Тег: інвестиційна діяльність

Аналіз інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Аналіз інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/analiz-investitsijnoyi-privablivosti-silskogospodarskih-pidpriyemstv-ukrayini/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуто сучасний стан та особливості розвитку інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України. Здійснено аналіз іноземних інвестицій в економіку та АПК України. Розкрито основні проблеми інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств.

Регулюючий вплив податків на обсяг інвестиційної діяльності в економіку країни: зарубіжний досвід

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Регулюючий вплив податків на обсяг інвестиційної діяльності в економіку країни: зарубіжний досвід//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/5/regulyuyuchij-vpliv-podatkiv-na-obsyag-investitsijnoyi-diyalnosti-v-ekonomiku-krayini-zarubizhnij-dosvid/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена аналізу існуючих податкових важелів впливу на активізацію інвестиційної діяльності. Досліджено складові, що формують податкову політику держави в сфері інвестування. На основі отриманих результатів сформульовано висновки щодо виділення ефективних інструментів стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в аспекті впливу податкової системи для України.

Оподаткування прямими податками в контексті ефективності діяльності підприємства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Оподаткування прямими податками в контексті ефективності діяльності підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/2/opodatkuvannya-pryamimi-podatkami-v-konteksti-efektivnosti-diyalnosti-pidpriyemstva/

Аннотация: Определено, каким образом налоговые платежи влияют на деятельность хозяйствующих субъектов. Обозначен механизм влияния налогообложения на результативность деятельности предприятия. Обоснована связь между налоговой нагрузкой и инвестиционными возможностями хозяйствующих субъектов. Ключевые слова: , , , , , ,

Сутність інвестиційної діяльності банків

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Сутність інвестиційної діяльності банків//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2017/12/sutnist-investitsijnoyi-diyalnosti-bankiv/

Аннотация: У статті досліджено сутність та види інвестиційної діяльності банків, проаналізовані основні напрями участі банківських установ в інвестиційному процесі.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала