Зміст журналу No11 (листопад) 2019 y.

Транспортне забезпечення логістичних технологій

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Транспортне забезпечення логістичних технологій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/transportnoe-obespechenie-logisticheskih-tehnologij/

Анотація: Вміння оптимально використовувати транспортне забезпечення на сьогоднішній день є актуальним завданням підприємців. Починаючи свою діяльність, вони повинні ясно представляти потребу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерелах їх отримання, а також вміти чітко розрахувати потребу в транспортному забезпеченні під час процесу розвитку підприємства. Добре продумане транспортне забезпечення - запорука успіху будь-якого підприємства. Водночас розвинуті логістичні технології допомагають залучити потенційних інвесторів, а також послужити цінним інструментом підприємця для контролю за розвитком бізнесу. В статті детально описуються аспекти транспортного забезпечення логістичних технологій. Подано детальну характеристику логістики транспортування, її структури, особливостей розробки та формування. Подана порівняльна характеристика видів транспорту. У статті досліджуються проблеми, які виникають під час використання логістичних технологій, що включають в себе завдання, цілі та аналіз ринку. Поряд з цим розцінюється важливість ресурсів, які потрібні для досягнення поставлених цілей. Істотна необхідність в транспортному забезпеченні з'являється, в основному, в той час, коли з'являється гостра потреба в ефективній доставці вантажу. Крім цього, в статті розглядаються основні цілі та завдання транспортного забезпечення логістичних технологій. Тут ключову роль відіграє транспортна складова, яка використовує низку аспектів, спрямованих на ефективну реалізацію функції транспортування на основі застосування транспортних технологій. Логістичні технології допомагають підприємцю знайти відповіді на самі різні питання, що стосуються продукції, ресурсів, ринкового попиту, витрат і багато іншого. У статті наводиться аналіз труднощів, що виникають при транспортному забезпеченні логістичних технологій, розглядається місце та роль транспорту в забезпеченні логістичних технологій, вирішуються основні питання логістики транспортування. Запропоновано основні заходи по зниженню транспортно-логістичних витрат.

Іноземний досвід застосування ефективних систем оплати праці та мотивації працівників

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Іноземний досвід застосування ефективних систем оплати праці та мотивації працівників//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/inozemnij-dosvid-zastosuvannya-efektivnih-sistem-oplati-pratsi-ta-motivatsiyi-pratsivnikiv/

Анотація: Питання, пов’язані з заробітною платою (її величиною, формою нарахування, порядком виплати) є одними з найбільш актуальних як для працівників, так і для роботодавців. Підприємства, які прагнуть до підвищення продуктивності праці, намагаються розробити стимулюючі заходи зростання заробітної плати, які дозволяють, з одного боку, збільшувати обсяги виробництва продукції, а з іншого боку - мати зацікавленому працівникові дохід, що дозволяє вести гідний спосіб життя. Формування політики в сфері оплати праці покладено безпосередньо на підприємства, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання її результатів. У даній статті представлені особливості мотивації і стимулювання праці персоналу на підприємствах різних країн світу. Об’єктом вивчення є закордонний досвід трудової мотивації працівників. В результаті дослідження зроблено висновок, що необхідно активно розвивати системи нематеріального стимулювання працівників. Ефективність функціонування такої системи буде визначатися не тільки впливом на співробітників організацій, але і її актуальністю і життєздатністю на довгострокову перспективу.

Методика оцінки ефективності системи управління персоналом в організації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методика оцінки ефективності системи управління персоналом в організації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/metodika-otsenki-effektivnosti-sistemy-upravleniya-personalom-v-organizatsii/

Анотація: У статті охарактеризовано сутність управління персоналом як сукупність принципів, методів і засобів цілеспрямованого впливу на персонал, що забезпечують максимальне використання його інтелектуальних і фізичних здібностей при виконанні трудових функцій для досягнення цілей організації, розкрито мету оцінки ефективності управління персоналом підприємства. Сучасна організація в структурі товарного ринку є складним соціально-економічним суб'єктом. В системі управління цим суб'єктом особливе місце займає управління персоналом. Без персоналу немає організації, а успіхи її фінансово-господарської діяльності - це заслуга і надбання персоналу. Тривалий період розвитку економіки провідних індустріально розвинених країн з ринковою економікою переконливо свідчить, що домогтися успіху можна лише в тому випадку, коли в основі управління організацією знаходиться людина як найвища цінність фірми. Для того, щоб забезпечити ефективне функціонування підприємства, на ньому повинна бути сформована сильна команда, здатна підтримувати свій високий професійний авторитет. Успіх функціонування організації залежить від вибору варіантів побудови системи управління персоналом компанії, вивчення способу її функціонування, вибору найбільш підходящих механізмів і прийомів взаємодії з людьми. Виділено групи критеріїв оцінки персоналу, які використовуються в будь-якій організації з деякими корективами. Розглянуто особливості сучасних методів оцінки ефективності управління персоналом підприємства: метод рейтингової шкали, метод бенчмаркінгу, метод «360 градусів», метод KPI, метод експертних оцінок, методика «Азимут», методика Джека Філіпса та методика Дейва Ульріха.

Поняття та значення юрисдикції міжнародного суду ООН

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття та значення юрисдикції міжнародного суду ООН//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/ponyatie-i-znachenie-yurisdiktsii-mezhdunarodnogo-suda-oon/

Анотація: В статті досліджено природу юрисдикції Міжнародного Суду ООH, її широке та вузьке значення. Проаналізовано три основні аспекти юрисдикції.

Порівняльна характеристика правового статусу фермерських господарств та особистих селянських господарств

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Порівняльна характеристика правового статусу фермерських господарств та особистих селянських господарств//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/sravnitelnaya-harakteristika-pravovogo-statusa-fermerskih-hozyajstv-i-lichnyh-krestyanskih-hozyajstv/

Анотація: У даній статті розглянуті основні характеристики фермерського та особистого селянського господарства методом їх зіставлення між собою. Авторами показано, що сімейні фермерські господарства відрізняються високою життєздатністю по відношенню до змін в технологіях, економічних і соціальних умовах. Культурна прихильність до фермерства та землеробства, особливо у господарств, що знаходяться в сімейній власності протягом тривалого часу, також є вагомим фактором. Разом з цим, діяльність фермерських господарств є більш регламентованою з правової точки зору, державна підтримка надається таким суб’єктам на вигідних умовах, а коло її способів є більш широким порівняно з формами державної підтримки особистого селянського господарства. В першу чергу це пов’язано з тим, що фермерські господарства є товаровиробниками, займаються підприємницькою діяльністю та їх продукція орієнтована на продаж. Особисті селянські господарства є найбільш численною організаційною формою господарювання населення і протягом багатьох десятиліть являються додатковим (а подекуди і єдиним) джерелом існування сільських жителів, чисельність яких в Україні досягає 30% від загальної кількості мешканців країни. Особисте селянське господарство як первинна форма організації виробництва сільськогосподарської продукції особистою працею членів сільської сім'ї і як форма її ре¬алізації забезпечує повне задоволення матеріальних, житлових, культурно-побутових потреб громадян. Детально описані ключові особливості вищенаведених понять, в результаті чого отримані матеріали порівняльного аналізу, які дають змогу чітко розмежовувати відповідні категорії та визначити пріоритетну для особи діяльність в разі створення фермерського чи особистого селянського господарства.

Ліквідність підприємства як один з основних показників фінансової безпеки підприємства роздрібної торгівлі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ліквідність підприємства як один з основних показників фінансової безпеки підприємства роздрібної торгівлі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/likvidnost-predpriyatiya-kak-odin-iz-osnovnyh-pokazatelej-finansovoj-bezopasnosti-predpriyatiya-roznichnoj-torgovli/

Анотація: В статті викладено основні поняття ліквідності підприємства як одного з основних показників фінансової безпеки торгового підприємства. На основі проведеного дослідження визначено основні етапи розрахунку платоспроможності підприємства та розкрито його зміст, враховуючи специфіку фінансової безпеки підприємства.

Кримінально-правова характеристика використання символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного режимів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Кримінально-правова характеристика використання символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного режимів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/ugolovno-pravovaya-harakteristika-ispolzovaniya-simvoliki-i-propaganda-kommunisticheskogo-i-natsional-sotsialisticheskogo-rezhima/

Анотація: Статтю присвячено криміналізації суспільно-небезпечних діянь, пов’язаних із виготовленням та поширенням комуністичної та нацистської символіки, а також пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного режимів. Надається загальна кримінально-правова характеристика злочину відповідно до змін кримінального законодавства.

Політика управління заборгованістю на підприємстві

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Політика управління заборгованістю на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/politika-upravlinnya-zaborgovanistyu-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті визначена теоретична сутність поняття політики управління заборгованістю на підприємстві. Надана стисла характеристика окремих стадій процесу управління заборгованістю на підприємстві. Досліджені особливості процесу управління заборгованістю підприємства з урахуванням ринкових умов господарювання в Україні.

Державна інформаційна політика

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Державна інформаційна політика//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/derzhavna-informatsijna-politika/

Анотація: Стаття присвячена висвітленню проблеми вдосконалення державної інформаційної політики, розглянуто найголовніші здобутки держави у сфері цій сфері, зокрема запровадження концепції «електронного уряду» та надання адміністративних послуг через систему електронних онлайн-платформ. Розглянуто можливості подальшого вдосконалення інформаційної політики на прикладі зарубіжних країн.

Процес каландрування паперу і розвиток конструкцій машинних каландрів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Процес каландрування паперу і розвиток конструкцій машинних каландрів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/11/protses-kalandruvannya-paperu-i-rozvitok-konstruktsij-mashinnih-kalandriv/

Анотація: Виконаний критичний аналіз розвитку конструкції машинних каландрів та визначено фактори інтенсифікації процесу каландрування і показано шлях їх впровадження в нових конструкціях машинного каландра.

Педагогічні умови адаптаційно-ігрового циклу в початковій школі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Педагогічні умови адаптаційно-ігрового циклу в початковій школі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2019/11/pedagogicheskie-usloviya-adaptsionno-igrovogo-tsikla-v-nachalnoj-shkole/

Анотація: У даній статті розкрито засади впровадження Концепції Нової української школи в закладах загальної середньої освіти. Автором проаналізовано теоретичні і практичні аспекти педагогічних умов адаптаційно-ігрового періоду в початковій школі.

Повідомлення учасників про процесуальні дії в межах цивільного провадження

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Повідомлення учасників про процесуальні дії в межах цивільного провадження//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/povidomlennya-uchasnikiv-pro-protsesualni-diyi-v-mezhah-tsivilnogo-provadzhennya/

Анотація: Проаналізовано інститут сповіщення у цивільному процесі. Надано визначення понять «судовий виклик» і «судове повідомлення». Розглянуті способи сповіщення осіб у цивільному процесі та здійснено пошук шляхів їх удосконалення.

Підстави відмови у екстрадиції особи: сучасні тенденції застосування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Підстави відмови у екстрадиції особи: сучасні тенденції застосування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/pidstavi-vidmovi-u-ekstraditsiyi-osobi-suchasni-tendentsiyi-zastosuvannya/

Анотація: У статті визначено підстави відмови у екстрадиції та проаналізовано їх законодавче закріплення на національному та міжнародному рівнях. Запропоновано доктринальний підхід до класифікації підстав відмови у видачі особи та наведено його співвідношення з нормами міжнародних конвенцій. У статті наголошено на проблемі захисту прав і основоположних свобод людини та громадянина при проведенні процедури екстрадиції. Також названо застосовуваний у ЄС метод вирішення зазначеного питання, та проаналізовано доцільність імплементації його до національного законодавства з метою пришвидшення прийняття рішення про екстрадицію, або відмову у видачі.

Проблемні аспекти криміналізації образи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблемні аспекти криміналізації образи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemni-aspekti-kriminalizatsiyi-obrazi/

Анотація: У статі визначено основні проблеми, які виникають при розгляді можливості криміналізації образи. Досліджено історичний аспект регулювання даного питання на законодавчому рівні. Вивчено міжнародний досвід та практику Європейського суду з прав людини щодо регулювання образи як кримінально караного діяння. Проаналізовано основні аргументи на користь та проти криміналізації образи, висловлені у науковій літературі.

Білий простір у проектуванні рекламних веб-сайтів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Білий простір у проектуванні рекламних веб-сайтів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/11/bilij-prostir-u-proektuvanni-reklamnih-veb-sajtiv/

Анотація: Мета – позиціонування рекламного веб-сайту як об’єкта проектування в дизайні; методика – оцінки функціональних, художніх, естетичних вимог, яким має відповідати рекламний веб-сайт як об’єкт дизайну в контексті «білого простору»; результати – в ході дослідження було встановлено важливість білого простору у проектуванні рекламних веб-сайтів, його основні переваги та принципи, значимість застосування його з точки зору читабельності та зручності сприйняття інформації, а також наведено приклади використання даного принципу відомими компаніями; наукова новизна – систематизовано процес створення рекламних веб-сайтів як сукупності інформації, технології та образної мови; практична значимість – полягає у можливості використання наукових пошуків для оцінки проектних вимог, яким має відповідати рекламний веб-сайт як об’єкт дизайну; у професійній практиці науковців з цього напряму; у професійній практичній діяльності дизайнерів, котрі проектують веб-сайти.

Напрями вдосконалення процесу управління прибутком підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Напрями вдосконалення процесу управління прибутком підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/napravleniya-sovershenstvovaniya-protsessa-upravleniya-pribyli-predpriyatij/

Анотація: В статті визначено, що прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази. Вся діяльність підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання прибутку або принаймні стабілізувати його на певному рівні. Процес накопичення прибутку відбувається під впливом чинників внутрішнього та зовнішнього характеру. В статті розглянуто роль прибутку у розвитку підприємства в сучасних ринкових умовах. Визначено послідовність дій при управлінні розподілом та використанням прибутку підприємства. Запропоновано заходи для покращення цільової структури використання прибутку підприємства, що дозволить поліпшити фінансовий стан підприємства і збільшити ефективність його діяльності.

Особливості соціальної адаптації дітей з порушеннями слуху в умовах сучасності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості соціальної адаптації дітей з порушеннями слуху в умовах сучасності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2019/11/osoblivosti-sotsialnoyi-adaptatsiyi-ditej-z-porushennyami-sluhu-v-umovah-suchasnosti/

Анотація: У статі розглянуто процес сталої адаптації дітей з особливими потребами до умов соціального простору, розглядаються обставини за якими процес адаптації проходить успішно та не чинить травмуючого пливу на дитину, а також труднощі які стоять на перешкоді дитини у процесі адаптації до сучасних умов існування суспільства. Втрата слуху повна або часткова, особливо в ранньому віці, є негативним фактором у формуванні та розвитку функціональних систем дитини, зокрема першої та другої сигнальної систем, в результаті чого відбувається гальмування побутової, психологічної та соціальної адаптації. Тому актуальною, є рання діагностика порушень слухового аналізатора та у разі виявлення такої проведення адаптивної роботи з дитиною на базі спеціалізованих закладів. На етапі сучасного розвитку України впроваджені урядові програми за для допомоги дітям з особливими потребами, яскравим прикладом є урядова програма «Діти України».

Оцінка якості і безпечності етилового спирту в лікеро-горілчаній продукції

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оцінка якості і безпечності етилового спирту в лікеро-горілчаній продукції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/11/otsinka-yakosti-i-bezpechnosti-etilovogo-spirtu-v-likero-gorilchanij-produktsiyi/

Анотація: Необхідність насичення ринку якісною та безпечною алкогольною продукцією вітчизняного виробництва зумовлює розвиток нових напрямів у розробці та виробництві лікеро-горілчаних виробів, пріоритетом яких є гарантія безпеки даної продукції та зниження наслідків токсичної, канцерогенної та мутагенної дії алкоголю на організм людини. Галузь алкогольних напоїв в Україні є однією з найбільш динамічних. На сьогоднішній день провідними виробниками лікеро-горілчаної продукції використовуються в якості добавок різні смакові та ароматичні речовини переважно синтетичного походження які можуть негативно впливати на організм людини. Тому важливу роль відіграє використання натуральної сировини рослинного або тваринного походження.

Аналіз інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/analiz-investitsijnoyi-privablivosti-silskogospodarskih-pidpriyemstv-ukrayini/

Анотація: В статті розглянуто сучасний стан та особливості розвитку інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України. Здійснено аналіз іноземних інвестицій в економіку та АПК України. Розкрито основні проблеми інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств.

Аналіз дoходів від вітчизняної та світової індустрії відеoігор

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Аналіз дoходів від вітчизняної та світової індустрії відеoігор//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/11/analiz-dohodiv-vid-vitchiznyanoyi-ta-svitovoyi-industriyi-videoigor/

Анотація: Стаття «Аналіз дoходів від вітчизняної та світової індустрії відеoігор» присвяченa перспективaм рοзвитку iндустрії вiдеоігор. Дослiджено дoхοди ринку вiдеоігор зa рiзними сегментaми, якi щoроку зростaють і вплив рοзвитку геймерськoї iндустрії нa економiку крaїни. Зрoблено прoгноз змiни доходiв вiд вiдеоігор нa нaступні перiоди. Проаналізовано можливi фaктοри впливу нa змiну доходів галузі в крaїнaх, якi οбіймaють ключовi позицiї в сферi ігрової індустрії.

Особливості кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень та заподіяння смерті під час бійки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень та заподіяння смерті під час бійки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/osoblivosti-kriminalnoyi-vidpovidalnosti-za-nanesennya-tilesnih-ushkodzhen-ta-zapodiyannya-smerti-pid-chas-bijki/

Анотація: В статті аналізується наукове тлумачення поняття «бійка», його основні ознаки. Автор звертає увагу, що в Україні, на відміну від законодавства інших європейських країн, не криміналізоване таке діяння як бійка. Автор наголошує, що при здійсненні кримінально-правової кваліфікації нанесення тілесних ушкоджень чи заподіяння шкоди під час бійки, судом має враховуватись особливості суб’єктивної сторони вчинюваного діяння.

Захист тварин на міжнародному законодавчому рівні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Захист тварин на міжнародному законодавчому рівні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/zashhita-zhivotnyh-na-mezhdunarodnom-zakonodatelnom-urovne/

Анотація: Досліджено питання захисту тварин на міжнародному законодавчому рівні. Проаналізовано різні погляди науковців. Розглянуті конституційні положення в Україні та країн-учасниць ЄС щодо зазначеного питання.

Проблеми реалізації сільськогосподарської продукції в умовах глобалізації ринку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблеми реалізації сільськогосподарської продукції в умовах глобалізації ринку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/problemy-realizatsii-selskohozyajstvennoj-produktsii-v-usloviyah-globalizatsii-rynka/

Анотація: У статті піднімається питання основних проблем реалізації продукції. Наведені приклади тих галузей виробництва сільськогосподарської продукції, які потребують підвищеної уваги, як з боку держави, фермерів та від суспільства загалом. З’ясовано, що підвищивши якість роботи менеджерів, дотримуючись норм якості та стандартизації, можливе активніше просування державної продукції та вироблення бренду. Доведено, що за сприяння державних програм та надання державних гарантій, можливе як покращення системи зберігання продукції, так і активна реалізація українського товару в тому чисті за межами держави. Розвинуто ідею стосовно подальшої діяльності кожного споживача, як свідомого громадянина своєї країни, що може чинити безпосередній вплив на економічну ситуацію в державі. Та завдяки сумлінному дотриманні законів та норм підвищувати стабільність держави.

Штучний інтелект як суб’єкт правовідносин

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Штучний інтелект як суб’єкт правовідносин//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/shtuchnij-intelekt-yak-sub-yekt-pravovidnosin/

Анотація: У науковій статті проаналізовано сучасне становище статусу штучного інтелекту та його перспективи. Надання роботам правосуб'єктності , визнання за ними авторських прав та питання про юридичну відповідальність. Окреслюється питання небезпеки їх розвитку.

Відходи як об’єкт правового регулювання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Відходи як об’єкт правового регулювання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/othody-kak-obekt-pravovogo-regulirovaniya/

Анотація: В статті проаналізовано поняття «відходів» відповідно до чинного законодавства, а також виявлено колізію норм, що стосуються дефініції. Автор розглядає методологію безпечного поводження з відходами, а також досліджує можливості зменшення та запобігання утворенню відходів в порівняння з досвідом Європейського Союзу. Крім того, автор виділяє правові проблеми України у боротьбі з відходами, вказує на те, що еколого-правове законодавство України наразі ще розвивається, однак в той самий час, пропонує власні шляхи вирішення окреслених проблем.

Основні тенденції на світовому ринку міжнародних туристичних послуг

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Основні тенденції на світовому ринку міжнародних туристичних послуг//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/osnovni-tendentsiyi-na-svitovomu-rinku-mizhnarodnih-turistichnih-poslug/

Анотація: Досліджено основні тенденції на світовому ринкту міжнародних туристичних послуг.

Облік і аудит грошових коштів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Облік і аудит грошових коштів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/uchet-i-audit-denezhnyh-sredstv/

Анотація: У статті зроблено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення наукової проблеми, яка полягає у вдосконаленні методики, організації обліку й аудиту грошових коштів підприємств, розроблено практичні рекомендації, спрямовані на ефективне використання грошових коштів.

The formation of the strategic resource management mechanism of the enterprise

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . The formation of the strategic resource management mechanism of the enterprise//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/the-formation-of-the-strategic-resource-management-mechanism-of-the-enterprise/

Анотація: (English) The topical issue of enterprise strategy formulation is built up in the article. It was established, that strategic management is the process of adopting and implementing strategic decisions based on the comparison of the enterprise's own resource potential with opportunities and threats to the external business environment. There is presented the mechanism of strategic management of enterprise resources, as stages of the process of the enterprise development strategy forming. It was noted, that the final moment of strategy selection is evaluation and control of implementation, as well as evaluation of alternative options for concentration on the correct strategy.

Поняття та основні ознаки сільськогосподарської кооперації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття та основні ознаки сільськогосподарської кооперації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/ponyattya-ta-osnovni-oznaki-silskogospodarskoyi-kooperatsiyi/

Анотація: У статті досліджено основні ознаки сільськогосподарської кооперації. Проаналізовані положення вітчизняного законодавства щодо інституту кооперації. Дано визначення поняття кооперація, її порівняння з кооперативом. У статті також використані положення чинних міжнародних договорів щодо кооперативного руху.

Визначення статі автора короткого тексту методами машинного навчання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Визначення статі автора короткого тексту методами машинного навчання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/11/opredelenie-pola-avtora-korotkogo-teksta-metodami-mashinnogo-obucheniya/

Анотація: В даній статті розглянуто застосування методів машинного навчання для класифікації текстів за гендерною відповідністю автора на прикладі коротких розповідей написаних на російській мові. Продемонстровано алгоритм та процес підготовки даних, виконано навчання та тестування баєсова класифікатора для розрізнення гендеру автора тексту. Наведено результати визначення статі авторів та зроблено висновки щодо переваг та недоліків представленого підходу.

Програмний додаток на операційну систему Android для пошуку та систематизації новин

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Програмний додаток на операційну систему Android для пошуку та систематизації новин//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/11/programnij-dodatok-na-operatsijnu-sistemu-android-dlya-poshuku-ta-sistematizatsiyi-novin/

Анотація: Розглядається проектування, розробка та результати роботи над програмним додатком, який працює з базою даних SQLite, описується проектування серверної частини додатка та актуальність програми.

Методи реалізації звукових ефектів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методи реалізації звукових ефектів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/11/metodi-realizatsiyi-zvukovih-efektiv/

Анотація: В ході роботи був виконаний аналіз існуючих рішень, методів створення електронної та живої музики. На базі виконаних теоретичних досліджень було описано основні поняття, які використовуються при роботі зі звуковим матеріалом. Також на основі отриманих знань було описано основні аспекти створення звуку, а також подальшої його обробки.

Порівняльно-правовий аналіз функціонування механізму конституційної скарги в Україні та ФРН

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Порівняльно-правовий аналіз функціонування механізму конституційної скарги в Україні та ФРН//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/porivnyalno-pravovij-analiz-funktsionuvannya-mehanizmu-konstitutsijnoyi-skargi-v-ukrayini-ta-frn/

Анотація: В статті досліджено питання функціонування конституційної скарги в Україні. Проведено порівняльний аналіз української моделі конституційної скарги з конституційною скаргою ФРН. Проаналізовано ключові елементи конституційної скарги України та Німеччини, їх відмінності та особливості. Досліджено явище конституційної скарги як правового механізму гарантування та захисту прав людини. Виявлено недоліки та потреби у вдосконаленні чинного законодавства у сфері конституційної юстиції з врахуванням актуальних державотворчих явищ.

Правове забезпечення державної підтримки аграрних товаровиробників

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Правове забезпечення державної підтримки аграрних товаровиробників//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/pravovoe-obespechenie-gosudarstvennoj-podderzhki-agrarnyh-tovaroproizvoditelej/

Анотація: В даній роботі було розкрито питання надання державної підтримки аграрним товаровиробникам, проаналізовано роботи науковців щодо різних аспектів даної теми, чинне законодавство із порівнянням старих і нових редакцій нормативно-правових актів, а також за допомогою статистичних даних надання державних дотацій за 2018 та III квартал 2019 р.; простежено розвиток даного питання із розумінням законодавця щодо важливості даного питання шляхом співставлення виділення бюджетних коштів на аграрний сектор економіки. Була проаналізована доцільність впливу держави на регулювання надання аграрної підтримки, визначено самостійні показники, що здійснюють відповідну регуляцію, а також надано проміжні висновки щодо надання самостійності аграрним товаровиробникам задля можливості вільного вибору виду діяльності, партнерів у співпраці, способів реалізації продукції тощо. Було поставлено питання щодо розробки нового механізму, який зможе унормувати ринковий механізм саморегулювання аграрного підприємництва. Було представлено законодавче розуміння терміну державної підтримки та звернено увагу на його види та галузі. Була визначена мета державної підтримки та шляхи її надання; поставлено питання щодо «оживлення» та розвитку села, а також зменшення процесів урбанізації, враховуючи дійсний стан економіки та кількість проблем в Україні на сьогоднішній день. Було проаналізовано статистичну інформацію щодо фінансування аграрного сектору економіки загалом та надання кошів з метою державної підтримки аграріїв зокрема. Проаналізовано перелік програмних заходів на 2019 рік, спрямованих на розвиток аграрного сектору та надано особисте розуміння мети фінансування зазначеного сектору. Було наголошено на питаннях, які не виносилися як проблемні, але нехтування якими може призвести до глобальних проблем і, можливо, стагнації сільськогосподарського сектору; запропоновано розробку новітнього механізму виділення і надання державних дотацій та зазначено на питанні «осучаснення» сільськогосподарських підприємств із наведенням конкретних переліків оснащення.

Становлення та розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Становлення та розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/stanovlennya-ta-rozvitok-ekologichnogo-menedzhmentu-na-pidpriyemstvi-v-ukrayini/

Анотація: У статті з’ясовано сутність поняття «екологічний менеджмент» та проаналізовано правове регулювання екологічного менеджменту на підприємстві на міжнародному та національному рівнях. Особливу увагу автором приділено дослідженню впровадження та розвитку екологічного менеджменту на підприємствах України, в результаті чого зроблено висновок, що зазначена система управління є важливим інструментом ефективного впливу як на стан навколишнього природного середовища, так і на розвиток підприємств, зокрема, на виконання ними своїх економічних завдань.

Формування ресурсної бази банків в сучасних умовах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Формування ресурсної бази банків в сучасних умовах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/formuvannya-resursnoyi-bazi-bankiv-v-suchasnih-umovah/

Анотація: У статті розкривається сутність поняття "ресурсна база банку" та пропонується власне визначення даного поняття. Проаналізовано обсяги та динаміка ресурсної бази банків України за період 2013-2018 рр. Визначено найбільші чинники впливу зменшення обсягів ресурсної бази банків у кризовий період 2014-2015 рр.

Аналіз систем контролю версій та їх інтеграція у MS SQL Management Studio

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз систем контролю версій та їх інтеграція у MS SQL Management Studio//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/11/analiz-sistem-kontrolya-versij-i-ih-integratsiya-v-ms-sql-management-studio/

Анотація: У дослідженні здійснено аналіз взаємодії систем контролю версій з MS SQL Management Studio. Розглянуто ключові фактори взаємодії. Здійснена порівняльна характеристика існуючих систем контролю версій.

Шляхи удосконалення обліку витрат на промислових підприємствах

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Шляхи удосконалення обліку витрат на промислових підприємствах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/shlyahi-udoskonalennya-obliku-vitrat-na-promislovih-pidpriyemstvah/

Анотація: У статті висвітлено головні проблеми та завдання, що стосуються ведення обліку витрат, та запропоновано можливі шляхи їх вирішення та удосконалення. Досліджено значення та суть поняття витрат. Для вирішення проблем обліку витрат запропоновано певне удосконалення нормативної бази та надано пропозиції, що мають найбільше практичне значення для підприємств усіх галузей, щодо удосконалення обліку витрат. Постійне вдосконалення та глибокі економічні перетворення вимагають змін якісної сторони економічних відносин, у тому числі й обліку, тому наголошено, що сьогодні питання обліку витрат є надзвичайно важливим для всіх господарюючих суб’єктів і для держави в цілому, окреслено, що проблеми обліку витрат полягають у серйозних змінах, пов’язаних із розширенням кола облікових об’єктів, наданням гнучкості у використанні існуючих і розробці нових методів обліку, зміною місця бухгалтера в управлінні господарськими процесами. Метою дослідження цієї теми є величина витрат, що являє собою головний резерв підвищення прибутку підприємства. А тому залежно від системи обліку витрати можуть мати як доцільний, так і недоцільний характер. Наголошено, що сучасні вимоги системи управління вимагають єдиного найбільш ефективного підходу до вибору методу обліку витрат. Прибуток підприємства безпосередньо залежить від величини витрат. Зменшення їх шляхом ефективного управління без заниження обсягів реалізації, валових доходів, якості торговельного обслуговування зумовлює можливість збільшення прибутку. Тому правильний облік витрат, своєчасний контроль за їх формуванням, оперативний аналіз мають важливе значення для ефективного управління витратами підприємства, а введення додаткових рахунків обліку загальновиробничих витрат для деталізації їх розподілу на постійні та змінні, а також прийняття чіткої класифікації та розмежування між ними дозволить удосконалити облік витрат на підприємстві. Сучасні вимоги системи управління вимагають єдиного найбільш ефективного підходу до вибору методу обліку витрат. Тому метою дослідження є визначення раціональної величини витрат, що являє собою головний резерв підвищення прибутку підприємства, на що безпосередньо випливає система обліку, залежно від якої витрати можуть мати як доцільний, так і недоцільний характер.

Особливості функціонування ринку страхових послуг

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості функціонування ринку страхових послуг//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/osoblivosti-funktsionuvannya-rinku-strahovih-poslug/

Анотація: У статті проаналізовано погляди науковців щодо визначення поняття "страховий ринок" та його основних елементів. Обґрунтовано необхідність функціонування страхового ринку як одного із стратегічних секторів національної економіки. Досліджено структуру страхового ринку, виділено його учасників та проведено їх класифікацію. Проаналізовано статистичні показники форм діяльності суб'єктів страхового ринку. Визначено вплив розвитку інфраструктури страхового ринку на взаємовідносини його суб’єктів. Зазначено про необхідність убезпечення господарюючих суб’єктів від потенційних загроз, створення системи захисту від негативних факторів.

Інститут недопустимості доказів у зарубіжному кримінальному процесуальному праві

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Інститут недопустимості доказів у зарубіжному кримінальному процесуальному праві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/institut-nedopustimosti-dokazatelstv-v-zarubezhnom-ugolovnom-protsesualnom-prave/

Анотація: У статті розглянуто питання концепцій визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі, сучасна динаміка визнання доказів недоступними у кримінальному процесі України та зарубіжних країн, наведені зарубіжні концепції недопустимості доказів, аналіз та практика Європейського суду з прав людини з приводу недопустимості доказів у кримінальному процесі, також зазначені думки до удосконалення інституту недопустимості доказів у національній системі кримінально-процесуального доказування.

Правові основи діяльності дельфінаріїв в Україні та країнах Європейського Союзу

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Правові основи діяльності дельфінаріїв в Україні та країнах Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/pravovi-osnovi-diyalnosti-delfinariyiv-v-ukrayini-ta-krayinah-yevropejskogo-soyuzu/

Анотація: У статті розглядаються основи правової регламентації діяльності дельфінаріїв, направленої на захист та збереження біорізноманіття в Європейському Союзі та Україні. Аналіз правових норм дозволяє розкрити основні поняття, цілі та принципи діяльності дельфінаріїв.

Право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/pravo-cheloveka-i-grazhdanina-na-bezopasnuyu-dlya-zhizni-i-zdorovya-okruzhayushhuyu-sredu/

Анотація: У даній статті, досліджуються проблеми правового забезпечення реалізації права громадян на безпечне для життя та здоров’я навколишнє середовище; здійснюється аналіз екологічних прав громадян, встановлених чинними нормами екологічного законодавства України; обґрунтовуються об’єктивні і суб’єктивні фактори реалізації екологічних прав людини, усунення причин і перешкод їх обмеження, ненадійного здійснення і захисту від порушень.

До проблеми застосування показань з чужих слів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . До проблеми застосування показань з чужих слів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/k-probleme-primeneniya-pokazanij-s-chuzhih-slov/

Анотація: У цій статті аналізується проблема застосування показань з чужих слів як доказів, що сприймаються судом з метою ухвалення рішень, а також обґрунтовується необхідність внесення змін до ст. 97 Кримінального процесуального кодексу України стосовно умов застосування такого виду доказу.

Гідність як невід`ємне конституційне право людини

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Гідність як невід`ємне конституційне право людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/dostoinstvo-kak-neotemlemoe-konstitutsionnoe-pravo-cheloveka/

Анотація: У даній статті розглянуті основні правові проблеми, що пов'язані із встановленням поняття, розумінням, а також реалізацією такого невід’ємного конституційного права особи, як право на повагу до людської гідності. На даному етапі розвитку конституційного права та законодавчої техніки України не існує уніфікованого визначення поняття "гідності", оскільки ця категорія охоплює досить великий спектр суспільно-правових відносин. Саме така проблема має своїм наслідком неоднозначний підхід до розуміння чи не найважливішого правового принципу поваги до людської особистості . У публікації досліджено конституційний статус права на повагу до гідності людини як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Проаналізовано законодавче закріплення такого статусу у ряді нормативно-правових актів на національному та міжнародному рівнях . Детально описано та проаналізовано механізми забезпечення та захисту права на гідність шляхом наведення рішень Європейського Суду з прав людини у резонансних справах. Дана обставина дає підстави вважати таку правову константу невід'ємним аспектом людської особистості, який потребує належного врегулювання та захисту у всіх правових системах . Запропоновано шляхи підвищення якості правового забезпечення та захисту права особи на повагу до людської гідності.

Концептуальні засади соціально-професійної структури суспільства України

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Концептуальні засади соціально-професійної структури суспільства України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsiologiya/2019/11/kontseptualni-zasadi-sotsialno-profesijnoyi-strukturi-suspilstva-ukrayini/

Анотація: У науковій статті визначено поняття соціально-професійної структури, проаналізовано Міжнародну стандартну класифікацію професій ISCO-88 і окреслено загальні контури диференціації класифікованих професій українського суспільства.

Європейські стандарти поводження з відходами та проблема їх реалізації в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Європейські стандарти поводження з відходами та проблема їх реалізації в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/evropejskie-standarty-obrashheniya-s-othodami-i-problema-ih-realizatsii-v-ukraine/

Анотація: Дана стаття присвячена дослідженню нормативно-правової бази України щодо поводження з окремими видами відходів та її практичної реалізації. Нагальність проведення даного дослідження зумовлена необхідністю виконання Україною міжнародних зобов’язань, взятих нею на підставі Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 2015 року. В основній частині був проведений аналіз чинних норм національного законодавства у сфері поводження з відходами: Закон України “Про відходи”, Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України “Про затвердження Порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки)”, Постанова Кабінету Міністрів України “Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року”, де закріплено основні принципи та вимоги щодо збирання, переробки та утилізації відходів. У статті також були дослідженні норми європейського законодавства, де дані питання більш детально регламентовані та закріпленні на рівні Директив Ради ЄС. Зроблено порівняльний аналіз національного та європейського правового регулювання цієї сфери. Запропоновано комплексний підхід до реформування сфери поводження з відходами в Україні.

Наукові погляди на проблему історії виникнення вітчизняного конституціоналізму

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Наукові погляди на проблему історії виникнення вітчизняного конституціоналізму//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/naukovi-poglyadi-na-problemu-istoriyi-viniknennya-vitchiznyanogo-konstitutsionalizmu/

Анотація: В статті розглянуто питання історії виникнення, та впливу вітчизняного конституціоналізму на сьогодення. Проаналізована історія формування, становлення та розвитку сучасного органічного конституціоналізму в Україні.

Проблеми правової кваліфікації поняття недобросовісної конкуренції відповідно до міжнародних договорів України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблеми правової кваліфікації поняття недобросовісної конкуренції відповідно до міжнародних договорів України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/problemi-pravovoyi-kvalifikatsiyi-ponyattya-nedobrosovisnoyi-konkurentsiyi-vidpovidno-do-mizhnarodnih-dogovoriv-ukrayini/

Анотація: У статті проаналізовано визначення поняття недобросовісної конкуренції, що закріплені у міжнародних договорах України. Порівняно юридичну природу відповідних міжнародно-правових норм з точки зору їх правозастосовної кваліфікації під час вирішення основних колізійних питань недобросовісної конкуренції з іноземним елементом.

Державне регулювання управління водними ресурсами у Франції та Україні: порівняльно-правовий аспект

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Державне регулювання управління водними ресурсами у Франції та Україні: порівняльно-правовий аспект//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/gosudarstvennoe-regulirovanie-upravleniem-vodnymi-resursami-vo-frantsii-i-v-ukraine-sravnitelno-pravovoj-aspekt/

Анотація: У статті розглядаються підходи до адміністрування сфери водокористування в Україні та Французькій Республіки. Досліджено особливості французького басейнового принципу управління водними ресурсами, а також систему компетентних органів Республіки у сфері водозабезпечення, розмежування повноважень останніх тощо. Досліджено сучасний стан управління водними ресурсами в Україні, централізовану систему органів уповноважених на адміністрування водних ресурсів. Проаналізовано можливості удосконалення системи водокористування в Україні у відповідності до стандартів Французької Республіки. Запропоновано введення принципу басейнового управління водними ресурсами, а також утворення нових спеціалізованих органів управління водокористуванням в Україні, що дозволить підвищити ефективність використання та розпорядження водними ресурсами.

Система міжнародно-правових актів, щодо механізму регулювання поводження з радіоактивними відходами

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Система міжнародно-правових актів, щодо механізму регулювання поводження з радіоактивними відходами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/sistema-mizhnarodno-pravovih-aktiv-shhodo-mehanizmu-regulyuvannya-povodzhennya-z-radioaktivnimi-vidhodami/

Анотація: Статтю присвячено вивченню системи міжнародно-правових актів, що регулюють поводження з радіоактивними відходами. Автори звертають увагу на визначення поняття «радіоактивні відходи», а також на основні ознаки, що їм притаманні. В статті наводяться конкретні документи міжнародної правової спільноти, що регулюють не тільки поводження з існуючими відходами, утвореними внаслідок використання ядерної енергії, а й питання щодо контролю виникнення радіоактивних забруднень внаслідок аварій та неправильного поводження з небезпечними матеріалами (тобто виникнення неконтрольованих радіоактивних відходів). Автори приходять до висновку щодо динамічності розвитку означеної галузі законодавства.

Актуальні питання правового регулювання обігу генетично модифікованих організмів в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Актуальні питання правового регулювання обігу генетично модифікованих організмів в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/aktualni-pitannya-pravovogo-regulyuvannya-obigu-genetichno-modifikovanih-organizmiv-v-ukrayini/

Анотація: В статті досліджено особливості правового регулювання обігу генетично модифікованих організмів в Україні. Проаналізовано думки вчених про безпеку генетично модифікованих організмів. Автор зазначає, що потенційний вплив генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини є однією з найбільш суперечливих проблем у суспільстві на сьогоднішній день. Розглянуто вітчизняне законодавство, наукова література та нормативна база зарубіжних країн з питань регулювання використання генетично модифікованих організмів. Вивчено особливості правового регулювання використання генетично модифікованих організмів у країнах Європейського Союзу. Визначено сучасний стан законодавства з цих питань в Україні та окреслено можливі напрямки його вдосконалення.

Облік, аналіз і аудит товарних запасів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Облік, аналіз і аудит товарних запасів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/uchet-analiz-i-audit-tovarnyh-zapasov/

Анотація: В статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти обліку товарних запасів. Досліджено алгоритм аналізу товарних операцій. Запропоновано методику аудита товарних запасів на вітчизняних підприємствах.

Кримінально-правова охорона довкілля: міжнародний досвід

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Кримінально-правова охорона довкілля: міжнародний досвід//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/kriminalno-pravova-ohorona-dovkillya-mizhnarodnij-dosvid/

Анотація: У статті здійснено порівняльний аналіз кримінально-правових норм діючого законодавства України щодо екологічних злочинів із законодавством країн Європейського Союзу (далі ЄС). Акцентується увага на тому, що аналогічних зазначеним нормам в українському кримінальному законодавстві немає. Автор також аналізує модельні кримінально - правові норми ЄС у сфері охорони довкілля. В результаті проведеного дослідження сформовано висновок щодо необхідності удосконалення вітчизняного законодавства у сфері кримінально-правової охорони довкілля із урахуванням позитивного досвіду країн ЄС.

Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на підприємствах в сучасних умовах господарювання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/vdoskonalennya-sistemi-vnutrishnogo-kontrolyu-rozrahunkiv-z-oplati-pratsi-na-pidpriyemstvah-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya/

Анотація: У статті визначено проблемні питання організації внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на всіх етапах його виконання на рівні суб’єктів господарювання. Також досліджено методичне забезпечення внутрішнього контролю заробітної плати з урахуванням особливостей попереднього, поточного та наступного контролю на підприємствах. В результаті досліджень багатьох науковців можна констатувати той факт, що результати даних досліджень зрідка застосовуються у практиці підприємств, особливо малого та середнього бізнесу. З’ясовано, що організація внутрішньогосподарського контролю та обліку оплати праці є дуже відповідальною ділянкою в процесі господарювання, яка впливає на результативність праці робітників, витрати підприємства та його доход. Визначено, що цю проблему необхідно розглядати не лише на рівні підприємства, а деталізувати нормативними актами на рівні держави, враховуючи галузеві особливості, територіальне місце розташування суб'єкта господарювання та специфіку напрямків його діяльності.

Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів в сучасних умовах господарювання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів в сучасних умовах господарювання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/udoskonalennya-buhgalterskogo-obliku-osnovnih-zasobiv-v-suchasnih-umovah-gospodaryuvannya/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню проблем з питань обліку основних засобів, які є визначальною складовою усієї виробничо-господарської діяльності підприємства, а також їх ефективного використання на підприємстві. В якості методичної основи дослідження використано методи аналізу і узагальнення. Проведений аналіз сучасного стану документування операцій з обліку основних засобів вказує на те, що під час ведення господарської діяльності прослідковується проблема документування господарських операцій, особливо це стосується операцій із переведення об’єктів основних засобів до складу активів, які утримуються для продажу. За результатами дослідження запропоновано вирішення даних недоліків в документальному оформленні операцій з основними засобами.

Удосконалення організаційних та методичних засад обліку, аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємствах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Удосконалення організаційних та методичних засад обліку, аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємствах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/udoskonalennya-organizatsijnih-ta-metodichnih-zasad-obliku-analizu-i-auditu-rozrahunkiv-z-postachalnikami-ta-pidryadnikami-na-pidpriyemstvah/

Анотація: Стаття обґрунтовує необхідність удосконалення організаційних та методичних засад обліку, аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємствах в сучасних умовах розвитку як важливих факторів зміцнення їх фінансового стану. Дослідження проведено за допомогою методів узагальнення та порівняння. Автором визначено особливості організації та методичні засади ведення обліку, аналізу і аудиту розрахунків підприємств з постачальниками і підрядниками, здійснено порівняння їх відображення в обліку за національними і міжнародними стандартами. На основі проведеного дослідження запропоновано низку заходів з їх удосконалення.

Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Економічна сутність витрат з позиції бухгалтерського обліку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/ekonomichna-sutnist-vitrat-z-pozitsiyi-buhgalterskogo-obliku/

Анотація: У даній статті розглянуто і узагальнено основні дефініції категорії «витрати», які наведено в законодавчо-нормативних актах та сучасних наукових працях, для їх достовірного відображення в бухгалтерському обліку у відповідності до діючого законодавства. В якості методичної бази дослідження використано методи узагальнення і порівняння. Запропоновано авторське визначення витрат з позиції бухгалтерського обліку.

Проблема зміни ролі бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки

Автор: , , та

Бібліографічний опис статті:

, , та . Проблема зміни ролі бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/problema-zmini-roli-buhgalterskogo-obliku-v-umovah-postindustrialnoyi-ekonomiki/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню проблематики ролі бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки. В якості методичної основи дослідження використано методи аналізу і узагальнення. За результатами опрацювання робіт вітчизняних науковців виокремлено такі ключові аспекти як відсутність єдиного підходу до зміни ролі обліку, наявність різних підходів до дослідження методів обліку, важливість багатоцільового характеру обліку. Авторами статті висловлено думку про те, що зміна підходу до ролі обліку має відбуватися послідовно і виважено з врахуванням національних особливостей облікової системи. Акцентовано увагу на важливості дотримання принципу безперервності, адже постіндустріальний характер економіки сприяє зростанню швидкості змін в економічному середовищі.

Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інвестиційне забезпечення оновлення основних засобів підприємств лісового господарства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/investitsijne-zabezpechennya-onovlennya-osnovnih-zasobiv-pidpriyemstv-lisovogo-gospodarstva/

Анотація: У статті розглянуто питання активізації інвестиційних процесів у лісовому господарстві з огляду на існуючий дефіцит бюджетного фінансування та наявні інституціональні обмеження щодо диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення. На основі методів узагальнення та порівняння, здійснено аналіз основних тенденцій фінансування капітальних видатків у придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів, машин, механізмів на державних лісогосподарських підприємствах. Запропоновано перспективні напрями активізації інвестиційної діяльності державних лісогосподарських підприємств з врахуванням політики регулювання ринків необробленої деревини та рівня доступності кредитних ресурсів фінансових установ.

Методичні підходи до сутності та класифікації основних засобів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методичні підходи до сутності та класифікації основних засобів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/metodichni-pidhodi-do-sutnosti-ta-klasifikatsiyi-osnovnih-zasobiv/

Анотація: У статті розглянуто особливості організації облікового процесу основних засобів на підприємстві. Доведено доцільність вдосконалення процесу відображення в обліку основних засобів для правильності подання звітності.

Напрями вдосконалення обліку невиробничих операційних витрат на підприємстві

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Напрями вдосконалення обліку невиробничих операційних витрат на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/napryami-vdoskonalennya-obliku-nevirobnichih-operatsijnih-vitrat-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті розглянуто особливості організації облікового процесу невиробничих операційних витрат підприємства. Доведено доцільність удосконалення процесу відображення в обліку адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат для досягнення підприємством статусу надійного ділового партнера на ринку.

Генеза і специфіка польського й українського натуралізму

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Генеза і специфіка польського й українського натуралізму//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2019/11/geneza-i-spetsifika-polskogo-j-ukrayinskogo-naturalizmu/

Анотація: У статті досліджено ґенезу і типологію натуралізму в польському та українському письменстві. Розглянуто основні риси даного напряму та виокремлено спільне та відмінне у стильових особливостях творів представників натуралізму в обох літературах.

Актуальність прийняття екологічного кодексу України на основі європейського позитивного досвіду

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Актуальність прийняття екологічного кодексу України на основі європейського позитивного досвіду//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/aktualnist-prijnyattya-ekologichnogo-kodeksu-ukrayini-na-osnovi-yevropejskogo-pozitivnogo-dosvidu/

Анотація: Сьогодні залишається невирішеною проблемою відсутність єдиного екологічного кодексу України. Вирішення її можливо лише взаємними зусиллями держави (шляхом дієвого законодавчого регулювання) та її громадян (шляхом сумлінного дотримання законодавства). Відповідно виникає важливе питання щодо чіткого і повного закріплення екологічних норм в єдиному кодифікованому акті. Саме прийняття Екологічного кодексу України з залучення європейського досвіду й стануть предметом нашого дослідження.

Мeхaнiзм упpaвлiння фiнaнсовими pизикaми будiвeльних пiдпpиємств

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Мeхaнiзм упpaвлiння фiнaнсовими pизикaми будiвeльних пiдпpиємств//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/mehanizm-uppavlinnya-finansovimi-pizikami-budivelnih-pidppiyemstv/

Анотація: У стaттi дeтaлiзовaно поняття фiнaнсового pизику, обгpунтовaно основнi кpитepiї iдeнтифiкaцiї фiнaнсових pизикiв тa особливостi впливу нa дiяльнiсть будiвeльних пiдпpиємств, визнaчeно мeхaнiзми їх нeйтpaлiзaцiї пpи здiйснeннi пiдпpиємницької дiяльностi суб’єктiв господapювaння, визнaчeно нaйeфeктивнiший мeхaнiзм нeйтpaлiзкaцiї фiнaнсових pизикiв в сфepi будiвництвa.

Сутність процесно-орієнтованого бюджетування та проблеми його впровадження на підприємствах

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сутність процесно-орієнтованого бюджетування та проблеми його впровадження на підприємствах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/2713-2/

Анотація: У статті досліджено актуальне питання, пов’язане з отриманням фінансових результатів за впровадження бюджетування на підприємстві. Розглянуто особливість бюджету, актуальні проблеми підприємств пов’язані з бюджетом, його етапи впровадження.

Порівняння та досвід зовнішньополітичних повноважень вищих органів державної влади України та Республіки Франції

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порівняння та досвід зовнішньополітичних повноважень вищих органів державної влади України та Республіки Франції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/porivnyannya-ta-dosvid-zovnishnopolitichnih-povnovazhen-vishhih-organiv-derzhavnoyi-vladi-ukrayini-ta-respubliki-frantsiyi/

Анотація: Досліджено питання зовнішньополітичного досвіду України у порівняні з Республікою Франція. Зарубіжний досвід у сфері організації та здійсненні зовнішньої політики держави має велику роль у розвитку тієї чи іншої країни, особливо якщо він ефективний. Враховуючи, схожі передумови для розвитку та подібність територіально-адміністративних ознак і державного устрою, що дають всі підстави перейняти позитивний досвід Франції у частині поділу повноважень між вищими органами державної влади у сфері зовнішньої політики України, адаптувати його до українських реалій та вдосконалити.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат