Тег: план аудиту

Аудит власного капіталу підприємства: шляхи удосконалення організації і методики

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Аудит власного капіталу підприємства: шляхи удосконалення організації і методики//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2017. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2017/12/audit-vlasnogo-kapitalu-pidpriyemstva-shlyahi-udoskonalennya-organizatsiyi-i-metodiki/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто сутність аудиту власного капіталу. Визначено мету, завдання, джерела інформації та основні методи, які використовуються при аудиті власного капіталу. Розроблено план, програму та робочі документи аудитора для аудиту власного капіталу.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала