Зміст журналу No6 (червень) 2020 y.

Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/6/osoblivosti-strahuvannya-profesijnoyi-vidpovidalnosti-auditoriv-v-ukrayini-ta-v-zarubizhnih-krayinah/

Анотація: У статті розкриваються особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах.

Маркетингові інструменти управління нестабільними системами

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Маркетингові інструменти управління нестабільними системами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/6/marketingovye-instrumenty-upravleniya-nestabilnymi-sistemami/

Анотація: У статті проведено дослідження теоретичних передумов формування маркетингових інструментів управління нестабільними системами. Визначено завдання маркетингу в залежності від стану попиту та систематизовано підходи до визначення списку принципів маркетингу. Запропоновано принципи маркетингу для різних станів організації. Систематизовано Стратегії маркетингу за Р. Бестом та запропоновано ланцюжок маркетингових показників, що впливають на фінансовий результат в управлінні нестабільними системами, в якому представлені три взаємопов'язані блоки маркетингових і фінансових показників ефективності.

Діагностика сучасних загроз та кібер-ризиків підприємств

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Діагностика сучасних загроз та кібер-ризиків підприємств//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/6/diagnostika-suchasnih-zagroz-ta-kiber-rizikiv-pidpriyemstv/

Анотація: У статті досліджено особливості трактування кібербезпеки. Праведно аналіз сучасних загроз та кібер-ризиків, виявлено динаміку росту кібер-злочинів та збитків від них. Розроблено модель управління кібер-ризиками на підприємстві.

Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/6/antikoruptsijnij-komplayens-v-yuridichnih-osobah-privatnogo-prava-v-ukrayini-do-postanovki-problemi/

Анотація: В українському суспільстві досі побутує думка, що державна служба – це єдина сфера, у якій поширена корупція, однак неправомірна вигода, фаворитизм, непотизм успішно розповсюдились і у корпоративному секторі. Чи не вперше про корупцію у юридичних особах приватного права заговорили у США: через низку корупційних скандалів, учасниками яких були американські політики, топ-менеджери національних та іноземних компаній, американський уряд почав цікавитись діяльністю американських приватних компаній як на вітчизняному рівні, так і закордоном та аналізувати її через призму корупційних практик. Законодавець оперативно зреагував на результати цього аналізу та прийняв низку антикорупційних законів з метою запобігання, виявлення та боротьби з корупцією у юридичних особах приватного права. Разом із прийняттям цих законів до внутрішнього корпоративного управління юридичних осіб висунули більшу кількість та жорсткіші вимоги, зокрема, щодо запобігання та боротьби з корупцією – власне, це зумовило зародження антикорупційного комплаєнсу. Україна для себе тільки відкриває цей феномен. Поштовх до таких розвідок обумовлений тим, що іноземні партнери, які є носіями культу антикорупційного комплаєнсу, все більше інвестують в українську економіку, розширюють сферу діяльності своїх компаній в Україні. У запропонованій статті розкрито поняття антикорупційного комплаєнсу, його структуру та значення для запобігання та боротьби з корупцією в юридичних особах приватного права, що зареєстровані відповідно до законодавства України.

Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/6/vikoristannya-suchasnih-metodiv-menedzhmentu-yak-napryam-vdoskonalennya-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Анотація: Застосування процесного підходу до управління організацією є ефективним інструментом адаптації до зовнішнього середовища. У статті розглядаються методи вдосконалення бізнес-процесів, що змінюють їх для кращого задоволення споживачів.

Особливості застосування принципу верховенства права в господарському процесі судочинства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості застосування принципу верховенства права в господарському процесі судочинства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/6/osobennosti-primeneniya-printsipa-verhovenstva-prava-v-hozyajstvennom-protsesse-sudoproizvodstva/

Анотація: В науковій статті проведено комплексний аналіз умов дотримання принципу верховенства права як визначального принципу у господарському судочинстві; охарактеризовано співвідношення принципів законності і верховенства права. В науковій статті розглянуто підходи до розуміння сутності принципу верховенства права, які дають можливість уявити різноманітність інтерпретацій даного поняття, особливість суб’єктивного розуміння не тільки особою, яка досліджує це питання, а й окремою людиною, що має свої специфічні напрямки праворозуміння. Також в науковій статті розглянуто особливості застосування принципів законності верховенства права в рішеннях Європейського Суду з прав людини.

Державна аудиторська служба України як суб’єкт запобігання корупції в сфері публічних закупівель

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Державна аудиторська служба України як суб’єкт запобігання корупції в сфері публічних закупівель//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/6/derzhavna-auditorska-sluzhba-ukrayini-yak-sub-yekt-zapobigannya-koruptsiyi-v-sferi-publichnih-zakupivel/

Анотація: Розглянуто види фінансового контролю, які здійснюються в сфері публічних закупівель Державною аудиторською службою України. Проаналізовано функціонування фінансових перевірок закупівель за 2019 рік. Досліджено вплив реформування публічних закупівель в Україні для ДАСУ як стійкого механізму запобігання корупції. Обґрунтовано необхідність реформування ДАСУ як більш ефективного органу у сфері фінансового контролю та моніторингу публічних закупівель.

Requirements applicable to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Requirements applicable to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/6/requirements-applicable-to-the-adoptive-candidates-according-to-the-legislation-of-ukraine-and-the-republic-of-turkey/

Анотація: (English) The objective of the article is to analyze the requirements, that were put forward to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey. Particularly, were analyzed the norms of the Family Code of Ukraine and the Civil Code of the Republic of Turkey, points of view of Ukrainian and Turkish scientists regarding the requirements for adopting candidates.

Стадії приватизаційного процесу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Стадії приватизаційного процесу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/6/stadiyi-privatizatsijnogo-protsesu/

Анотація: У статті детально виокремлено декілька визначень приватизації, як трансформації будь-якої форми власності у приватну, процесу переходу в приватну власність об'єктів, заснованих на державній, колективній або змішаній власності. Саме у законодавстві поняття приватизації закріплено в статті 1 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна». Виокремлено цілі приватизації, а також порядок приватизації державного і комунального майна. Здійснення приватизація та роздержавлення різними способами, тобто є різні шляхи передачі прав власності з рук держави в руки приватних осіб. Поділ критерій, які зумовили появу таких основних способів приватизації як: акціонування, продаж підприємств та майна за комерційним або інвестиційним конкурсом, викуп орендованого майна та банкрутство.

Криптовалюта (цифрова валюта) як механізм маскування корупційних коштів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Криптовалюта (цифрова валюта) як механізм маскування корупційних коштів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/6/kriptovalyuta-tsifrova-valyuta-yak-mehanizm-maskuvannya-koruptsijnih-koshtiv-ta-legalizatsiyi-vidmivannya-dohodiv-oderzhanih-zlochinnim-shlyahom/

Анотація: У статті досліджується феномен криптовалюти у контексті використання особами, які беруть участь у «хабарництві» нових сфер та можливостей для легалізації (відмивання) корупційних доходів для подальшого ухилення від перевірки правоохоронних органів та інших державних органів.

Участь приватних військових компаній в збройних конфліктах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Участь приватних військових компаній в збройних конфліктах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/6/uchast-privatnih-vijskovih-kompanij-v-zbrojnih-konfliktah/

Анотація: В статті здійснюється теоретичне дослідження діяльності приватних військових компаній в умовах сучасних збройних конфліктів, на основі аналізу міжнародної практики їх залучення до збройних зіткнень. Особлива увага надається положенню приватних військових в міжнародних відносинах та імовірним проблемам, які мають місце за їх участі в воєнних діях.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат