Journal content No12 (december) 2021 y.

Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/39-3/

Annotation: (Українська) Проведено аналіз стану розвитку малого підприємництва за останні 5 років.

Hash function for using in cryptocurrencies

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Hash function for using in cryptocurrencies//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/38-3/

Annotation: Hash functions have many properties that make them relevant for use in many modern algorithms. In particular, the operation of cryptocurrencies is based on the use of hashing. In this article, we'll take a look at how the SHA-256 algorithm works. As well as the goals of mining and the use of hash functions to solve this problem.

Some aspects of public administration in Ukraine in the field of entrepreneurial risks

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Some aspects of public administration in Ukraine in the field of entrepreneurial risks//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/37-3/

Annotation: Based on the study of the theory and generalization of the main regulatory legal acts of Ukraine, the article presents the results of the study concerning the issue of public administration in Ukraine in the field of entrepreneurial risks, as well as presents the relevant conclusions and proposals in this direction.

Відновлювальна та альтернативна енергетика в Україні: проблеми та перспективи

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Відновлювальна та альтернативна енергетика в Україні: проблеми та перспективи//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/12/36-3/

Annotation: (Українська) У статті проаналізовано питання проблем та перспектив забезпечення гарантій дії на практиці національного законодавства України у питаннях розвитку відновлювальної та альтернативної енергетики, та вплив даних засад на забезпечення екологічної, економічної, національної безпеки Держави.

Information security best practices in game software development

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Information security best practices in game software development//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/35-3/

Annotation: The sphere of gaming software development is actively developing today. Gaming software has in its structure and complex algorithms, and highly loaded multi-user servers, and transaction systems. Modern games are aimed at long-term retention of the player, therefore, they use various methods, thereby attracting users to spend a lot of time in the game, make progress and even make financial investments to obtain additional privileges in the game world. An important role in the development of gaming software is played by the safety of product data and its users, since any data leak or illegal use of it can cause both financial and moral damage to users and the developer company.

Аналіз поточного стану аграрного сектору економіки України

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Аналіз поточного стану аграрного сектору економіки України//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/34-3/

Annotation: (Українська) Сьогодні аграрний сектор фактично є рушійною силою економіки України. Сільське господарство є основою, фундаментом аграрного сектору економіки. Воно одночасно є виробником як готового продукту, так і виробником (постачальником) сировини для переробної промисловості. Сьогодні в сільському господарстві частка виробленої продукції, що безпосередньо споживається виробничо та індивідуально становить близько 20-30%. Продукція сільського господарства є основою кінцевого продукту АПК. Актуальність здійснюваних досліджень зумовлена роллю аграрного сектора у створенні ВВП та його часткою у зовнішньоторговельному сальдо. За оцінками експертів частка аграрного сектору у ВВП у найближчих періодах досягне рівня 25%. Продукція українського АПК представлена у 190 країнах і Україна входить в ТОП-7 кращих експортерів світу аграрної продукції. Україна є провідним експортером соняшнику та соняшникової олії, пшениці та інших зернових. Досить частою є ситуація, коли Україна вичерпує свої квоти на експорт сільськогосподарської продукції набагато раніше, ніж завершується календарний термін (місяць, квартал, рік), що є чітким показником того, що продукція якісна та користується попитом на європейському та світовому ринку.

The essence of the enterprise’s labor resources and ways to improve the efficiency of their use (for example, Farmak JSC)

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. The essence of the enterprise’s labor resources and ways to improve the efficiency of their use (for example, Farmak JSC)//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/33-3/

Annotation: Labor resources are the main resource of every enterprise; their quality and efficient use significantly affect the performance of the entire entity and its competitiveness. Therefore, the article carries out a theoretical study of the category "labor resources". In addition, the factors of effective creation, use, increase and development of labor resources of the enterprise are identified. On the example of the enterprise JSC "Farmak" the analysis of provision of the company with labor resources is carried out; the dynamics of current accounts payable and wage bill is analyzed. According to the results of the analysis, the ways of increasing the efficiency of the use of labor resources at the researched enterprise are determined.

Удосконалення кредитної політики комерційного банку

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Удосконалення кредитної політики комерційного банку//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/32-3/

Annotation: (Українська) В статті досліджено і запропоновано теоретичні підходи та заходи щодо вдосконалення кредитної політики комерційного банку.

Формування організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Формування організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/31-3/

Annotation: (Українська) В умовах високої насиченості, а інколи перенасиченості світових товарних ринків кожен товар змушений вести жорстоку боротьбу за переваги споживачів, що надається лише найбільш конкурентоспроможності товарам. Щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, то тут, перш за все, доцільно визначити ті країни, що є привабливими для подальшої співпраці, проаналізувати існуючі зовнішньоекономічні зв'язки та виділити перспективні напрями розвитку. Головною метою має бути ретельний аналіз системи міжнародної торгівлі, економічного середовища країни, куди буде здійснюватися проникнення, а також необхідно враховувати політико-правові та культурні особливості її середовища.

Responsibility of the state parties to the Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms for the action of its agents on the territory of a foreign state

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Responsibility of the state parties to the Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms for the action of its agents on the territory of a foreign state//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/12/30-3/

Annotation: The article examines the case law of the European Court of Human Rights in terms of the responsibility of states parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms for the actions of their representatives (agents) in violation of the above international agreement in foreign countries.

Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/29-3/

Annotation: (Українська) Внутрішня міграція значною мірою впливає на чисельність населення, його вікову та статеву структуру, народжуваність та смертність, а також на розподіл трудових ресурсів між регіонами, а таким чином діє на основні економічні показники, рівень та умови життя населення. Це зумовлює актуальність вивчення механічного руху населення та важливість його прогнозування. На основі модифікаційної гравітаційної моделі міграції, що враховує влив соціально-економічних показників на внутрішню міграцію, було побудовано модель зміни чисельності населення для прогнозування міграційного процесу між регіонами. У статті були застосовані такі методи дослідження як регресійний та кореляційний аналіз, статистичні методи, використання інформаційних технологій.

Моделювання поведінки малого та середнього бізнесу в умовах ризику

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Моделювання поведінки малого та середнього бізнесу в умовах ризику//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/28-3/

Annotation: (Українська) У даній роботі розглянуто процес впливу тіньової економіки, а саме тіньового капіталу на процес розвитку країни в розрізі підприємств малого та середнього бізнесу. Встановлюється як саме ці підприємства розподіляють свій капітал на чистий і тіньовий, тобто поведінка цих компаній. Сформовані фактори, які впливають на цю поведінку — основні макроекономічні податкові показники. Через явище тіньових економіки державний бюджет щодня недотримує мільйони гривень з податкової структури доходів, а великі фактичні податкові ставки спонукають більше підприємств входити в тіньову економіку, формуючи тіньовий, ризиковий капітал. Актуальність роботи обумовлюється тим, що тіньова економіка охоплює майже половину господарського комплексу України та є суттєвою перешкодою до сталого розвитку держави у багатьох аспектах – дефіцит податкових бюджетних надходжень, кількість іноземних інвестицій, економічна безпека країни, корупція та інші. Внаслідок цього є актуальним питання розробки ефективних інструментів боротьби з тіньовим капіталом.

Інтегрування алгоритмів штучного інтелекту в інтелектуальні системи охорони праці

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Інтегрування алгоритмів штучного інтелекту в інтелектуальні системи охорони праці//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/26-5/

Annotation: (Українська) В роботі описано перспективи використання алгоритмів штучного інтелекту в системах охорони праці, здійснено спробу побудови математичної моделі в середовищі MATLAB з перехідними характеристиками; головними завданнями наукової статті – провести моделювання можливої надзвичайної ситуації на автозаправній станції, розробивши структурну схему функціонування інтегрованого ШІ; основна мета – визначити об’єктивну необхідність використання подібних систем у виробничих процесах для формування загальноукраїнської концепції “розумного підприємства”.

Comparative analysis of financial mechanism

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Comparative analysis of financial mechanism//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/25-3/

Annotation: Based on current research on financial mechanisms, this article analyzes and compares different studies on financial mechanisms in the East and the West and compares methods for measuring the effectiveness of financial mechanisms. Based on the results of the comparison, differences are drawn and suggestions are made for financial research in both East and West.

Ways of improving the financial policy of Ukraine

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Ways of improving the financial policy of Ukraine//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/12/24-5/

Annotation: The authors consider financial policy to be part of the social and economic development of the State. The article also notes that the essence of financial policy is the use of affordable financial and legal regulatory mechanisms, economic measures to meet public needs, and balanced, long-term development of the national economy. The paper notes that financial policy is tactical, that is, aimed at the current tasks. The authors note that strategic financial policy planning is now largely neglected by the regulator. The article emphasizes the importance of the customs and tax components of the State’s financial policy, and considers ways of developing and the current state of the law in these areas. The authors draw attention to the fact that Ukraine’s financial policy now depends on the subjective interests of different social groups, ignoring the very objective nature of finance as a social and economic phenomenon. The work states that financial policy is the exclusive sphere of regulation of the State and that its production should be ensured through the exercise of the State’s own functions through the competent competent authorities. The authors also draw attention to the importance of planning in building an effective financial policy model. The article stresses the importance of fiscal policy as a component of financial policy. At the same time, budgetary policies should be based on real economic indicators, take into account the future plans for the development of the State’s financial system and take into account the interests of the regions. In general, attention is paid to the problems of developing fiscal and fiscal policies in the current context of economic and political instability. The main thrusts of State policy to improve the financial system were analysed. Measures to transform the financial system have been proposed. Considered prospects for the development of current fiscal, fiscal and monetary policy.

Actual problems of appointment and production of forensic computer-technical expertise

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Actual problems of appointment and production of forensic computer-technical expertise//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/12/23-6/

Annotation: The article examines topical problematic issues that arise in the process of appointing and conducting forensic computer-technical expertise, discloses the problems of the current criminal procedural legislation and outlines some of the organizational and technical problems that arise during the examination.

Using VOSviewer for analysis of articles in database Scopus on topics medical English

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Using VOSviewer for analysis of articles in database Scopus on topics medical English//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2021/12/22-6/

Annotation: VOSviewer tools were used for bibliometric analysis on the use of English in the medical field, which made it possible to identify 5 clusters of keywords and identify areas of research in this area.

Бухгалтер і штучний інтелект: виклики і перспективи співпраці

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Бухгалтер і штучний інтелект: виклики і перспективи співпраці//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/21-6/

Annotation: (Українська) Стаття присвячена проблемі гармонізації професії бухгалтера й штучного інтелекту в умовах стрімкого руху життя, інтенсивних змін в технологіях. Доведено, що епоха всебічного єднання людства в єдиному просторі інформації та комунікацій, перетворення всієї планети на єдиний економічний ринок зумовлює необхідність трансформації професії бухгалтера. Схарактеризовано чинники, які унеможливлюють утрату вагомості цієї професії в майбутньому та зумовлюють необхідність її трансформації від впливом процесів діджиталізації. Бухгалтер в економіці майбутнього – це аналітик, здатний оцінити вплив на добробут своєї компанії всього комплексу чинників, що формуються складною соціально-економічною дійсністю. Визначено, що штучний інтелект - це алгоритм в умілих руках професіоналів, керований незамінний помічник усього людства. Обґрунтовано, що зникнення професії бухгалтер є неможливим, а розвиток інформаційних технологій є лише необхідністю вирішувати завдання, які стоять перед бухгалтерським обліком.

Economic essence of financial resources of the enterprise

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Economic essence of financial resources of the enterprise//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/20-6/

Annotation: The article analyzes the diversity of views on the economic essence of the category of «financial resources». The features of financial resources are disclosed, which make it possible to determine the economic entity as an object of management.

Development of mortgage lending in Ukraine. Current state and prospects of development

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Development of mortgage lending in Ukraine. Current state and prospects of development//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/19-5/

Annotation: Intensification of mortgage lending is a priority task for the recovery of both the credit market and the economy of Ukraine as a whole. The article presents the results of a study of the current state of the domestic mortgage market. One of the main obstacles to mortgage development is the high cost of credit resources along with low incomes of the majority of the population. Bank mortgage lending is currently in a state where mortgage lending is virtually unavailable to the majority of the population. The analysis of bank real estate lending programs showed that the longest term of lending to bank lending programs is 20 years, and the largest amount of credit funds - UAH 2 million, the first installment ranges from 20-50%, commissions of 1% are required and Homeowners insurance does not offer special lending programs for young people. Consideration of government mortgage support programs shows that they are functioning, but are able to meet the demand of only a small number of families who meet the requirements of the program and have an urgent need for housing.

Експрес аналіз фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ»

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Експрес аналіз фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ»//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/18-8/

Annotation: (Українська) Проведено експрес аналіз фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ».

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/12/17-7/

Annotation: (Українська) Стаття присвячена висвітленню деяких проблемних питань та основних положень призначення та проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. При судовому розгляді справ, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, виникає необхідність установлення фактичних даних, що пов’язані із предметом доказування й потребують використання спеціальних знань. Так як об’єкти інтелектуальної власності належать до різноманітних галузей науки, техніки та ремесла, - ефективний розгляд таких справ стає можливим при залученні фахівців, які володіють спеціальними знаннями в певній галузі, для повного та всебічного дослідження предмета експертизи й надання експертного висновку.

Анатомия стартапа в сфере дополненной реальности на примере PlugXR

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Анатомия стартапа в сфере дополненной реальности на примере PlugXR//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/12/16-8/

Annotation: (Русский) Статья посвящена феномену стремительного подьёма индустрии приложений с применением технологии дополненной реальности на примере компании PlugXR, а также стремительного взлёта IT компаний родом из Индии на рынке США. Мы попытались разобрать на данном примере отличие подходов компаний из разных стран (Россия и Индия) к нахождению своего места на мировом IT рынке.

Особливості управління персоналом підприємства в сучасних умовах

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Особливості управління персоналом підприємства в сучасних умовах//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/15-10/

Annotation: (Українська) У статті наведено основні сучасні методи управління персоналом, їх аналіз та оцінка. Визначено, що для успіху на підприємстві необхідно ефективно використовувати систему управління, мати цілісний підхід до людських ресурсів у взаємозв’язку зі стратегічним напрямком організації.

Напрями удосконалення роботи щодо обслуговування платників податків

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Напрями удосконалення роботи щодо обслуговування платників податків//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/14-11/

Annotation: (Українська) Досліджено напрями удосконалення роботи щодо обслуговування платників податків та формування високої податкової культури населення.

Міжнародний досвід забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Міжнародний досвід забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/13-10/

Annotation: (Українська) У статті досліджено світовий досвід регулювання економічної безпеки національної економіки. Вивчено різноманітні підходи до визначення сутності економічної безпеки національної економіки. Розглянуто основні напрями забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання.

Новітні впровадження, розробки та перспективи дослідження ідентифікації особи в країнах Європи та Америки

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Новітні впровадження, розробки та перспективи дослідження ідентифікації особи в країнах Європи та Америки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2021/12/12-11/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто впровадження новітніх методів виявлення, дослідження та відновлення відбитків папілярних ліній рук, що дає можливість встановити ідентифікацію осіб. Розглянуто можливість дослідження слідів папілярних узорів, що дає можливість встановлення, на предмет вживання особою лікарських, наркотичних, чи психотропних речовин. Досвід Американських вчених у встановлені давності залишених слідів рук. Ідентифікація по малюнку (Vein Recognition) вен пальця або долоні зовнішньої або внутрішньої сторони руки або пальця.

Нормативно-правове закріплення незалежності України в новітній період

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Нормативно-правове закріплення незалежності України в новітній період//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2021/12/11-12/

Annotation: (Українська) В статті проаналізовано основні етапи становлення незалежності України в період з початку ХХ століття і до нашого часу та закріплення цього процесу в нормативно-правових актах.

Криміналістичне дослідження мобільних телефонів

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Криміналістичне дослідження мобільних телефонів//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/12/10-11/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто дослідження мобільних телефонів з точки зору криміналістики та основні способи вилучення інформації з пам’яті пристроїв. Зазначено основні програмні продукти що використовуються для дослідження мобільних телефонів у криміналістичному дослідженні та особливості що виникають у процесі проведення дослідження.

Розпилювальне сушіння молочних продуктів – дослідження швидкісних характеристик теплоносія та продукту в дисковому розпилювальному комплексі

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Розпилювальне сушіння молочних продуктів – дослідження швидкісних характеристик теплоносія та продукту в дисковому розпилювальному комплексі//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/09-7/

Annotation: In computational fluid dynamics (CFD) spray dryers, the Euler-Lagrange model is used to calculate the motions of sprayed droplets and heat and mass transfer between droplets and airflow. Such calculations are performed for hundreds and tens of thousands of droplets representing spray in the dryer. One of the limiting factors in drying mass transfer is the diffusion of moisture within the partially dried particles. To simulate this internal diffusion of moisture, each particle is represented by a series of concentric spherical shells. For these shells, a one-dimensional diffusion equation is solved to obtain the internal distribution and diffusion of moisture within each particle. A key advantage of CFDs is the ability to quickly analyze potential options and optimize. As an example, we considered a dryer with a given set of conditions for supplying the product and the heat carrier. CFD simulations were carried out in order to find the optimal conditions for the heating air. Key information of interest to the plant operator can be extracted from the CFD results and presented in trajectories by a visual representation of particles leaving the drying plant. Based on these results, the dryer operator can easily select the optimum operating conditions to achieve the desired product quality at the lowest cost.

Interpretive analysis of associations of words that verbalize the weather concept (in Spanish)

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Interpretive analysis of associations of words that verbalize the weather concept (in Spanish)//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2021/12/08-7/

Annotation: Conceptual, perceptual and value component of the Weather concept in Spanish linguoculture was studied by means of associative analysis of the concept.

Особливості формування психологічної готовності жінок до материнства

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Особливості формування психологічної готовності жінок до материнства//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2021/12/07-6/

Annotation: (Українська) Досліджено теоретичні та практичні особливості формування психологічної готовності жінок до материнства; виявлено фактори, що є несприятливими в процесі формування готовності до материнства.

Теоретичні аспекти фінансової стійкості комерційного банку

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Теоретичні аспекти фінансової стійкості комерційного банку//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/06-6/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування поняття «фінансова стійкість комерційного банку». Розкрито сутність і досліджено взаємозв’язок понять «стійкість», «стабільність» та «надійність». Фінансова стійкість є важливим орієнтиром при плануванні та аналізі діяльності комерційного банку, адже її рівень визначає здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями та підтримувати рівень довіри клієнтів.

Mathematical model of the fertilization tank

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Mathematical model of the fertilization tank//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/05-6/

Annotation: A study of the fermentation process in the brewing process. The model of the fermentation tank is constructed. Modeling of fermentation in a perfectly mixed tank was performed. Geometry is built, which includes mass transfer, heat transfer, convection and cooling with the help of a jacket. Obtaining a transfer function by identifying the data obtained in the modeling process.

Специфіка системи міжнародної дистрибуції в умовах пандемії

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Специфіка системи міжнародної дистрибуції в умовах пандемії//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/04-5/

Annotation: A study of changes in the organization of sales activities and a description of the specifics of the international distribution system in the crisis of 2020-2021 caused by the pandemic.

Дослідження ефективності критеріїв селекції ознак в задачі класифікації норма-патологія печінки

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Дослідження ефективності критеріїв селекції ознак в задачі класифікації норма-патологія печінки//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/03-5/

Annotation: (Українська) Актуальність теми. Діагностика захворювань печінки на ранніх стадіях допоможе більш якісно оцінити стан пацієнта та обрати якомога кращу лікувальну стратегію.. Мета дослідження. Знаходження оптимального варіанту селекції ознак, для ефективного виконання задачі бінарної класифікації «норма -патологія» при дифузних захворюваннях печінки. Об’єкт дослідження. Зображення УЗД печінки. Предмет дослідження. Ефективність критеріїв відбору у алгоритмі первинної селекції ознак в задачі класифікації патології печінки. Методи дослідження. Методи селекції за критеріями внутрішньокласової дисперсії, міжкласової дисперсії, відношення внутрішньокласової і міжкласової дисперсій, кореляційний відбір ознак. Інструменти дослідження. Python, Anaconda, Jupyter Notebook.

Actuality of activity of transport and forwarding enterprises and outsourcing of logistics services

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Actuality of activity of transport and forwarding enterprises and outsourcing of logistics services//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/02-5/

Annotation: The freight forwarder's participation in the cargo transportation process allows its customers to give up unnecessary services and focus on the company's core competencies. In the general definition, there is no term "forwarder" or identical legal regulation of responsibilities and functions; therefore, the problems of unification of the international process of trade are faced. This reduces the efficiency of activities and causes additional problems in the field of international trade. In the future, the role of the freight forwarder in the supply chain will grow, and customers will require the full package of logistics services. Therefore, special attention should be paid to stimulating investment in the services of a new freight forwarder

Culture of professional communication of future economists in English-speaking community

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Culture of professional communication of future economists in English-speaking community//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2021/12/01-5/

Annotation: The article is dedicated to the problem of formation of professional business communication of future economists with foreign partners. The research considers the issues of formation of high cultural level, language etiquette and culture of future professionals in the context of linguistics of English language, defines the ways of implementing the principle of politeness in different communicative situations when speaking English, investigates the features of the most typical grammatical means of expressing etiquette forms in English.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine