Tag: зміст навчання

Реалізація змісту навчання в чинних підручниках з німецької мови (німецька мова як друга іноземна)

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Реалізація змісту навчання в чинних підручниках з німецької мови (німецька мова як друга іноземна)//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2018/12/realizatsiya-zmistu-navchannya-v-chinnih-pidruchnikah-z-nimetskoyi-movi-nimetska-mova-yak-druga-inozemna/

Annotation: (Русский) У статті проаналізовано ключові ідеї Концепції «Нової української школи» й запропоновано методичні рекомендації щодо поліпшення змісту сучасних підручників. Основними рекомендаціями є наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій, посилення мотивації через опору на реальний життєвий досвід, більший виховний ефект, розвиток самостійності учнів та постійний аналіз власних досягнень.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine