Зміст журналу No12 (грудень) 2017 y.

Цілі та методика журналістських розслідувань

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Цілі та методика журналістських розслідувань//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2017/12/tseli-i-metodika-zhurnalistskih-rassledovanij/

Анотація: У статті досліджуються особливості журналістських розслідувань, цей особливий вид творчої діяльності, який відрізняється спрямованістю на отримання ексклюзивної інформації, а також використання великої кількості джерел. Проаналізовано цілі та методи журналістських розслідувань, етапи створення матеріалу з розслідування, де особлива увага приділяється процесу пошуку даних, висуненню ключових гіпотез та їх верифікації.

Аудит власного капіталу підприємства: шляхи удосконалення організації і методики

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Аудит власного капіталу підприємства: шляхи удосконалення організації і методики//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/audit-vlasnogo-kapitalu-pidpriyemstva-shlyahi-udoskonalennya-organizatsiyi-i-metodiki/

Анотація: У статті розглянуто сутність аудиту власного капіталу. Визначено мету, завдання, джерела інформації та основні методи, які використовуються при аудиті власного капіталу. Розроблено план, програму та робочі документи аудитора для аудиту власного капіталу.

Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/rashody-proizvodstva-i-ih-klassifikatsiya-dlya-potrebnostej-upravleniya/

Анотація: У статті розглянуто підходи до виокремлення класифікаційних ознак витрат, розроблених вітчизняними та зарубіжними вченими. Досліджено особливості класифікації витрат підприємств та їх вплив на прийняття управлінських рішень.

Сущностная характеристика понятия проект и проектная деятельность

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сущностная характеристика понятия проект и проектная деятельность//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2017/12/sushhnostnaya-harakteristika-ponyatiya-proekt-i-proektnaya-deyatelnost/

Анотація: (Русский) В статье рассмотрен проектный метод, являющийся инновационной технологией, которая способна решать задачи, стоящие перед современной школой, среди них: стимулирование творческой деятельности учащихся, осуществление связи с жизнью, способствование практическому освоению действительности.

Стратегії перекладу суспільно-політичних текстів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Стратегії перекладу суспільно-політичних текстів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2017/12/strategii-perevoda-obshhestvenno-politicheskih-tekstov/

Анотація: У статті проведено аналіз перекладацьких стратегій з метою дослідження їх застосування при перекладі суспільно-політичних текстів.

Педагогическое общение и его влияние на образовательный процесс

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Педагогическое общение и его влияние на образовательный процесс//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2017/12/pedagogicheskoe-obshhenie-i-ego-vliyanie-na-obrazovatelnyj-protsess/

Анотація: (Русский) В статье рассмотрена проблема профессионального-педагогического общения учителя с обучающимися на занятиях и во внеурочное время. Авторами раскрыты основные понятия, стили, функции педагогического общения, предложены способы и условия формирования благополучной образовательной среды путем совершенствования педагогического вербального и невербального взаимодействия.

Маркетингові дослідження попиту на прикладі ТОВ «Інвестиційна компанія МВМ»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Маркетингові дослідження попиту на прикладі ТОВ «Інвестиційна компанія МВМ»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/marketingovye-issledovaniya-sprosa-na-primere-ooo-investitsionnaya-kompaniya-mvm/

Анотація: У статті розглянуто різні типи маркетингових досліджень попиту на основі проведення комплексного дослідження попиту на дверну фурнітуру ТОВ «ІК МВМ». Надані рекомендації щодо використання окремих видів маркетингових досліджень відповідно до завдань підприємства: застосування якісних/кількісних досліджень, досліджень з використанням первинної/вторинної інформації, досліджень споживачів/експертів у якості респондентів.

Мiжнародна конкурентоспроможнiсть пiдприємств деревообробної промисловостi

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Мiжнародна конкурентоспроможнiсть пiдприємств деревообробної промисловостi//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/mizhnarodna-konkurentospromozhnist-pidpriyemstv-derevoobrobnoyi-promislovosti/

Анотація: В статті досліджено погляди науковців щодо поняття конкурентоспроможності підприємства, визначено сутність міжнародної конкурентоспроможності підприємства деревообробної промисловості. Розглянуто фактори впливу на міжнародну конкурентоспроможність деревообробних підприємств. Наведено методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності деревообробних підприємств та розглянуто використання цих методів оцінки на прикладі одного з українських лідерів на ринку деревообробної промисловості України в області лісівництва та лісозаготівлі ТОВ «РЕГО».

Estimation of efficiency of foreign economic activity of the enterprise

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Estimation of efficiency of foreign economic activity of the enterprise//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/estimation-of-efficiency-of-foreign-economic-activity-of-the-enterprise/

Анотація: Проаналізовано та охарактеризовано поняття “oцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності”. Сформульовано методи та сутність оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Узагальнено основні проблеми ефективності розробки проектів щодо оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та запропоновано шляхи їх вдосконалення. Наведено основні класифікаційні ознаки для структуризації чинників впливу на оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Сучасний стан та перспективні джерела формування ресурсного потенціалу банків в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасний стан та перспективні джерела формування ресурсного потенціалу банків в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivnye-istochniki-formirovaniya-resursnogo-potentsiala-bankov-v-ukraine/

Анотація: В статті розглянуто теоретичні підходи щодо трактування поняття «ресурсний потенціал банку», визначено його економічне значення та роль у розвитку банківського бізнесу. Проаналізовано сучасний стан ресурсного забезпечення вітчизняних банків, визначено проблемні аспекти формування ресурсного потенціалу банків та обґрунтовано перспективні джерела його формування в посткризових умовах.

Методика оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства на прикладі ПАТ «Південний ГЗК»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методика оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства на прикладі ПАТ «Південний ГЗК»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/metodika-otsinyuvannya-efektivnosti-innovatsijnoyi-diyalnosti-pidpriyemstva-na-prikladi-pat-pivdennij-gzk/

Анотація: У статті досліджено методи здійснення оцінки ефективності інноваційної діяльності. На прикладі ПАТ «Південний ГЗК» проведено оцінку ефективності інноваційної діяльності.

Особливості міжконфесійних відносин в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості міжконфесійних відносин в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2017/12/osoblivosti-mizhkonfesijnih-vidnosin-v-ukrayini/

Анотація: Стаття містить огляд та дослідження міжконфесійних відносин у контексті висвітлення проблематики порозуміння представників конфесій в Україні. Розглядаються передумови виникнення міжконфесійних непорозумінь та суперечок. Визначається вплив громадсько-політичної літератури на свідомість Українців.

Удосконалення системи управління фінансовими результатами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Удосконалення системи управління фінансовими результатами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-finansovymi-rezultatami-predpriyatiya/

Анотація: Досліджено теоретичні положення спрямованні на вдосконалення аналізу фінансового результату підприємств. Виділено основні методи вдосконалення системи управління фінансовими результатами.

Настоящее и будущее дополнительного образования в России

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Настоящее и будущее дополнительного образования в России//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2017/12/nastoyashhee-i-budushhee-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-rossii/

Анотація: (Русский) В статье рассмотрена особенности работы педагога дополнительного образования в настоящем времени и предложена новая роль педагога, наиболее подходящая под будущее системы дополнительного образования детей.

Формирование ИКТ-компетентности младших школьников на уроках математики

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Формирование ИКТ-компетентности младших школьников на уроках математики//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2017/12/formirovanie-ikt-kompetentnosti-mladshih-shkolnikov-na-urokah-matematiki/

Анотація: (Русский) В статье раскрываются возможности информационно-коммуникационных технологий в развитии знаний, умений и навыков. Целью данной статьи является освещение проблемы развития ИКТ-компетентности на уроках математики. Автором представлено освещение конкретных примеров использования методов и приемов развития информационной компетенции младших школьников на уроках математики.

Особливості впровадження CRM-системи в діяльність компанії: проблеми, ризики та секрети успіху

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості впровадження CRM-системи в діяльність компанії: проблеми, ризики та секрети успіху//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/osoblivosti-vprovadzhennya-crm-sistemi-v-diyalnist-kompaniyi-problemi-riziki-ta-sekreti-uspihu/

Анотація: У даній роботі проведено дослідження в сучасних умовах глобалізації економіки, посилення конкуренції, підвищенням вимог покупців до якості запропонованих на ринку продуктів і рівня сервісу, зниження ефективності традиційних маркетингових засобів, а також появи нових технологій взаємодії з клієнтами, основою стратегії успішного існування і подальшого розвитку підприємств на ринку, стає ефективне управління взаємовідносинами з клієнтами. Вчені вважають, що новий клієнт обходиться в шість разів дорожче, ніж досягнення повторного продажу вже існуючому покупцю. Крім того, дослідники А.Райхельд та М.Сассер довели, що збільшення рівня утримування клієнтів на 5%, збільшує прибуток на 25–85%. Саме тому кожна компанія прагне якомога повніше задовольнити запити і потреби кожного клієнта. Це може дозволити компанії отримати нові можливості для збуту товарів і послуг та стати ключовим чинником стійкого розвитку і джерелом довгострокової конкурентної переваги компанії на ринку. Така орієнтація на клієнта − це і є CRM (Customers Relationships Management) – фундаментальна концепція управління взаємовідносинами з клієнтами. Результати досліджень міжнародної консалтингової компанії McKinsey демонструють, що у 68% випадків причиною відходу клієнтів стає байдуже відношення з боку продавця, і лише в 14% – незадоволеність продуктом. Виправити ситуацію спроможна система CRM, яка покликана ефективно управляти взаємовідносинами з клієнтами. Компанії з'ясували, що за допомогою здійснення ефективної CRM програми вони можуть збільшити об'єм продажів і сформувати лояльність клієнтів. Insight Technology Group стверджує, що у кожного торгового представника в компаніях, що успішно реалізували програми CRM, об'єм продажів збільшився в середньому на 51 %, рівень задоволеності клієнтів підвищився на 20 %, витрати на збут і обслуговування знизилися на 21 %, тривалість циклу збуту скоротилася на третину, маржа збільшилася більш ніж на 2 % ([2]).

Проблема долговечности дорожных одежд

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблема долговечности дорожных одежд//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2017/12/problema-dolgovechnosti-dorozhnyh-odezhd/

Анотація: (Русский) В статье рассмотрена проблема долговечности нежестких дорожных одежд ипоиск решения проблем на примере одной из загруженных улиц города. Объектом анализа данных является улица Красильникова, которая, как и одна из многих улиц города, требует реализовать мероприятия по повышению уровня надежности и работоспособности дорожной одежды. На основе проведенного анализа, ведется поиск решений, которые должны продлить срок службы дорожной одежды.

Договір про передачу ноу-хау як особливий вид цивільно-правових договорів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Договір про передачу ноу-хау як особливий вид цивільно-правових договорів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2017/12/dogovor-o-peredache-nou-hau-kak-osobyj-vid-grazhdansko-pravovyh-dogovorov/

Анотація: У статті досліджується місце договору про передачу ноу-хау у системі цивільно-правових договорів в Україні. Здійснюється розмежування договору про передачу ноу-хау та інших, схожих за своєю суттю, договорів. Наводиться правова характеристика договору про передачу ноу-хау.

Поверхностная обработка дорожных покрытий

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поверхностная обработка дорожных покрытий//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2017/12/poverhnostnaya-obrabotka-dorozhnyh-pokrytij/

Анотація: (Русский) В статье рассматриваются виды и способы поверхностной обработки материалов и покрытий из них. Также предоставлены рисунки с детальным отображением технологических операций и видов обработки дорожных покрытий.

Управління фінансовими результатами

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Управління фінансовими результатами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/upravlinnya-finansovimi-rezultatami/

Анотація: У статті наводиться визначення сутності управління фінансовими результатами комерційної організації, аналізуються теоретичні та методичні основи аналізу фінансових результатів комерційної організації.

Электронды оқыту ортасында m-learning технологияларын қолдану мүмкіндіктерін зерттеу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Электронды оқыту ортасында m-learning технологияларын қолдану мүмкіндіктерін зерттеу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2017/12/elektrondy-o-ytu-ortasynda-m-learning-tehnologiyalaryn-oldanu-m-mkindikterin-zertteu/

Анотація: (Русский) Бүгінгі таңда мобильді құрылғылар және мобильді Интернет желісі қоғамда қолжетімді және қең таралған болды. Он жылдан астам бұрын ағылшын тілді ғылыми-педагогикалық әдебиетте «ұялы оқыту» немесе «m-learning» деген ұғым, пайда болды, ал қазір ол ұғым біздің елімізде жиі кездеседі. Болашақта білім жүйесінде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды, қимылдық интерфейс технологияларды, ұялы байланыс, оқу бағдарламалары мен қосымшалар әзірлеу және белсенді пайдаланылуы білім сапасын арттыру және оның мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді деген ойдамыз. Білім жүйесі шетелдік тәжірибесіне негізделіп және ұялы оқыту қолданатын болса, менің ойымша, ол күрделі бір үлес болар еді.

Фінансова стійкість підприємства і методи її забезпечення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Фінансова стійкість підприємства і методи її забезпечення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/finansovaya-ustojchivost-predpriyatiya-i-metody-ee-obespecheniya/

Анотація: Досліджено економічну сутність фінансової стійкості підприємства та розглянуто основні методи, які позитивно впливають на підвищення показників ефективності. Виділено основні показники та методи підвищення стійкості підприємства.

Шляхи монетизації мобільного додатку, їх переваги та недоліки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Шляхи монетизації мобільного додатку, їх переваги та недоліки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2017/12/puti-monetizatsii-mobilnyh-prilozhenij-ih-preimushhestva-i-nedostatki/

Анотація: У статті розглянуті моделі, які найчастіше використовуються підприємствами для отримання прибутку з використанням мобільних додатків. Проведено дослідження практичного застосування моделей та наведені приклади серед сучасних мобільних додатків. Виділені переваги та недоліки кожного з методів монетизації мобільних додатків з якими може зіштовхнутись бізнес в ході його діяльності.

Застосування сучасного програмного забезпечення в моделюванні економіки

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Застосування сучасного програмного забезпечення в моделюванні економіки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/zastosuvannya-suchasnogo-programnogo-zabezpechennya-v-modelyuvanni-ekonomiki/

Анотація: У статті дослідженні основні програмні продукти моделювання економіки та їх аналоги, виконано порівняння та дана стисла оцінка можливостей і перспектив кожного з них. Отримані результати порівняння програмного забезпечення дозволять зрозуміти переваги, недоліки та доцільність використання кожного у моделюванні економіки.

Сучасні принципи прогнозування бізнес-процесів на підприємствах

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сучасні принципи прогнозування бізнес-процесів на підприємствах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/suchasni-printsipi-prognozuvannya-biznes-protsesiv-na-pidpriyemstvah/

Анотація: У статті представлено аналіз основних принципів та методів прогнозування бізнес-процесів підприємств. Сформований системний підхід дозволяє врахувати загальні стратегічні цілі розвитку підприємства та сформувати моделі та обмеження для одержання і інтерпретації прогнозних значень бізнес-процесів.

Сучасний стан та проблеми аграрного сектору України

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сучасний стан та проблеми аграрного сектору України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/suchasnij-stan-ta-problemi-agrarnogo-sektoru-ukrayini/

Анотація: У статті описано сучасний стан аграрного сектору України, визначені основні проблеми аграрного сектору та сформовані шляхи вирішення цих проблем. Сформовані основні шляхи вирішення проблем аграрного сектору України на основі проведеного дослідження.

Вплив ризиків та загроз на стан фінансово-економічної безпеки підприємства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Вплив ризиків та загроз на стан фінансово-економічної безпеки підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/vliyanie-riskov-i-ugroz-na-sostoyanie-finansovo-ekonomicheskoj-bezopasnosti-predpriyatiya/

Анотація: У статті викладено результати досліджень у сфері фінансово-економічної безпеки підприємств, визначено поняття небезпеки, загрози, ризику. Систематизовано зовнішні та внутрішні загрози фінансово-економічній безпеці вітчизняних підприємств.

Сутність інвестиційної діяльності банків

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сутність інвестиційної діяльності банків//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/sutnist-investitsijnoyi-diyalnosti-bankiv/

Анотація: У статті досліджено сутність та види інвестиційної діяльності банків, проаналізовані основні напрями участі банківських установ в інвестиційному процесі.

Проблеми обліку та аналізу готової продукції та її реалізації

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проблеми обліку та аналізу готової продукції та її реалізації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2017/12/problemy-ucheta-i-analiza-gotovoj-produktsii-i-ee-realizatsii/

Анотація: У статті розглянуто особливості обліку готової продукції, її класифікація та оцінка. Мета статті полягає у дослідженні проблемних аспектів обліку готової продукції та її реалізації. Визначено напрями удосконалення первинного обліку реалізації готової продукції. Також , надано пропозиції щодо покращення обліку готової продукції та її реалізації. Встановлено, що однією з складових ефективної організації обліку наявності та руху готової продукції є високий рівень використання облікової інформації для оцінки якісних та кількісних характеристик готової продукції.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат