України.

Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/6/vikoristannya-suchasnih-metodiv-menedzhmentu-yak-napryam-vdoskonalennya-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) Застосування процесного підходу до управління організацією є ефективним інструментом адаптації до зовнішнього середовища. У статті розглядаються методи вдосконалення бізнес-процесів, що змінюють їх для кращого задоволення споживачів.

Features of application of the principle of rootity rights in the economic process of litigation

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Features of application of the principle of rootity rights in the economic process of litigation//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/osobennosti-primeneniya-printsipa-verhovenstva-prava-v-hozyajstvennom-protsesse-sudoproizvodstva/

Annotation: The scientific article provides a comprehensive analysis of the conditions for compliance with the principle of the rule of law as a defining principle in commercial litigation; the ratio of the principles of legality and the rule of law is characterized. The scientific article considers approaches to understanding the essence of the rule of law, which allow to imagine the diversity of interpretations of this concept, the peculiarity of subjective understanding not only by the person researching this issue, but also by an individual who has specific areas of law. Also in the scientific article the peculiarities of application of the principles of legality of the rule of law in the decisions of the European Court of Human Rights are considered.

Державна аудиторська служба України як суб’єкт запобігання корупції в сфері публічних закупівель

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Державна аудиторська служба України як суб’єкт запобігання корупції в сфері публічних закупівель//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/derzhavna-auditorska-sluzhba-ukrayini-yak-sub-yekt-zapobigannya-koruptsiyi-v-sferi-publichnih-zakupivel/

Annotation: (Українська) Розглянуто види фінансового контролю, які здійснюються в сфері публічних закупівель Державною аудиторською службою України. Проаналізовано функціонування фінансових перевірок закупівель за 2019 рік. Досліджено вплив реформування публічних закупівель в Україні для ДАСУ як стійкого механізму запобігання корупції. Обґрунтовано необхідність реформування ДАСУ як більш ефективного органу у сфері фінансового контролю та моніторингу публічних закупівель.

Requirements applicable to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Requirements applicable to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/requirements-applicable-to-the-adoptive-candidates-according-to-the-legislation-of-ukraine-and-the-republic-of-turkey/

Annotation: The objective of the article is to analyze the requirements, that were put forward to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey. Particularly, were analyzed the norms of the Family Code of Ukraine and the Civil Code of the Republic of Turkey, points of view of Ukrainian and Turkish scientists regarding the requirements for adopting candidates.

Stages of the privatization process

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Stages of the privatization process//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/stadiyi-privatizatsijnogo-protsesu/

Annotation: The article highlights in detail several definitions of privatization, as the transformation of any form of ownership into private, the process of transition to private ownership of objects based on state, collective or mixed ownership. It is in the legislation that the concept of privatization is enshrined in Article 1 of the Law of Ukraine "On Privatization of State and Municipal Property". The goals of privatization, as well as the procedure for privatization of state and municipal property are highlighted. Implementation of privatization and privatization in different ways, ie there are different ways of transferring property rights from the hands of the state to the hands of individuals. Separation of criteria that led to the emergence of such basic methods of privatization as: corporatization, sale of enterprises and property through a commercial or investment tender, redemption of leased property and crash.

Криптовалюта (цифрова валюта) як механізм маскування корупційних коштів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Криптовалюта (цифрова валюта) як механізм маскування корупційних коштів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/kriptovalyuta-tsifrova-valyuta-yak-mehanizm-maskuvannya-koruptsijnih-koshtiv-ta-legalizatsiyi-vidmivannya-dohodiv-oderzhanih-zlochinnim-shlyahom/

Annotation: (Українська) У статті досліджується феномен криптовалюти у контексті використання особами, які беруть участь у «хабарництві» нових сфер та можливостей для легалізації (відмивання) корупційних доходів для подальшого ухилення від перевірки правоохоронних органів та інших державних органів.

Участь приватних військових компаній в збройних конфліктах

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Участь приватних військових компаній в збройних конфліктах//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/uchast-privatnih-vijskovih-kompanij-v-zbrojnih-konfliktah/

Annotation: The article deals with the theoretical study of the activity of private military companies in the context of modern armed conflicts, based on the analysis of international practice of engaging them in armed clashes. Particular attention is paid to the situation of private military companies in international relations and the probable problems that occur when they participate in hostilities.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine