Authors

Александр Иванов

Alexander Ivanov

City: Kyiv

Science degree: Student

Place of work/study: National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Autor articles

Класифікація аудіоподій за допомогою згорткових нейронних мереж

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Класифікація аудіоподій за допомогою згорткових нейронних мереж//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/5/klasifikatsiya-audiopodij-za-dopomogoyu-zgortkovih-nejronnih-merezh/

Annotation: (Українська) Згорткові нейронні мережі (CNN) виявилися дуже ефективними в задачі класифікації зображень та являються перспективними для класифікації аудіо. Були розглянуті різні архітектури CNN, щоб класифікувати аудіоподії з набору даних UrbanSound8K [5], який має 8732 аудіофайлів розмічених на 10 класів. Розглянуто такі популярні CNN мережі, як AlexNet [1], VGG [2], ResNet [3] і DenseNet [4]. Було досліджено, що моделі CNN, що використовуються в класифікації зображень, добре відповідають завданням класифікації звуку.

Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/4/algoritm-navchannya-zgortkovih-nejronnih-merezh-dlya-rozpiznavannya-audiopodij/

Annotation: (Українська) В роботі описані методи та алгоритми навчання нейронних мереж. Також запропоновано організацію навчання нейронної мережі, що була успішно застосована до загорткової нейронної мережі для вирішення задачі класифікації аудіоподій.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine