Тег: java

Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/5/doslidzhennya-efektivnosti-metodiv-i-modelej-rezervnogo-kopiyuvannya-ta-pislyaavarijnogo-vidnovlennya-danih-u-sap-hybris-commerce/

Аннотация: (Українська) У роботі розглянуті сучасні методи створення бекапів із подальшим післяаварійним відновленням у популярній платформі Hybris. Особлива увага дослідження приділена проблемі пошуку оптимального балансу між необхідною частотою створення резервних копій даних та продуктивністю сервера в контексті електронної комерції.

Програмний додаток на операційну систему Android для пошуку та систематизації новин

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Програмний додаток на операційну систему Android для пошуку та систематизації новин//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/11/programnij-dodatok-na-operatsijnu-sistemu-android-dlya-poshuku-ta-sistematizatsiyi-novin/

Аннотация: (English) The design, development and results of working on a SQLite database application are discussed, the design of the application server backend and the relevance of the application are described. Key words:

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала