Тег: право власності

Правові проблеми надання земельних ділянок військовослужбовцям

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Правові проблеми надання земельних ділянок військовослужбовцям//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/26-2/

Аннотация: (Українська) У даній статті досліджено питання надання земельних ділянок військовослужбовцям. Розглянуто набуття права власності законодавством України. З’ясовано структурну змістову категорії право власності. Виокремлено особливості надання земельних ділянок пільговій категорії осіб – військовослужбовцям.

Поняття лікарського засобу як об’єкта цивільних прав

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття лікарського засобу як об’єкта цивільних прав//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2018/5/ponyattya-likarskogo-zasobu-yak-ob-yekta-tsivilnih-prav/

Аннотация: (Українська) У статті досліджено поняття лікарського засобу як об’єкта цивільних прав, його правова природа, характерні риси, п також визначено співвідношення речового права власності та права інтелектуальної власності на лікарський засіб.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала