Тег: принцип безперервності

Проблема зміни ролі бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки

Автор: , , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, , и. Проблема зміни ролі бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/11/problema-zmini-roli-buhgalterskogo-obliku-v-umovah-postindustrialnoyi-ekonomiki/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена дослідженню проблематики ролі бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки. В якості методичної основи дослідження використано методи аналізу і узагальнення. За результатами опрацювання робіт вітчизняних науковців виокремлено такі ключові аспекти як відсутність єдиного підходу до зміни ролі обліку, наявність різних підходів до дослідження методів обліку, важливість багатоцільового характеру обліку. Авторами статті висловлено думку про те, що зміна підходу до ролі обліку має відбуватися послідовно і виважено з врахуванням національних особливостей облікової системи. Акцентовано увагу на важливості дотримання принципу безперервності, адже постіндустріальний характер економіки сприяє зростанню швидкості змін в економічному середовищі.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала