Тег: конституція

Наукові погляди на проблему історії виникнення вітчизняного конституціоналізму

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Наукові погляди на проблему історії виникнення вітчизняного конституціоналізму//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/naukovi-poglyadi-na-problemu-istoriyi-viniknennya-vitchiznyanogo-konstitutsionalizmu/

Аннотация: (English) The article deals with the history of origin and the influence of national constitutionalism on the present. The history of the formation, formation and development of modern organic constitutionalism in Ukraine is analyzed.

Розвиток республіканської форми правління: історико-правовий аспект

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Розвиток республіканської форми правління: історико-правовий аспект//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/6/rozvitok-respublikanskoyi-formi-pravlinnya-istoriko-pravovij-aspekt/

Аннотация: (Українська) Досліджено історію становлення сучасної республіканської форми правління. Розглянуті різні види існування сучасної республіки. Проаналізовано функції та повноваження різних представників державної влади у республіці.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала