Тег: охорона довкілля

Кримінально-правова охорона довкілля: міжнародний досвід

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Кримінально-правова охорона довкілля: міжнародний досвід//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/11/kriminalno-pravova-ohorona-dovkillya-mizhnarodnij-dosvid/

Аннотация: (Українська) У статті здійснено порівняльний аналіз кримінально-правових норм діючого законодавства України щодо екологічних злочинів із законодавством країн Європейського Союзу (далі ЄС). Акцентується увага на тому, що аналогічних зазначеним нормам в українському кримінальному законодавстві немає. Автор також аналізує модельні кримінально - правові норми ЄС у сфері охорони довкілля. В результаті проведеного дослідження сформовано висновок щодо необхідності удосконалення вітчизняного законодавства у сфері кримінально-правової охорони довкілля із урахуванням позитивного досвіду країн ЄС.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала