Journal content No4 (april) 2019 y.

Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/4/algoritm-navchannya-zgortkovih-nejronnih-merezh-dlya-rozpiznavannya-audiopodij/

Annotation: (Українська) В роботі описані методи та алгоритми навчання нейронних мереж. Також запропоновано організацію навчання нейронної мережі, що була успішно застосована до загорткової нейронної мережі для вирішення задачі класифікації аудіоподій.

Донорські органи людини як предмет договору купівлі-продажу

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Донорські органи людини як предмет договору купівлі-продажу//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/donorski-organi-lyudini-yak-predmet-dogovoru-kupivli-prodazhu/

Annotation: The article examines the problem of regulating donor organs as an object of civil law relations, the specifics of regulating this issue in international practice, and gaps in the legislation of Ukraine in this area.

Психолингвистический портрет героя романа Юлиана Семенова «Приказано выжить» русского разведчика Отто фон Штирлица

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Психолингвистический портрет героя романа Юлиана Семенова «Приказано выжить» русского разведчика Отто фон Штирлица//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2019/4/psiholingvisticheskij-portret-geroya-romana-yuliana-semenova-prikazano-vyzhit-russkogo-razvedchika-otto-fon-shtirlitsa/

Annotation: (Русский) В статье составлен психолингвистический портрет героя романа Юлиана Семенова «Приказано выжить» русского разведчика Отто фон Штирлица.

Проблематика доступу осіб до правосуддя у кримінальному провадженні

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Проблематика доступу осіб до правосуддя у кримінальному провадженні//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/problematika-dostupu-osib-do-pravosuddya-u-kriminalnomu-provadzhenni/

Annotation: (Українська) У статті розглядаються проблеми реалізації концептуально важливої засади кримінального судочинства - доступу до правосуддя.

Окремі аспекти взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Окремі аспекти взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/okremi-aspekti-vzayemodiyi-organiv-prokuraturi-iz-zasobami-masovoyi-informatsiyi/

Annotation: The paper investigates the legal grounds, the essence and realities of the cooperation of the prosecutor's offices of Ukraine with the media. The author pays particular attention to distinguishing the main problems of such interaction and identifying possible ways of solving them and improving the links between the prosecutor's office and the media. At the same time, it is concluded that raising the level of public confidence in the prosecutor's corps cannot be carried out without regular interaction between this body and the media, and even such as social media.

Investigation of faults of automotive devices of cargo wagons

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Investigation of faults of automotive devices of cargo wagons//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/4/issledovanie-neispravnostej-avtostsepnogo-ustrojstv-gruzovyh-vagonov/

Annotation: Due to the fact that during the movement of the train there is a dynamic load variation on the autogaser devices that combine cars, an analysis of the process of this dynamic load was made. Since, in addition to the load, there are still some temperature differences, this led to the occurrence of cracks in the auto-couplings. The possible places of the formation of cracks in the fiery clutches, their causes and the results of their occurrence were analyzed.

Місце прокуратури в системі органів державної влади України

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Місце прокуратури в системі органів державної влади України//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/mistse-prokuraturi-v-sistemi-organiv-derzhavnoyi-vladi-ukrayini/

Annotation: (Українська) У статті, на основі аналізу наукових позицій, міжнародного досвіду, законодавства України та історичних аспектів, досліджено місце та роль прокуратури в системі органів державної влади України. Зокрема, автор звертає увагу на те, що теоретичні основи віднесення органів прокуратури до судової̈ гілки влади співпадають із законодавчими тенденціями в Україні. Однак, разом з тим, робиться висновок щодо абсолютної незалежності прокуратури під час виконання своїх службових повноважень, при зайнятті будь-якого місця в системі органів державної влади в Україні.

Актуальні питання екологічних обов’язків громадян

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Актуальні питання екологічних обов’язків громадян//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/2330-2/

Annotation: (Українська) Сьогодні чи не найбільшою невирішеною проблемою, яка хвилює увесь світ, у тому числі й нашу країну, залишається погана екологія. Покращити її становище можливо лише взаємними зусиллями держави (шляхом дієвого законодавчого регулювання) та її громадян (шляхом сумлінного дотримання законодавства). Відповідно виникає важливе питання щодо чіткого і повного закріплення екологічних обов’язків громадян в законодавстві. Саме останні й стануть предметом нашого дослідження.

Правові проблеми екологічної безпеки надр і природно-заповідного фонду в умовах проведення Операції Об’єднаних сил

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Правові проблеми екологічної безпеки надр і природно-заповідного фонду в умовах проведення Операції Об’єднаних сил//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/pravovi-problemi-ekologichnoyi-bezpeki-nadr-i-prirodno-zapovidnogo-fondu-v-umovah-provedennya-operatsiyi-ob-yednanih-sil/

Annotation: (Українська) Сучасний стан екологічної безпеки України на території Луганської та Донецької областей пов’язаний із таким явищем як Операція Об’єднаних сил. Через відсутність належного екологічного контролю за станом навколишнього природного середовища в цій зоні ситуація, яка склалась, може перетворитися в загальну екологічну катастрофу для нашої держави, тому насамперед дослідження, а в подальшому вирішення даних проблем має невідкладний характер.

Адміністративно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Адміністративно-правове регулювання забезпечення інформаційної безпеки в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/administrativno-pravove-regulyuvannya-zabezpechennya-informatsijnoyi-bezpeki-v-ukrayini-suchasnij-stan-ta-perspektivi-vdoskonalennya/

Annotation: (Українська) Досліджено сучасний стан адміністративно-правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки в Україні. Виявлено низку проблем у вказаній сфері. Наведено комплекс рекомендацій щодо їх розв’язання. Визначено напрями вдосконалення законодавства, що забезпечує адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки в Україні.

Многокритериальный выбор предпочтительного пакета имитационного моделирования методом анализа иерархии

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Многокритериальный выбор предпочтительного пакета имитационного моделирования методом анализа иерархии//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/4/mnogokriterialnyj-vybor-predpochtitelnogo-paketa-imitatsionnogo-modelirovaniya-metodom-analiza-ierarhii/

Annotation: (Русский) Проанализированы характеристики различных пакетов имитационного моделирования для систем массового обслуживания с учетом совокупности показателей качества. Рассмотрены математические особенности одного из методов многокритериального выбора предпочтительного варианта – метода анализа иерархий. На основе проанализированных данных получено вектор глобальных приоритетов, по максимальному значению компонент которого выбран лучший вариант пакета имитационного моделирования для систем массового обслуживания.

Використання інтернет-ресурсів під час навального процесу

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Використання інтернет-ресурсів під час навального процесу//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2019/4/vikoristannya-internet-resursiv-pid-chas-navalnogo-protsesu/

Annotation: (Українська) У статті розглядаються інтернет-ресурси, що можуть виявитися корисними під час проведення уроку англійської мови, а також ресурси для дітей, що хочуть вивчати англійську мову.

Гуманістичні тенденції та проблеми звільнення від довічного позбавлення волі та скасування довічного позбавлення волі для жінок

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Гуманістичні тенденції та проблеми звільнення від довічного позбавлення волі та скасування довічного позбавлення волі для жінок//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/gumanistichni-tendentsiyi-ta-problemi-zvilnennya-vid-dovichnogo-pozbavlennya-voli-ta-skasuvannya-dovichnogo-pozbavlennya-voli-dlya-zhinok/

Annotation: (Українська) У статті проаналізовано чинне законодавство України з питання звільнення від довічного позбавлення волі. Досліджено гуманістичні тенденції та проблеми звільнення від довічного позбавлення волі в Україні. Розглядається пропозиція скасувати довічне позбавлення волі для жінок.

Франчайзинг в аспекті формування товарної політики на підприємстві

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Франчайзинг в аспекті формування товарної політики на підприємстві//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/4/franchajzing-v-aspekti-formuvannya-tovarnoyi-politiki-na-pidpriyemstvi/

Annotation: (Українська) Стаття присвячена дослідженню поняття франчайзингу та його впливу на діяльність економічних суб’єктів. Зокрема висвітлено вплив франчайзингу на формування торгівельної політики підприємства, виділено ключові права та обов’язки суб’єктів франчайзингових відносин. На прикладі вітчизняного підприємства ПАТ «МХП» ТМ «Наша Ряба» проаналізовано переваги франчайзингу, основні фінансові характеристики франшизи даного підприємства, проілюстровано кількість фірмових франшиз на території України, а також обсяги продажів підприємства.

Effectiveness of legal regulation, its indicators and factors

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Effectiveness of legal regulation, its indicators and factors//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/efektivnist-pravovogo-regulyuvannya-yiyi-pokazniki-ta-chinniki/

Annotation: The article deals with the issues of the effectiveness of legal regulation. It outlined its main indicators and factors.

Особенности использования совместного завещания супругов в зарубежных странах

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Особенности использования совместного завещания супругов в зарубежных странах//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/osobennosti-ispolzovaniya-sovmestnogo-zaveshhaniya-suprugov-v-zarubezhnyh-stranah/

Annotation: An article gives a discription of a concept, value, the contents and legal manifestation drawing up the joint will of spouses relying on experience of the foreign states. The joint will of spouses is a will of two persons whose marriage is officially registered concerning the order the property after their death in favor of the particular person. In the Republic of Kazakhstan exists only the wills made by one person. Therefore applying techniques of the foreign states, on a way of applications and streamlinings of legislations, their features of drawing up, carrying out legal expertize of drawing up the joint will of spouses, the analysis by the legislation of the Republic of Kazakhstan of the hereditary relations between spouses is kept. Key words: joint testament of spouses, inheritance under the will, inheritance, testator, successor unworthy heirs, hereditary weight

Дослідження впливу засобу створення сприятливого психологічного клімату на розв’язання міжособистісного конфлікту

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Дослідження впливу засобу створення сприятливого психологічного клімату на розв’язання міжособистісного конфлікту//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2019/4/doslidzhennya-vplivu-zasobu-stvorennya-spriyatlivogo-psihologichnogo-klimatu-na-rozv-yazannya-mizhosobistisnogo-konfliktu/

Annotation: (Українська) Доведено, що психологічні засоби повинні застосовуватися комплексно, включаючи такі напрями: виявлення індивідуально-психологічних особливостей працівників, які сприяють виникненню конфліктів, потім психокорекційна робота з ними в процесі психологічного тренінгу, спрямованого на розвиток конфліктологічної компетенції і комунікаційних навичок і створення сприятливого психологічного клімату за допомогою регулярної діагностики взаємин в групі і подальшої їх корекції. Комплексне застосування даних психологічних засобів знижує кількість конфліктів у групі, підвищує індекси емоційної експансивності та психологічної взаємності, знижує рівень тривожності у членів групи, зменшує кількість конфліктних діад.

Metrics and rhythmics in Ukrainian poetry of the 1990s

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Metrics and rhythmics in Ukrainian poetry of the 1990s//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2019/4/metrika-i-ritmika-ukrainskoj-liriki-1990-h-godov/

Annotation: In this paper we tried to analyze metrics and rhythmics in poetry of 90s literary generation. We attempt to clarify the relation of classical and non-classical verse on the base of the famous poet’s works of that period, and it is important to emphasize that in such way we appoint the main peculiarities and reasons of the most important formative changes in Ukrainian poetry of the 90s.

New approaches in judicial practice of resolving corporate disputes

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. New approaches in judicial practice of resolving corporate disputes//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/perspektivy-razvitiya-instituta-mediatsii-v-ukraine/

Annotation: The article is devoted to the research of the formation and development of the mediation in Ukraine. Author has analyzed the latest texts of the legislative proposals on mediation, and highlighted the main problems of the formation of national mediation legislation. Particular attention was paid to the issue of the benefits of mediation in resolving disputes arising from economic relations.

New approaches in judicial practice of resolving corporate disputes

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. New approaches in judicial practice of resolving corporate disputes//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/novye-podhody-v-sudebnoj-praktike-po-razresheniyu-korporativnyh-sporov/

Annotation: The article is devoted to study of protection of corporate rights and legally protected interests through a jurisdictional form of protection. Up to date judicial practice on resolving corporate disputes has been analyzed, and new approaches to the consideration by the economic courts of this category of cases have been characterized. Particular attention is paid to the issue of ways to protect corporate rights and to modern approaches of their law enforcement.

Foreign experience in regulating the legal status of antitrust authorities

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Foreign experience in regulating the legal status of antitrust authorities//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/4/zarubezhnyj-opyt-regulirovaniya-pravovogo-statusa-antimonopolnyh-organov/

Annotation: The article highlights the issues of the formation of antitrust laws in foreign industrialized countries, highlighted the main models of antitrust authorities, as well as the features of their legal status. Proposed areas for improving antitrust regulation in Ukraine.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine