Зміст журналу No12 (грудень) 2021 y.

Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/39-3/

Анотація: Проведено аналіз стану розвитку малого підприємництва за останні 5 років.

Використання хеш-функції у криптовалютах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання хеш-функції у криптовалютах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/38-3/

Анотація: Хеш-функції мають безліч властивостей, які роблять їх актуальними для використання в багатьох сучасних алгоритмах. У тому числі в основі роботи криптовалют є застосування хешування. У цій статті ми розглянемо аналіз роботи алгоритму SHA-256. А також цілі майнінгу та використання хеш-функцій для вирішення цього завдання.

Деякі аспекти державного управління в Україні у сфері підприємницьких ризиків

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Деякі аспекти державного управління в Україні у сфері підприємницьких ризиків//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/37-3/

Анотація: На основі вивчення теорії та узагальнення основних нормативно-правових актів України у статті представлено результати дослідження, що стосуються питання державного управління в Україні у сфері підприємницьких ризиків, а також наведено відповідні висновки і пропозиції у цьому напрямі.

Відновлювальна та альтернативна енергетика в Україні: проблеми та перспективи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Відновлювальна та альтернативна енергетика в Україні: проблеми та перспективи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/12/36-3/

Анотація: У статті проаналізовано питання проблем та перспектив забезпечення гарантій дії на практиці національного законодавства України у питаннях розвитку відновлювальної та альтернативної енергетики, та вплив даних засад на забезпечення екологічної, економічної, національної безпеки Держави.

Засоби інформаційної безпеки в розробці ігрового програмного забезпечення

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Засоби інформаційної безпеки в розробці ігрового програмного забезпечення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/35-3/

Анотація: Сфера розробки ігрового програмного забезпечення активно розвивається сьогодні. Ігрове ПЗ має у своїй структурі і складні алгоритми, і високонавантажені розраховані на багато користувачів сервери, і системи транзакцій. Сучасні ігри націлені на тривале утримання гравця, тому застосовують різні методики, тим самим залучають користувачів проводити багато часу у грі, напрацьовувати прогрес і навіть робити фінансові вкладення для отримання додаткових привілеїв в ігровому світі. Важливу роль у розробці ігрового ПЗ займає безпека даних продукту та його користувачів, оскільки будь-який витік даних або незаконне їх використання може завдати як фінансової, так і моральної шкоди користувачам та компанії-розробнику.

Аналіз поточного стану аграрного сектору економіки України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз поточного стану аграрного сектору економіки України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/34-3/

Анотація: Сьогодні аграрний сектор фактично є рушійною силою економіки України. Сільське господарство є основою, фундаментом аграрного сектору економіки. Воно одночасно є виробником як готового продукту, так і виробником (постачальником) сировини для переробної промисловості. Сьогодні в сільському господарстві частка виробленої продукції, що безпосередньо споживається виробничо та індивідуально становить близько 20-30%. Продукція сільського господарства є основою кінцевого продукту АПК. Актуальність здійснюваних досліджень зумовлена роллю аграрного сектора у створенні ВВП та його часткою у зовнішньоторговельному сальдо. За оцінками експертів частка аграрного сектору у ВВП у найближчих періодах досягне рівня 25%. Продукція українського АПК представлена у 190 країнах і Україна входить в ТОП-7 кращих експортерів світу аграрної продукції. Україна є провідним експортером соняшнику та соняшникової олії, пшениці та інших зернових. Досить частою є ситуація, коли Україна вичерпує свої квоти на експорт сільськогосподарської продукції набагато раніше, ніж завершується календарний термін (місяць, квартал, рік), що є чітким показником того, що продукція якісна та користується попитом на європейському та світовому ринку.

Сутність трудових ресурсів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання (на прикладі АТ «Фармак»)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сутність трудових ресурсів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання (на прикладі АТ «Фармак»)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/33-3/

Анотація: Трудові ресурси виступають самим головним ресурсом кожного підприємства; їх якість та ефективне використання значно впливає на результати роботи усього господарюючого суб’єкта та його конкурентоспроможність. Тому в статті здійснено теоретичне дослідження категорії «трудові ресурси». Крім того, визначено фактори ефективного створення, використання, нарощування і розвитку трудових ресурсів підприємства. На прикладі підприємства АТ «Фармак» проведено аналіз забезпеченості компанії трудовими ресурсами; проаналізовано динаміку поточної кредиторської заборгованості з оплати праці і фонду оплати праці. За результатами аналізу визначено шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів на досліджуваному підприємстві.

Удосконалення кредитної політики комерційного банку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Удосконалення кредитної політики комерційного банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/32-3/

Анотація: В статті досліджено і запропоновано теоретичні підходи та заходи щодо вдосконалення кредитної політики комерційного банку.

Формування організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Формування організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/31-3/

Анотація: В умовах високої насиченості, а інколи перенасиченості світових товарних ринків кожен товар змушений вести жорстоку боротьбу за переваги споживачів, що надається лише найбільш конкурентоспроможності товарам. Щодо підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, то тут, перш за все, доцільно визначити ті країни, що є привабливими для подальшої співпраці, проаналізувати існуючі зовнішньоекономічні зв'язки та виділити перспективні напрями розвитку. Головною метою має бути ретельний аналіз системи міжнародної торгівлі, економічного середовища країни, куди буде здійснюватися проникнення, а також необхідно враховувати політико-правові та культурні особливості її середовища.

Відповідальність держави – учасниці Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод за дії своїх агентів на території іноземної держави

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Відповідальність держави – учасниці Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод за дії своїх агентів на території іноземної держави//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/12/30-3/

Анотація: Стаття присвячена аналізу практики Європейського суду з прав людини у розрізі питання відповідальності держав – учасниць Конвенції про захист прав і основних свобод людини за дії своїх представників (агентів), пов’язані із порушенням положень вищевказаної міжнародної угоди, на території іноземних держав.

Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оцінка міграційних потоків між регіонами з використанням засобів системної динаміки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/29-3/

Анотація: Внутрішня міграція значною мірою впливає на чисельність населення, його вікову та статеву структуру, народжуваність та смертність, а також на розподіл трудових ресурсів між регіонами, а таким чином діє на основні економічні показники, рівень та умови життя населення. Це зумовлює актуальність вивчення механічного руху населення та важливість його прогнозування. На основі модифікаційної гравітаційної моделі міграції, що враховує влив соціально-економічних показників на внутрішню міграцію, було побудовано модель зміни чисельності населення для прогнозування міграційного процесу між регіонами. У статті були застосовані такі методи дослідження як регресійний та кореляційний аналіз, статистичні методи, використання інформаційних технологій.

Моделювання поведінки малого та середнього бізнесу в умовах ризику

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Моделювання поведінки малого та середнього бізнесу в умовах ризику//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/28-3/

Анотація: У даній роботі розглянуто процес впливу тіньової економіки, а саме тіньового капіталу на процес розвитку країни в розрізі підприємств малого та середнього бізнесу. Встановлюється як саме ці підприємства розподіляють свій капітал на чистий і тіньовий, тобто поведінка цих компаній. Сформовані фактори, які впливають на цю поведінку — основні макроекономічні податкові показники. Через явище тіньових економіки державний бюджет щодня недотримує мільйони гривень з податкової структури доходів, а великі фактичні податкові ставки спонукають більше підприємств входити в тіньову економіку, формуючи тіньовий, ризиковий капітал. Актуальність роботи обумовлюється тим, що тіньова економіка охоплює майже половину господарського комплексу України та є суттєвою перешкодою до сталого розвитку держави у багатьох аспектах – дефіцит податкових бюджетних надходжень, кількість іноземних інвестицій, економічна безпека країни, корупція та інші. Внаслідок цього є актуальним питання розробки ефективних інструментів боротьби з тіньовим капіталом.

Інтегрування алгоритмів штучного інтелекту в інтелектуальні системи охорони праці

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інтегрування алгоритмів штучного інтелекту в інтелектуальні системи охорони праці//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/26-5/

Анотація: В роботі описано перспективи використання алгоритмів штучного інтелекту в системах охорони праці, здійснено спробу побудови математичної моделі в середовищі MATLAB з перехідними характеристиками; головними завданнями наукової статті – провести моделювання можливої надзвичайної ситуації на автозаправній станції, розробивши структурну схему функціонування інтегрованого ШІ; основна мета – визначити об’єктивну необхідність використання подібних систем у виробничих процесах для формування загальноукраїнської концепції “розумного підприємства”.

Comparative analysis of financial mechanism

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Comparative analysis of financial mechanism//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/25-3/

Анотація: (English) Based on current research on financial mechanisms, this article analyzes and compares different studies on financial mechanisms in the East and the West and compares methods for measuring the effectiveness of financial mechanisms. Based on the results of the comparison, differences are drawn and suggestions are made for financial research in both East and West.

Шляхи вдосконалення фінансової політики України

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Шляхи вдосконалення фінансової політики України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/12/24-5/

Анотація: Автори розглядають фінансову політику як складову соціально-економічного розвитку держави. Також у статті зазначено, що суттю фінансової політики є використання доступних фінансово-правових механізмів регулювання, економічних заходів задля забезпечення суспільних потреб, збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки. В роботі зазначається, що наразі фінансова політика має тактичний характер, тобто направлена на вирішення поточних завдань. Автори наголошують, що наразі стратегічне планування фінансової політики залишається допоки поза основною увагою нормотворця. В статті наголошено на важливості митної та податкової складових фінансової політики держави, розглянуто шляхи розвитку та сучасний стан правового регулювання означених сфер. Автори звертають увагу, що наразі фінансова політика України є залежною від суб’єктивних інтересів різних соціальних груп, при цьому ігнорується власне об’єктивний характер фінансів як соціально-економічного явища. В роботі наголошується, що фінансова політика є виключною сферою регулювання держави, а тому її провадження має забезпечуватися реалізацією власних функції держави через уповноважені компетентні органи. Автори також звертають увагу на важливості планування задля побудови ефективної моделі фінансової політики. В статті наголошено на важливості бюджетної політики як складової фінансової політики. При цьому бюджетна політика має ґрунтуватися на реальних економічних показниках, враховувати перспективні плани щодо розвитку фінансової системи держави, враховувати інтереси регіонів. Загалом в роботі приділено увагу проблемам розвитку бюджетної та податкової політики в сучасних умовах економічної та політичної нестабільності. Проаналізовано основні напрями державної політики щодо оздоровлення фінансової системи України. Запропоновано заходи трансформації фінансової системи. Розглянуто перспективи розвитку бюджетної, податкової та кредитно-грошової політики України на сучасному етапі.

Актуальні проблеми призначення та проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Актуальні проблеми призначення та проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/12/23-6/

Анотація: У статті розглянуто актуальні проблемні питання що виникають в процесі призначення та проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи, розкрито проблеми чинного процесуального законодавства та окреслено деякі організаційні та технічні проблеми, що виникають при проведенні експертизи.

Використання VOSviewer для аналізу статей у БД Scopus з тематики медичної англійської

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання VOSviewer для аналізу статей у БД Scopus з тематики медичної англійської//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2021/12/22-6/

Анотація: Інструменти VOSviewer були використані для бібліометричного аналізу з тематики використання англійської в медичній сфері, що дало можливість виявити 5 кластерів за ключовими словами та визначити напрями досліджень в цій галузі.

Бухгалтер і штучний інтелект: виклики і перспективи співпраці

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Бухгалтер і штучний інтелект: виклики і перспективи співпраці//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/21-6/

Анотація: Стаття присвячена проблемі гармонізації професії бухгалтера й штучного інтелекту в умовах стрімкого руху життя, інтенсивних змін в технологіях. Доведено, що епоха всебічного єднання людства в єдиному просторі інформації та комунікацій, перетворення всієї планети на єдиний економічний ринок зумовлює необхідність трансформації професії бухгалтера. Схарактеризовано чинники, які унеможливлюють утрату вагомості цієї професії в майбутньому та зумовлюють необхідність її трансформації від впливом процесів діджиталізації. Бухгалтер в економіці майбутнього – це аналітик, здатний оцінити вплив на добробут своєї компанії всього комплексу чинників, що формуються складною соціально-економічною дійсністю. Визначено, що штучний інтелект - це алгоритм в умілих руках професіоналів, керований незамінний помічник усього людства. Обґрунтовано, що зникнення професії бухгалтер є неможливим, а розвиток інформаційних технологій є лише необхідністю вирішувати завдання, які стоять перед бухгалтерським обліком.

Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Економічна сутність фінансових ресурсів підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/20-6/

Анотація: В статті проаналізовано різноманітність поглядів на економічну суть категорії «фінансові ресурси». Розкрито ознаки фінансових ресурсів, що дають змогу визначити економічну суть як об’єкта управління.

Розвиток іпотечного кредитування в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Розвиток іпотечного кредитування в Україні. Сучасний стан та перспективи розвитку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/19-5/

Анотація: Активізація іпотечного кредитування є пріоритетним завданням для відновлення як кредитного ринку, так і економіки України в цілому. У статті представлені результати дослідження поточного стану вітчизняного ринку іпотечного кредитування Одною з основних перешкод, що стримують розвиток іпотеки є висока вартість кредитних ресурсів одночасно з низькими доходами переважної частини населення країни, також, значний вплив на спад іпотечного кредитування було спричинено кризами та пандемією. Банківське іпотечне кредитування на сьогодні знаходиться в стані, коли іпотечні кредиті є фактично недоступними для більшої частини населення. Аналіз банківських програм кредитування нерухомості показав, що найбільшим терміном кредитування відповідно банківським кредитним програмами є 20 років, а найбільша сума кредитних коштів – 2 млн. грн., перший внесок коливається в діапазоні 20–50%,обов’якоими є комісії від 1% та страхування житла при цьому жоден банк не пропонує особливих програм кредитування для молоді. Розгляд державних програм підтримки іпотечного кредитування свідчить, що вони функціонують, але здатні задовольнити попит тільки незначної кількості сімей, котрі відповідають вимогам програми та мають нагальну потребу у житлі.

Експрес аналіз фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ»

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Експрес аналіз фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/18-8/

Анотація: Проведено експрес аналіз фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ».

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/12/17-7/

Анотація: Стаття присвячена висвітленню деяких проблемних питань та основних положень призначення та проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. При судовому розгляді справ, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, виникає необхідність установлення фактичних даних, що пов’язані із предметом доказування й потребують використання спеціальних знань. Так як об’єкти інтелектуальної власності належать до різноманітних галузей науки, техніки та ремесла, - ефективний розгляд таких справ стає можливим при залученні фахівців, які володіють спеціальними знаннями в певній галузі, для повного та всебічного дослідження предмета експертизи й надання експертного висновку.

Анатомия стартапа в сфере дополненной реальности на примере PlugXR

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Анатомия стартапа в сфере дополненной реальности на примере PlugXR//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/12/16-8/

Анотація: (Русский) Статья посвящена феномену стремительного подьёма индустрии приложений с применением технологии дополненной реальности на примере компании PlugXR, а также стремительного взлёта IT компаний родом из Индии на рынке США. Мы попытались разобрать на данном примере отличие подходов компаний из разных стран (Россия и Индия) к нахождению своего места на мировом IT рынке.

Особливості управління персоналом підприємства в сучасних умовах

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості управління персоналом підприємства в сучасних умовах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/15-10/

Анотація: У статті наведено основні сучасні методи управління персоналом, їх аналіз та оцінка. Визначено, що для успіху на підприємстві необхідно ефективно використовувати систему управління, мати цілісний підхід до людських ресурсів у взаємозв’язку зі стратегічним напрямком організації.

Напрями удосконалення роботи щодо обслуговування платників податків

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Напрями удосконалення роботи щодо обслуговування платників податків//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/14-11/

Анотація: Досліджено напрями удосконалення роботи щодо обслуговування платників податків та формування високої податкової культури населення.

Міжнародний досвід забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Міжнародний досвід забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/13-10/

Анотація: У статті досліджено світовий досвід регулювання економічної безпеки національної економіки. Вивчено різноманітні підходи до визначення сутності економічної безпеки національної економіки. Розглянуто основні напрями забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання.

Новітні впровадження, розробки та перспективи дослідження ідентифікації особи в країнах Європи та Америки

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Новітні впровадження, розробки та перспективи дослідження ідентифікації особи в країнах Європи та Америки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2021/12/12-11/

Анотація: У статті розглянуто впровадження новітніх методів виявлення, дослідження та відновлення відбитків папілярних ліній рук, що дає можливість встановити ідентифікацію осіб. Розглянуто можливість дослідження слідів папілярних узорів, що дає можливість встановлення, на предмет вживання особою лікарських, наркотичних, чи психотропних речовин. Досвід Американських вчених у встановлені давності залишених слідів рук. Ідентифікація по малюнку (Vein Recognition) вен пальця або долоні зовнішньої або внутрішньої сторони руки або пальця.

Нормативно-правове закріплення незалежності України в новітній період

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Нормативно-правове закріплення незалежності України в новітній період//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/12/11-12/

Анотація: В статті проаналізовано основні етапи становлення незалежності України в період з початку ХХ століття і до нашого часу та закріплення цього процесу в нормативно-правових актах.

Криміналістичне дослідження мобільних телефонів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Криміналістичне дослідження мобільних телефонів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/12/10-11/

Анотація: У статті розглянуто дослідження мобільних телефонів з точки зору криміналістики та основні способи вилучення інформації з пам’яті пристроїв. Зазначено основні програмні продукти що використовуються для дослідження мобільних телефонів у криміналістичному дослідженні та особливості що виникають у процесі проведення дослідження.

Розпилювальне сушіння молочних продуктів – дослідження швидкісних характеристик теплоносія та продукту в дисковому розпилювальному комплексі

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Розпилювальне сушіння молочних продуктів – дослідження швидкісних характеристик теплоносія та продукту в дисковому розпилювальному комплексі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/09-7/

Анотація: У обчислювальній гідродинаміці (CFD) розпилювальних сушарок модель Ейлера-Лагранжа використовується для розрахунку рухів крапель, що розпилюються, і тепло- і масообміну між краплями і повітряним потоком. Такі розрахунки виконуються для сотень і десятків тисяч крапель, що становлять розпилення в сушарці. Одним із обмежувальних факторів при сушінні масообміну є дифузія вологи всередині частково висушених частинок. Щоб змоделювати цю внутрішню дифузію вологи, кожна частка представлена серією концентричних сферичних оболонок. За цими оболонками вирішується одномірне рівняння дифузії, щоб отримати внутрішній розподіл і дифузію вологи всередині кожної частки. Ключовою перевагою CFD є можливість швидко проводити аналіз можливих варіантів та оптимізацію. Як приклад розглядалася сушарка із заданим набором умов подачі продукту та теплоносія. CFD-моделювання проводилося з метою знайти оптимальні умови для парметрів нагрівання повітря. Ключова інформація, що представляє інтерес для оператора установки, може бути вилучена з результатів CFD і представлена в візуальному представленні траєкторій частинок, що залишають сушильний комплекс. Виходячи з цих результатів, оператор сушарки може легко вибрати оптимальні робочі умови, які дозволяють йому досягти бажаної якості продукту за мінімальних витрат.

Інтерпретативний аналіз асоціацій на слова, що вербалізують концепт погода (на матеріалі іспанської мови)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інтерпретативний аналіз асоціацій на слова, що вербалізують концепт погода (на матеріалі іспанської мови)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2021/12/08-7/

Анотація: Досліджено поняттєвий, перцептивно-образний та ціннісний компонент концепту Погода у іспанській лінгвокультурі, за допомогою проведення асоціативного аналізу концепту.

Особливості формування психологічної готовності жінок до материнства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості формування психологічної готовності жінок до материнства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2021/12/07-6/

Анотація: Досліджено теоретичні та практичні особливості формування психологічної готовності жінок до материнства; виявлено фактори, що є несприятливими в процесі формування готовності до материнства.

Теоретичні аспекти фінансової стійкості комерційного банку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Теоретичні аспекти фінансової стійкості комерційного банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/06-6/

Анотація: У статті розглянуто теоретичні підходи до трактування поняття «фінансова стійкість комерційного банку». Розкрито сутність і досліджено взаємозв’язок понять «стійкість», «стабільність» та «надійність». Фінансова стійкість є важливим орієнтиром при плануванні та аналізі діяльності комерційного банку, адже її рівень визначає здатність банку відповідати за своїми зобов’язаннями та підтримувати рівень довіри клієнтів.

Математична модель бродильного резервуара

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Математична модель бродильного резервуара//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/05-6/

Анотація: Проведено дослідження процесу ферментації у процесі пивоваріння. Побудована модель бродильного резервуара. Проведено моделювання ферментації у ідеально змішаному резервуарі. Побудована геометрія, що включає масообмін, теплообмін, конвекцію та охолодження за допомогою сорочки. Отримання передатної функції за допомогою ідентифікації отриманих даних у процесі моделювання.

Специфіка системи міжнародної дистрибуції в умовах пандемії

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Специфіка системи міжнародної дистрибуції в умовах пандемії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/04-5/

Анотація: Дослідження змін в організації збутової діяльності та опис специфіки системи міжнародної дистрибуції в умовах кризи 2020-2021 рр., викликаною пандемією.

Дослідження ефективності критеріїв селекції ознак в задачі класифікації норма-патологія печінки

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дослідження ефективності критеріїв селекції ознак в задачі класифікації норма-патологія печінки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/12/03-5/

Анотація: Актуальність теми. Діагностика захворювань печінки на ранніх стадіях допоможе більш якісно оцінити стан пацієнта та обрати якомога кращу лікувальну стратегію.. Мета дослідження. Знаходження оптимального варіанту селекції ознак, для ефективного виконання задачі бінарної класифікації «норма -патологія» при дифузних захворюваннях печінки. Об’єкт дослідження. Зображення УЗД печінки. Предмет дослідження. Ефективність критеріїв відбору у алгоритмі первинної селекції ознак в задачі класифікації патології печінки. Методи дослідження. Методи селекції за критеріями внутрішньокласової дисперсії, міжкласової дисперсії, відношення внутрішньокласової і міжкласової дисперсій, кореляційний відбір ознак. Інструменти дослідження. Python, Anaconda, Jupyter Notebook.

Актуальність діяльності транспортно-експедиційних підприємств та аутсорсингу логістичних послуг

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Актуальність діяльності транспортно-експедиційних підприємств та аутсорсингу логістичних послуг//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/02-5/

Анотація: Залучивши логіста експедитора до перевезення вантажів, клієнти можуть відмовитись від зайвих послуг та зосередитися на ключових сферах компанії. За загальним визначенням не існує терміну «експедитор» чи аналогічного правового регулювання відповідальності та функцій. Тому виникають проблеми у стандартизації процесу міжнародної торгівлі, що знижує ефективність діяльності компаній та викликає додаткові проблеми у сфері міжнародної торгівлі. У майбутньому роль експедиторів у ланцюжку поставок буде зростати і клієнтам знадобиться повний пакет логістичних послуг не тільки щодо транспортування, а й супутніх: пакування, складування, відслідковування вантажу тощо. Тому сьогодні особливу увагу слід приділяти заохоченню нових інвестування та стартапів в сфері експедирування.

Culture of professional communication of future economists in English-speaking community

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Culture of professional communication of future economists in English-speaking community//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/01-5/

Анотація: (English) The article is dedicated to the problem of formation of professional business communication of future economists with foreign partners. The research considers the issues of formation of high cultural level, language etiquette and culture of future professionals in the context of linguistics of English language, defines the ways of implementing the principle of politeness in different communicative situations when speaking English, investigates the features of the most typical grammatical means of expressing etiquette forms in English.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат