Tag: екологічні злочини

Кримінально-правова охорона довкілля: міжнародний досвід

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Кримінально-правова охорона довкілля: міжнародний досвід//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/11/kriminalno-pravova-ohorona-dovkillya-mizhnarodnij-dosvid/

Annotation: (Українська) У статті здійснено порівняльний аналіз кримінально-правових норм діючого законодавства України щодо екологічних злочинів із законодавством країн Європейського Союзу (далі ЄС). Акцентується увага на тому, що аналогічних зазначеним нормам в українському кримінальному законодавстві немає. Автор також аналізує модельні кримінально - правові норми ЄС у сфері охорони довкілля. В результаті проведеного дослідження сформовано висновок щодо необхідності удосконалення вітчизняного законодавства у сфері кримінально-правової охорони довкілля із урахуванням позитивного досвіду країн ЄС.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine