Зміст журналу No5 (травень) 2018 y.

Управління фінансовими ризиками інноваційної діяльності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління фінансовими ризиками інноваційної діяльності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/upravlenie-finansovymi-riskami-innovatsionnoj-deyatelnosti/

Анотація: Управління фінансовими ризиками на підприємстві є найважливішим елементом успішної діяльності організації, одним із значущих напрямків розвитку антикризової економіки. Саме інноваційна діяльність організацій і корпорацій - пріоритетний напрямок виходу економіки України з кризи. Побудова інноваційного стрижня відкриє перспективи для багатьох галузей промисловості. Важливо, за допомогою яких інструментів і алгоритмів буде здійснюватися якісна інноваційна діяльність підприємства.

Ергономічні аспекти відношення «машина – людина» у тренажерній підготовці майбутніх льотчиків військової авіації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ергономічні аспекти відношення «машина – людина» у тренажерній підготовці майбутніх льотчиків військової авіації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2018/5/ergonomichnye-aspekty-otnosheniya-mashina-chelovek-v-trenazhernom-podgotovke-budushhih-letchikov-voennoj-aviatsii/

Анотація: У статті розглянуто ергономічні аспекти відношення «машина – людина» у тренажерній підготовці майбутніх льотчиків військової авіації. Визначено, що тренажер є тільки компонентом освітнього, а вужче, – імітаційного середовища (моделі). Охарактеризоване конструктивне імітаційне середовище. Проаналізовано та співставлено низку проектів з компетентнісного навчання авіаційних спеціалістів відомих військових інституцій: FAA, CASA, EASA і ICAO. Введено поняття «ергономічна компетентність». Визначена важлива умова набуття ергономічних компетенцій. в статті обґрунтовано важливість набуття так званих ергономічних компетенцій, які опираються на діапазон навичок від автоматизованих маніпуляцій них рухів – до вироблення індивідуального. Для подальшої методологічної розробки варто запровадити кінетично-ергономічний кваліфікативний діапазон компетентностей: «макро-, мікро- й мезокомпетентності».

Інтегровані маркетингові комунікації у просуванні жіночого одягу

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Інтегровані маркетингові комунікації у просуванні жіночого одягу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2018/5/integrirovannye-marketingovye-kommunikatsii-v-prodvizhenii-zhenskoj-odezhdy/

Анотація: На вітчизняному ринку при розробці маркетингової стратегії просування товарів масового споживання надають перевагу класичним засобам просування (ATL-комунікаціям), які дають гарантований, але стабільний результат. При використанні інтегрованих маркетингових комунікацій (далі – ІМК) ефективність комунікації значно вища завдяки синергії застосовуваних інструментів, що доведено досвідом зарубіжного ринку, проте не адаптовано на українському. У цій статті обґрунтовано доцільність та переваги використання інтегрованих маркетингових комунікацій у порівнянні із класичними каналами, розглянуто наукову базу та запропоновано стратегію застосування ІМК для товарів масового споживання.

Выбор контрольной тарелки в ректификационной колонне при отделении изобутан-изобутиленовой фракции от углеводородов с5 и выше

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Выбор контрольной тарелки в ректификационной колонне при отделении изобутан-изобутиленовой фракции от углеводородов с5 и выше//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/vybor-kontrolnoj-tarelki-v-rektifikatsionnoj-kolonne-pri-otdelenii-izobutan-izobutilenovoj-fraktsii-ot-uglevodorodov-s5-i-vyshe/

Анотація: (Русский) Рассмотрен метод определения контрольных тарелок в ректификационной колонне разделения углеводородов с помощью программного пакета HySys. Проведен расчет температуры по высоте колонны. Показано влияние положения контрольных тарелок на эффективность разделения углеводородной смеси.

Государственная поддержка малого предпринимательства в РФ

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Государственная поддержка малого предпринимательства в РФ//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/gosudarstvennaya-podderzhka-malogo-predprinimatelstva-v-rf/

Анотація: (Русский) Активное развитие предпринимательства в настоящее время играет ключевую роль в современной рыночной экономике, способствует достижению экономического успеха, относительно высоких темпов роста промышленного производства. Предпринимательство лежит в основе инновационного, продуктивного характера экономики. Однако, развитие малого бизнеса неизбежно сопровождается рядом проблем. В статье рассматривается возникающие проблемы у предпринимателей и их решение, государственные программы поддержки малого бизнеса.

Опыт развития дорожного строительства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Опыт развития дорожного строительства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/opyt-razvitiya-dorozhnogo-stroitelstva/

Анотація: (Русский) В статье рассмотрена проблема и опыт дорожного строительства в России и некоторых зарубежных стран, уделено внимание структуре затрат на строительство дороги. Рассмотрены специальные стандарты, регламентирующие дорожное строительство.

Дослідження методів персоналізованого обслуговування користувачів web-ресурсів з метою підбору найвигіднішої пропозиції

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дослідження методів персоналізованого обслуговування користувачів web-ресурсів з метою підбору найвигіднішої пропозиції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/doslidzhennya-metodiv-personalizovanogo-obslugovuvannya-koristuvachiv-web-resursiv-z-metoyu-pidboru-najvigidnishoyi-propozitsiyi/

Анотація: У статті автором досліджено основні принципи персоналізації контенту за умов ведення діяльності у сфері електронної комерції. Стаття звертає увагу на методи застосування фундаментальної теорії ймовірностей до знаходження релевантноті кожної окремої товарної позиції відповідно до користувача web-ресурсу.

Обробка фрагментів медичного зображення алгоритмом модифікованої згортки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Обробка фрагментів медичного зображення алгоритмом модифікованої згортки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/obrabotka-fragmentov-meditsinskogo-izobrazheniya-algoritmom-modifitsirovannoj-svertki/

Анотація: В статті розглянуті існуючі рішення фільтрації зображень та підходи, що дозволять автоматизувати це процес, запропоновано нову альтернативу, сутність якої полягає в комбінуванні архітектури нейронної мережі та операції згортки, що має ядро згортки довільного розміру.

Проблеми та перспективи розвитку ринку пасажирських авіаційних перевезень в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проблеми та перспективи розвитку ринку пасажирських авіаційних перевезень в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/problemi-ta-perspektivi-rozvitku-rinku-pasazhirskih-aviatsijnih-perevezen-v-ukrayini/

Анотація: (Русский) Статтю присвячено визначенню питання державної політики на ринку пасажирських авіаперевезень України, що потребують пріоритетного вирішення. У статті проаналізовано стан та динаміку ринку авіаційних перевезень в Україні, досліджено ключові проблеми та визначено загрози для розвитку національного ринку повітряних перевезень. Розглянуто перспективи розвитку вітчизняного авіаційного ринку в умовах інтеграції України до ЄС.

Управління фінансовими ресурсами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління фінансовими ресурсами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/upravlenie-finansovymi-resursami-predpriyatiya/

Анотація: В статті розглядаються сутність та структура фінансових ресурсів підприємства, аналізуються особливості їх аналізу, визначається та обґрунтовується необхідність впровадження заходів щодо оптимізації формування та використання фінансових ресурсів. Обґрунтовано вплив ефективності фінансового менеджменту на показники діяльності підприємства, формування та використання фінансових ресурсів.

Неизвестный московский торговец колониальным товаром и вином Дмитрий Иванович Травников

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Неизвестный московский торговец колониальным товаром и вином Дмитрий Иванович Травников//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/istoriya/2018/5/neizvestnyj-moskovskij-torgovets-kolonialnym-tovarom-i-vinom-dmitrij-ivanovich-travnikov/

Анотація: (Русский) В статье предлагается персональная история московского предпринимателя Д.И. Травникова, восстановленная на основании архивных документов и справочной литературы, а также изобразительных средств, найденных в частных антикварных коллекциях.

Огляд використання парадигми потоків даних з графічними процесорами

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Огляд використання парадигми потоків даних з графічними процесорами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/obzor-ispolzovaniya-paradigmy-potokov-dannyh-s-graficheskimi-protsessorami/

Анотація: У дослідженні здійснено аналіз сучасного програмного забезпечення управління потоками даних на графічних процесорах

Метод зниження багатофакторної розмірності в побудові інформаційної системи класифікації хворих ІХС з цукровим діабетом

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Метод зниження багатофакторної розмірності в побудові інформаційної системи класифікації хворих ІХС з цукровим діабетом//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/metod-snizheniya-mnogofaktornoj-razmernosti-v-postroenii-informatsionnoj-sistemy-klassifikatsii-bolnyh-ibs-s-saharnym-diabetom/

Анотація: Аналіз міжфакторних взаємодій методом зниження багатофакторної розмірності був використаний задля вдосконалення інформаційної системи класифікації хворих на ішемічну хворобу серця із цукровим діабетом. Цей метод дає змогу оцінити пригнічуючу та посилюючу взаємодію факторів ризику із метою виявлення ймовірності появи ускладнень у цей групи хворих в ранньому післяопераційному періоді.

Строительство автомобильных дорог на основе вторичных материалов

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Строительство автомобильных дорог на основе вторичных материалов//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/stroitelstvo-avtomobilnyh-dorog-na-osnove-vtorichnyh-materialov/

Анотація: (Русский) В конструкции дорожной одежды слои основания имеют наибольшую толщину. Поэтому их строительство сопряжено с большим расходом строительных материалов. В то же время слои оснований работают в более благоприятных условиях при сравнении с покрытиями, что позволяет широко использовать для их строительства местные материалы и отходы промышленности. Целесообразность их использования обосновывают технико-экономическими расчетами с учетом возможного уменьшения срока службы дорожной одежды в результате отказа от применения стандартных привозных материалов.

Прогнозування курсу криптовалют на основі фундаментального аналізу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Прогнозування курсу криптовалют на основі фундаментального аналізу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/prognozirovanie-kursa-kriptovalyut-na-osnove-fundamentalnogo-analiza/

Анотація: Запропоновано схему, що дає змогу прогнозувати курс криптовалют з точністю 20-50% в залежності від періоду прогнозу, а також прогнозувати тренд курсу з точністю до 100%. Зосереджено увагу на використанні фундаментального аналізу до вирішення задачі прогнозу курсу криптовалют, базуючись на активності користувачів Twitter.

Багаторівневе навчання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Багаторівневе навчання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/bagatorivneve-navchannya/

Анотація: В даній статті розглянуто багаторівневе начання, модель, його основні поняття та алгоритми, популярність та сфера використання.

Програмні інструменти побудови нейронних мереж

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Програмні інструменти побудови нейронних мереж//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/programni-instrumenti-pobudovi-nejronnih-merezh/

Анотація: В даній статті проаналізовано основні переваги та недоліки таких програмних інструментів для практичної побудови та навчання нейронних мереж, як: Theano, Torch, Caffe, Neon і Keras, Tensorflow.

Правові механізми захисту інформаційних прав людини

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Правові механізми захисту інформаційних прав людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/pravovi-mehanizmi-zahistu-informatsijnih-prav-lyudini/

Анотація: У статті розглядаються питання сутності, ролі та значення інформаційних прав людини, їх види, особливості правового механізму захисту інформаційних прав людини.

Стратегічне планування як інструмент забезпечення фінансової стійкості підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Стратегічне планування як інструмент забезпечення фінансової стійкості підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/strategicheskoe-planirovanie-kak-instrument-obespecheniya-finansovoj-ustojchivosti-predpriyatiya/

Анотація: В статті розглядаються основні положення стратегічного підходу до забезпечення фінансової стійкості підприємства. Визначені етапи та зміст стратегічного планування фінансової стійкості підприємства. На основі аналітичних розрахунків виявлені основні стратегічні напрями забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Особливості формування дивідендної політики підприємства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості формування дивідендної політики підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/osoblivosti-formuvannya-dividendnoyi-politiki-pidpriyemstva/

Анотація: У статті досліджено теоретичні аспекти формування дивідендної політики підприємства, її сутність та фоктори, що на неї впливають. Охарактеризовано типи дивідендної політики та розкрито їх переваги і недоліки для підприємства.

Big Data як один з головних елементів сучасного маркетингу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Big Data як один з головних елементів сучасного маркетингу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2018/5/big-data-yak-odin-z-golovnih-elementiv-suchasnogo-marketingu/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню поняття Big Data як одного з сучасних методів дослідження цільової аудиторії для рекламних кампаній. В ході дослідження проаналізовано характеристики даних, що збираються, зберігаються, обробляються та аналізуються за допомогою методу Big Data. В статі описані основні елементи статистичного та математичного інструментарію, які використовуються в рамках технології Big Data. Методом дослідження було розглянуто як саме використовується технологія під час маркетингового дослідження та аудиту власної діяльності. Встановлені переваги використання Big Data під час впровадження даного методу та доведені вигоди поширення технології у маркетинговій діяльності сучасного бізнесу.

Оценка степени хронического утомления

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оценка степени хронического утомления//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/otsenka-stepeni-hronicheskogo-utomleniya/

Анотація: (Русский) В данном исследовании проведена оценка степени хронического утомления у студентов разных курсов Северо-Восточного федерального имени М.К. Аммосова с помощью опросника Леоновой А.Б и Савичевой Н.Н. Сделан анализ по выявлению основных причин хронического утомления у студентов, результаты анкетирования обработаны с помощью графоаналитического метода. Даны общие рекомендации по борьбе с хронической утомляемостью.

Воздействие автомобильной дороги на окружающую среду

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Воздействие автомобильной дороги на окружающую среду//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/vozdejstvie-avtomobilnoj-dorogi-na-okruzhayushhuyu-sredu/

Анотація: (Русский) В последние десятилетия в связи с быстрым развитием автомобильного транспорта существенно обострились проблемы воздействия его на окружающую среду. Автомобили сжигают огромное количество нефтепродуктов, нанося одновременно ощутимый вред окружающей среде. С каждым годом растет количество автотранспорта и растет потребность в строительстве дорог.

Влияние суровых климатических условий на дорожное покрытие в условиях Якутии

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Влияние суровых климатических условий на дорожное покрытие в условиях Якутии//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/vliyanie-surovyh-klimaticheskih-uslovij-na-dorozhnoe-pokrytie-v-usloviyah-yakutii/

Анотація: (Русский) В данной работе рассматриваются инновационные технологии в дорожном строительстве в условиях вечной мерзлоты, приводятся новые пути решения такой проблемы, как оттаивание земляного полотна, менеезатратными способами.

Зміна електрофізіологічних параметрів нейронів гіпокампа при ексайтотоксичному пошкодженні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Зміна електрофізіологічних параметрів нейронів гіпокампа при ексайтотоксичному пошкодженні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/biologiya/2018/5/zmina-elektrofiziologichnih-parametriv-nejroniv-gipokampa-pri-eksajtotoksichnomu-poshkodzhenni/

Анотація: У роботі було досліджено зміни електрофізіологічних характеристик, параметрів потенціалу дії, натрієвої та калієвої провідності нейронів гіпокампа щура при ексайтотоксичному пошкодженні. Отримані значення зміни мембранної провідності вказують на те що головну роль в змінах параметрів імпульсації пошкодженого нейрона відіграє зменшення натрієвої провідності.

Оцінка дохідності цінних паперів з урахуванням поведінкових факторів на фондовому ринку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оцінка дохідності цінних паперів з урахуванням поведінкових факторів на фондовому ринку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/otsenka-dohodnosti-tsennyh-bumag-s-uchetom-povedencheskih-faktorov-na-fondovom-rynke/

Анотація: В статті проаналізовано моделі оцінювання доходностей цінних паперів та виявлені основні їх недоліки. Було запропоновано нову, удосконалену модель, з урахуваннях суб’єктивних факторів, які впливають на прийняття рішень інвестором. Проводиться апробація моделі на історичних даних.

Відповідальність редактора інтернет-медіа за порушення умов використання користувацького контенту

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Відповідальність редактора інтернет-медіа за порушення умов використання користувацького контенту//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2018/5/otvetstvennost-redaktora-intrenet-media-za-narushenie-uslovij-ispolzovaniya-polzovatelskogo-kontenta/

Анотація: У дослідженні здійснено аналіз існуючих правових та соціальних норм, які регламентують використання користувацького контенту інтернет-медіа. Розглянуто особливості юридичної відповідальності редактора, як відповідальної особи за оприлюднену інформацію. Проведено огляд соціальної відповідальності за порушення норм використання користувацького контенту.

Проблема обламывание кромок дорожной одежды

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблема обламывание кромок дорожной одежды//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/problema-oblamyvanie-kromok-dorozhnoj-odezhdy/

Анотація: (Русский) В статье рассмотрена проблема обламывание кромок нежестких дорожных одежд и поиск решения проблем на примере одной из загруженных дорог Мегино-Кангаласского района. Объектом анализа данных является автомобильная дорога от Нижнего Бестяха до Майя, которая, как и одна из многих дорог района, требует реализовать мероприятия по повышению уровня надежности и работоспособности дорожной одежды. На основе проведенного анализа, ведется поиск решений, которые должны продлить срок службы дорожной одежды.

Джерела відновлюваної енергії та їх роль в економіці України

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Джерела відновлюваної енергії та їх роль в економіці України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/dzherela-vidnovlyuvanoyi-energiyi-ta-yih-rol-v-ekonomitsi-ukrayini/

Анотація: У статті розглядається структура та динаміка енергоспоживання на основі відновлюваних джерел енергії. Описано основні загрози, які виникають для економіки України від використання відновлюваних джерел енергії.

Українські медіа: становлення, проблеми та перспективи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Українські медіа: становлення, проблеми та перспективи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/ukrainskie-media-stanovlenie-problemy-i-perspektivy/

Анотація: В статті аналізуються основні принципи державної політики щодо засобів масової інформації. Основний акцент робиться на удосконалення правового поля їх функціонування, а також створенні умов для прозорості і відкритості роботи журналістів, недопущення цензури, їх соціальному і правовому захисті. Саме це допоможе утвердженню в Україні справжніх принципів демократії.

Порушення прав віруючих людей в контексті пропаганди гомосексуалізму

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порушення прав віруючих людей в контексті пропаганди гомосексуалізму//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/narushenie-prav-veruyushhih-lyudej-v-kontekste-propagandy-gomoseksualizma/

Анотація: У статті представлено основну проблематику впровадження гендерної рівності серед українського населення, під красивими лозунгами якої прихована пропаганда культу нетрадиційної сексуальної орієнтації. Проаналізовано порушення прав віруючих людей щодо можливості вільного вибору середовища для розвитку дітей в дусі поваги до християнських цінностей та сім'ї. Вказується на жахливі євроінтеграційні процеси, що знищують традиційне християнське уявлення про шлюб і сім'ю, а натомість насаджують нігілістичні аморальні ідеї одностатевих союзів та інших протиприродних збочень. Розповідається про впровадження та розповсюдження антиморальної літератури, що роз’яснює існування груп населення з різною сексуальною орієнтацією як норми сучасності та пропагує необхідність позбавлення «гендерних стереотипів», під якими розуміються традиційні ролі чоловіка та жінки. Представлено основний аналіз європейського законодавства, що стимулює так званий розвиток «правильного» виховання дітей на основі толерантності до сексуальних меншин та їхньої розпусти.

Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на виробничому підприємстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Логістичний підхід до управління матеріальними потоками на виробничому підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/logistichnij-pidhid-do-upravlinnya-materialnimi-potokami-na-virobnichomu-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті описано особливості логістичного підходу в управлінні виробничим підприємством, надається характеристика основних напрямків впливу матеріального потоку на підприємстві. Розглядається відмінність логістичного підходу до управління матеріальними потоками від традиційного.

Технологія вдосконалення управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Технологія вдосконалення управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2018/5/tehnologiya-vdoskonalennya-upravlinnya-navchalnim-protsesom-vnz-i-ii-rivniv-akreditatsiyi/

Анотація: У статті окреслено основні тенденції інформатизації управління навчальним процесом в сучасних умовах. Обґрунтовано основні переваги застосування інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ І-ІІ р. а. Доведено доцільність використання автоматизованої системи управління навчальним процесом.

Аборт: легалізація чи заборона

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аборт: легалізація чи заборона//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/abort-legalizatsiya-ili-zapret/

Анотація: У статті проводиться аналіз такого явища як аборт, трактується поняття останнього в правовому та медичному аспекті, а також надається інформація щодо зміни ставлення до операції штучного переривання вагітності залежно від історичного періоду розвитку людства. Питання аборту настільки дискусійне та пов`язане з великою кількістю факторів, які впливають на прийняття рішення щодо нього, що зумовлює поділ всіх дискутуючих на дві діаметрально протилежні групи: "за вибір" та "за життя". Розглянуто позицію як прихильників легалізації, так і заборони абортів, з одночасним аналізом аргументів кожної групи. У статті також розглядається законодавче регламентування аборту в різних країнах світу та в Україні. Право на штучне переривання вагітності належить до репродуктивних прав людини та нерозривно пов`язане з правом на життя, визначення моменту початку якого зумовлює вирішення питання щодо заборони чи легалізації аборту. На сьогодні, законодавство України передбачає, що життя виникає з моменту фізіологічних пологів, але, якщо керуватися таким положенням, можна дійти до висновку, що в такому випадку не співпадає момент виникнення самого блага життя та права на нього, адже процес онтогенезу бере свій початок з моменту злиття чоловічої та жіночої клітини, внаслідок чого утворюється нова система, яка і являє собою початок нового життя. Висновок на основі проведеного дослідження зводиться до визнання доцільності легалізації операції штучного переривання вагітності на противагу забороні. Зазначений висновок базується перш за все на несприятливих наслідках, які неминуче спровокує заборона проведення операцій штучного переривання вагітності (підвищення рівня смертності та насильства над дітьми, розвиток туристичного та кримінального абортів і не тільки) та потребі в забезпеченні свободи вибору жінок.

Інформаційна безпека України: поняття, перспективи розвитку та основні джерела загроз

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інформаційна безпека України: поняття, перспективи розвитку та основні джерела загроз//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2018/5/informatsijna-bezpeka-ukrayini-ponyattya-perspektivi-rozvitku-ta-osnovni-dzherela-zagroz/

Анотація: Досліджено перспективи розвитку інформаційної безпеки України, зокрема законодавче та практичне регулювання зазначеної сфери суспільних відносин, визначені фактичні загрози та джерела виникнення таких загроз інформаційній безпеці держави, охарактеризовано поняття «інформаційна безпека», надано практичні рекомендації щодо вдосконалення системи інформаційної безпеки України.

Модернізація реактора-полімеризатора

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Модернізація реактора-полімеризатора//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/modernizatsiya-reaktora-polimerizatora/

Анотація: Запропоновано та обґрунтовано модернізацію реактора полімеризатор виробництва полістиролу.

Аналіз світових тенденцій реалізації політики низьковуглецевої економіки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз світових тенденцій реалізації політики низьковуглецевої економіки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/analiz-mirovyh-tendentsij-realizatsii-politiki-nizkouglerodnoj-ekonomiki/

Анотація: В роботі досліджено світові тенденції використання альтернативних джерел енергії та проаналізовано сучасні плани та заходи найрозвиненіших країн світу в реалізації рамках глобальної політики низьковуглецевої економіки

Методи оптимізації портфеля фінансових інвестицій

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методи оптимізації портфеля фінансових інвестицій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/metodi-optimizatsiyi-portfelya-finansovih-investitsij/

Анотація: У статті автором проаналізовано фінансові інвестиції та їх форми; наведено визначення портфеля фінансових інвестицій. Розглянуто еволюцію формування портфельної теорії та наведено основні підходи до формування інвестиційного портфелю. Запропоновано авторське бачення підходу до оптимізації портфелю фінансових інвестицій підприємства.

Управління фінансовими результатами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління фінансовими результатами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-pidpriyemstva/

Анотація: У статті автором наведено підходи до розгляду поняття «фінансовий результат діяльності підприємства»; визначено, що фінансові результати характеризуються прибутковістю (збитковістю) підприємства. У цьому контексті розглянуто роль прибутку у ринковій економіці, його функції, фактори впливу, особливості, методи формування та основні завдання.

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства та прийняття рішень щодо їх покращення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства та прийняття рішень щодо їх покращення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-diyalnosti-pidpriyemstva-ta-prijnyattya-rishen-shhodo-yih-pokrashhennya/

Анотація: В статті розглянуто економічну сутність поняття «фінансові результати» та розглянуто правомірність та доцільність розгляду фінансових результаті як об’єкта управління, обґрунтовано інструментарій управління фінансовими результатами.

Управління активами і пасивами суб‘єкта господарювання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління активами і пасивами суб‘єкта господарювання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/upravlinnya-aktivami-i-pasivami-sub-yekta-gospodaryuvannya/

Анотація: У статті досліджено сутність активів і пасивів підприємства, розкрито основні аспекти й завдання управління активами та пасивами.

Дослідження дитячого нон-фікшн: українські реалії

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дослідження дитячого нон-фікшн: українські реалії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2018/5/obzor-detskoj-non-fikshn-literatury-ukrainskie-realii/

Анотація: У статті проаналізований український видавничий ринок нон-фікшн книги. Також поданий аналіз наукових досліджень та міркувань з приводу термінологізації «нон-фікшн» і деякі статистичні дані. Висвітлені особливості тематики українського нон-фікшн для дітей та розглянуті книжки провідних гравців на ринку української нон-фікшн літератури.

Процедура «гільйотини»: досвід зарубіжних країн, перспективи запровадження в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Процедура «гільйотини»: досвід зарубіжних країн, перспективи запровадження в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/protsedura-gilotiny-opyt-zarubezhnyh-stran-perspektivy-vnedreniya-v-ukraine/

Анотація: У статті автор розглядає таку процедуру, як «гільйотина», яка може зробити вагомий внесок у сучасну законотворчість в Україні, а також необхідність досліджувати теоретичні концепції вдосконалення інституту вітчизняного парламентаризму. Автор простежує досвід зарубіжних держав у цій сфері; доходить висновку, що певні обмеження можуть слугувати гарною допомогою в розгляді законопроектів парламентом.

Використання прямого цифрового синтезу аналогових сигналів для вирішення завдань вихрострумового контролю

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання прямого цифрового синтезу аналогових сигналів для вирішення завдань вихрострумового контролю//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/fizika/2018/5/vikoristannya-pryamogo-tsifrovogo-sintezu-analogovih-signaliv-dlya-virishennya-zavdan-vihrostrumovogo-kontrolyu/

Анотація: Розглянуто використання мікросхем цифрового синтезу аналогових сигналів для вирішення завдань вихрострумового контролю. Запропоновано структуру вихрострумового каналу з реалізацією опрацювання амплітудних та фазових характеристик сигналів вимірювальних котушок вихрострумового перетворювача, що забезпечую адаптацію процесу контролю до різних завдань та об’єктів контролю.

Розробка вихрострумових перетворювачів на основі математичного моделювання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Розробка вихрострумових перетворювачів на основі математичного моделювання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/fizika/2018/5/rozrobka-vihrostrumovih-peretvoryuvachiv-na-osnovi-matematichnogo-modelyuvannya/

Анотація: Розглянуто застосування методів математичного моделювання при проектуванні вихрострумових перетворювачів.

Проблема добровільної видачі речей чи документів як складова криміналістичної тактики

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблема добровільної видачі речей чи документів як складова криміналістичної тактики//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/problema-dobrovolnoj-vydachi-veshhej-ili-dokumentov-kak-sostavlyayushhaya-kriminalisticheskoj-taktiki/

Анотація: Дана стаття присвячена питанню удосконалення тактичного забезпечення обшуків. Наголошено, що обшук є важливою інформативно-пошуковою слідчою дією, складно організованою у психологічному плані, що вимагає від його учасників суттєвої психолого-тактичної підготовленості. У статті наголошено на важливості використання слідчим під час проведення обшуку таких прийомів криміналістичної тактики та психологічного впливу на обшукуваного, які б сприяли добровільній видачі речей чи документів, а також пошуків дієвих шляхів вирішення цієї проблеми.

Анимированные микровзаимодействия в интерфейсах мобильных приложений

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Анимированные микровзаимодействия в интерфейсах мобильных приложений//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/animirovannye-mikrovzaimodejstviya-v-interfejsah-mobilnyh-prilozhenij/

Анотація: (Русский) Проведено исследование микровзаимодействий в интерфейсах мобильных приложений с использованием анимации. Анимация может использоваться для усиления эффективности приложений. Проведено тестирование различных вариантов микровзаимодействий, по результатам проведен анализ влияния их на опыт пользователя, удобство использования и быстроту выполнению необходимых задач.

Впровадження тьюторства в навчальний процес іноземних ВНЗ

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Впровадження тьюторства в навчальний процес іноземних ВНЗ//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/vprovadzhennya-tyutorstva-v-navchalnij-protses-inozemnih-vnz/

Анотація: У більшості випадків, термін «тьютор» визначає оплачувану посаду при навчальних закладах. Тому,зачасту наявні проекти цього напрямку передбачають підготовку професійних кадрів , частіше всього з педагогічною освітою, діяльність яких направлена на індивідуальний підхід у навчанні. У статті розглянуто різні форми підтримки студентів за кордоном, описано всі недоліки та переваги представлених методів.

Аналіз наявних варіантів реалізації web-платформ для пошуку тьюторів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Аналіз наявних варіантів реалізації web-платформ для пошуку тьюторів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/analiz-nayavnih-variantiv-realizatsiyi-web-platform-dlya-poshuku-tyutoriv/

Анотація: У статті розглянуто наявні на даний момент платформи або веб-сайти для пошуку тьюторів. Також наведені приклади існуючих схожих систем для комунікації тьютора та студента.

Порівняння часу відображення контенту сучасних web-протоколів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Порівняння часу відображення контенту сучасних web-протоколів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/porivnyannya-chasu-vidobrazhennya-kontentu-suchasnih-web-protokoliv/

Анотація: В даній роботі було здійснено ряд тестів для оцінки продуктивності протоколу HTTP/2 в порівнянні з його попередниками за допомогою статистичних даних, що були зібрані з доступних в Інтернет засобів тестування.

Причини низької популярності HTTP/2. Сучасний стан та переваги

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Причини низької популярності HTTP/2. Сучасний стан та переваги//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/prichini-nizkoyi-populyarnosti-http-2-suchasnij-stan-ta-perevagi/

Анотація: Розглянуто фактори які спричинили низький відсоток використання протоколу HTTP/2 в Інтернет, а також наведено причини вигідності використання протоколу нового покоління в порівнянні з існуючими гіпертекстовими протоколами. З розвитком стільникових мереж проблема набирає все більшої актуальності, оскільки провайдери веб-ресурсів, не використовуючи розвинутий протокол гіпертекстових повідомлень, несуть втрати, як з економічної точки зору так і з точки зору безпеки. Ми здійснили порівняння практичної ефективності веб-протоколів на основі існуючих електронних ресурсів.

Сумісне спалювання біомаси та антрациту в паровому котлі блоку 300 МВТ

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сумісне спалювання біомаси та антрациту в паровому котлі блоку 300 МВТ//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/sovmestnoe-szhiganie-biomassy-i-antratsita-v-parovom-kotle-bloka-300-mvt/

Анотація: В даній статті розглянута можливість генерації електричної енергії на теплових електростанціях з пиловугільними паровими котлами великої паропродуктивності при сумісному спалюванні кам’яного вугілля (антрациту) і біомаси. На принциповому рівні були розглянуті питання технічної можливості та економічної ефективності такої технології спалювання. Визначено, що для цього потребується створення додаткової інфраструктури в межах схеми приготування і подачі біопалива для спалювання. Виконані теплові розрахунки котла при використанні в якості біомаси відходів кукурудзи і деревини для варіантів, коли біомаса подавлась для спалювання у процентних співвідношеннях 5, 10, 15, 20 та 25% від загальної кількості тепла, що генерується паливом. Розрахунки показують, що при сумісному спалюванні біомаси, економія може складати від 2 до 20% коштів у порівнянні з роботою котла тільки на вугіллі.

Експериментальне визначення чутливості ультразвукових датчиків в режимі прийому

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Експериментальне визначення чутливості ультразвукових датчиків в режимі прийому//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/fizika/2018/5/eksperimentalne-viznachennya-chutlivosti-ultrazvukovih-datchikiv-v-rezhimi-prijomu/

Анотація: Розглянуто один із варіантів визначення чутливості ультразвукового датчику в режимі прийому.

Стратегія розвитку металургійного підприємства в умовах невизначеності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Стратегія розвитку металургійного підприємства в умовах невизначеності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/strategiya-razvitiya-metallurgicheskogo-predpriyatiya-v-usloviyah-neopredelennosti/

Анотація: Розвиток металургійного підприємства в період коливання рівня інфляції ставить перед підприємцем питання можливість збільшувати виробництво. Металургійне виробництво знаходиться у стадії розвитку через вигідну географічну територіальну зону, але це ще не дає можливості постійно збільшувати виробництво, тож у роботі досліджено стратегії отримання прибутків з мінімальними ризиками. Досліджено економічний розвиток промисловості, основні методи управління адаптацією підприємства до умов навколишнього середовища, а саме інфляцію. При цьому урахування виготовлення кількості товарів на наступний квартал, опираючись на попит. Металургійне виробництво має збільшувати свій капітал, а отже, за рахунок інвестиції підприємство може це зробити.

Поняття лікарського засобу як об’єкта цивільних прав

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття лікарського засобу як об’єкта цивільних прав//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/ponyattya-likarskogo-zasobu-yak-ob-yekta-tsivilnih-prav/

Анотація: У статті досліджено поняття лікарського засобу як об’єкта цивільних прав, його правова природа, характерні риси, п також визначено співвідношення речового права власності та права інтелектуальної власності на лікарський засіб.

Психологічні чинники стресостійкості працівників у сфері продажу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Психологічні чинники стресостійкості працівників у сфері продажу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2018/5/psihologicheskie-faktory-stressoustojchivosti-rabotnikov-v-sfere-prodazhi/

Анотація: У даній статті розглядається проблема визначення чинників стресостійкості та особливості стійкості працівників сфери продажу до стресорів.

Можливість використання нейронних мереж у системах обміну миттєвими повідомленнями

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Можливість використання нейронних мереж у системах обміну миттєвими повідомленнями//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/vozmozhnost-ispolzovaniya-nejronnyh-setej-v-sisteme-obmena-mgnovennymi-soobshheniyami/

Анотація: У дослідженні здійснено аналіз взаємодії користувача з існуючими системами обміну миттєвими повідомленнями. Розглянуто ключові фактори взаємодії. Проведено огляд можливостей застосування нейронних мереж для покращення взаємодії користувача з системою.

Філософсько-правова концепція Карла Маркса

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Філософсько-правова концепція Карла Маркса//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/filosofsko-pravovaya-kontseptsiya-karla-marksa/

Анотація: Розкрито основні положення філософсько-правової концепції Карла Маркса. Надається її загальна характеристика та здійснюється огляд основних наукових праць засновників марксизму Карла Маркса та Фрідріха Енгельса, а також їх послідовників, критиків та прибічників нової течії – неомарксизму. Проаналізовано теорію походження держави і права, класово-матеріалістичну теорію, теорію насильства. Розглядається проблема формулювання насильницької теорії її засновниками та переосмислення послідовниками, а також можливість застосування філософсько-правових концепцій Карла Маркса у відповідності до сьогоднішніх реалій.

Прогнозування поширення інфекційних захворювань

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Прогнозування поширення інфекційних захворювань//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/prognozirovanie-rasprostraneniya-infektsionnyh-zabolevanij/

Анотація: У статті розглянуті основні методи прогнозування поширення інфекційних захворювань — поточкову оцінку, регресійні моделі, байєсовські мережі та штучні нейронні мережі. Наведено особливості застосування, переваги та недоліки кожного з розглянутих методів.

Стратегія перебалансування портфеля

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Стратегія перебалансування портфеля//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/strategiya-perebalansuvannya-portfelya/

Анотація: Розглянуто стратегії перебалансування портфеля такі як: «тільки час», «тільки поріг», «час і поріг». Проаналізовано вплив різних значень порогів та частот перебалансування портфеля на його ефективність. Визначено оптимальну стратегію перебалансування портфеля цінних паперів.

Порівняльна характеристика показників податкового навантаження України та країн світу

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Порівняльна характеристика показників податкового навантаження України та країн світу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/porivnyalna-harakteristika-pokaznikiv-podatkovogo-navantazhennya-ukrayini-ta-krayin-svitu/

Анотація: У статті подана характеристика поняттю “податкове навантаження”, як основного критерію ефективності системи оподаткування в державі. Проаналізовано показники податкового навантаження у різних регіонах світу та зроблено висновки, що провідні країни Євросоюзу та Європи в середньому мають найменшу кількість податкових платежів у світі. Серед окремих країн, найменшу кількість податкових платежів мають Саудівська Аравія, Україна та Південно-Африканська Республіка.

Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/uderzhanie-kak-sposob-obespecheniya-ispolneniya-obyazatelstv/

Анотація: В даній статті висвітлені основні питання притримання як одного із способів забезпечення виконання зобов’язань. Оскільки даний інститут є новелою цивільного законодавства, його теоретична розробка є недостатньою. Окрім цього існують певні недоліки в законодавчому регулюванні притримання як виду забезпечення виконання зобов’язань. В статті визначається правова природа притримання, його нормативне закріплення та особливості даного інституту в цивільному праві України.

Провадження у суді присяжних

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Провадження у суді присяжних//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/proizvodstvo-v-sude-prisyazhnyh/

Анотація: У роботі аналізуються питання провадження у суді присяжних в Україні. Надається загальна характеристика суду присяжних та здійснюється огляд нормативно-правових актів, якими здійснюється правове регулювання його діяльності. У другому розділі роботи визначаються особливості провадження у суді присяжних.

Шляхи подолання транснаціональної організованої злочинності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Шляхи подолання транснаціональної організованої злочинності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2018/5/shlyahi-podolannya-transnatsionalnoyi-organizovanoyi-zlochinnosti/

Анотація: Стаття присвячена розгляду змісту поняття транснаціональної організованої злочинності та виділення основних шляхів протидії даному глобальному явищу, які полягають у міжнародному співробітництві, удосконаленні й узгодженні національного законодавства, спираючись на міжнародно-правові акти у даній сфері, а також зарубіжний досвід.

Методи інтелектуального аналізу даних в роздрібній торгівлі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методи інтелектуального аналізу даних в роздрібній торгівлі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/5/metody-intellektualnogo-analiza-dannyh-v-roznichnoj-torgovle/

Анотація: Розглянуто основні підходи та методи асоціативного та регресійного аналізу, розроблено та реалізовано у вигляді програмного модуля архітектуру СППР для аналізу транзакцій роздрібного підприємства, моделювання та прогнозування прибутку та попиту.

Система призначення обчислювальних вузлів для задач в розподілених комп’ютерних системах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Система призначення обчислювальних вузлів для задач в розподілених комп’ютерних системах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/sistema-naznacheniya-vychislitelnyh-uzlov-dlya-zadach-v-raspredelennyh-kompyuternyh-sistemah/

Анотація: В даній статті пропонується новий підхід до планування в розподілених комп’ютерних системах, що базується на оцінці завантаженості обчислювального вузла за його динамічними параметрами та розрахунку відстані від вузла до ресурсу. Даний підхід дозволяє підвищити ефективність роботи планувальника розподілених систем за рахунок ефективної оцінки завантаженості ресурсів та врахування вимог задач до обчислювального вузла.

Прийоми маніпулювання в сучасному телебаченні в умовах інформаційної війни

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Прийоми маніпулювання в сучасному телебаченні в умовах інформаційної війни//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2018/5/prijomi-manipulyuvannya-v-suchasnomu-telebachenni-v-umovah-informatsijnoyi-vijni/

Анотація: У даній статті інформаційна війна розглядається як технологія, що відкриває нові можливості для політичного протиборства. Аналізуються українські та російські телеканали, що намагаються впливати масовою свідомістю. Виявлені прийоми, які використовують ЗМІ для маніпулювання громадською думкою. На основі порівняльного контент-аналізу російських і українських медіа ЗМІ видно, що конфлікт на території Донбасу викликав суспільний резонанс не тільки в Україні і в Росії, але і у всьому світі. У зв'язку з подіями на Південному Сході України, супроводжуваному інформаційною війною, різко змінилися геополітична і економічна ситуації в світі. Крім того було з'ясовано, що обидві сторони (українська і російська) налаштовані прямо протилежно один одному. В українських засобах масової інформації простежується наступальна контрпропаганда з використанням звинувачень в бік Російської Федерації, в російських – оборонно-наступальна, із застосуванням захисту, прямих спростувань, провокаційних заяв.

Еколого-економічна модель управління металургійним виробництвом в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Еколого-економічна модель управління металургійним виробництвом в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/ekologo-ekonomicheskaya-model-upravleniya-metallurgicheskim-proizvodstvom-v-ukraine/

Анотація: В роботі досліджується еколого-математична модель управління металургійним виробництвом в Україні з урахуванням екологічних проблем, які виникають при розширенні цього виробництва. Основна увага приділена аналізу впливу зростання капіталу ,робочої сили на випуск продукції (споживання) та пов’язаному з цим шкідливих викидів (забруднення).

Банківська система України: стан та перспективи розвитку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Банківська система України: стан та перспективи розвитку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/bankovskaya-sistema-ukrainy-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya/

Анотація: У статті розглянуто особливості реформування банківської системи в сучасних умовах, досліджено напрями забезпечення її стабільності. Проаналізовано основні проблеми банківської системи, а також проведено оцінку впливу макроекономічних чинників на неї.

Про один із варіантів методики експериментальних досліджень ультразвукових датчиків

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Про один із варіантів методики експериментальних досліджень ультразвукових датчиків//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/fizika/2018/5/pro-odin-iz-variantiv-metodiki-eksperimentalnih-doslidzhen-ultrazvukovih-datchikiv/

Анотація: У роботі розглянуто один із варіантів експериментальних досліджень ультразвукових датчиків, а саме знаходження поздовжньої роздільної здатності.

Програмна модель формування розкладу навчальних занять

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Програмна модель формування розкладу навчальних занять//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/programmnaya-model-formirovaniya-raspisaniya-uchebnyh-zanyatij/

Анотація: Дана стаття присвячена розробці програмної моделі реалізації алгоритму формування розкладу навчальних занять.

Оптимальне розміщення датчиків для системи розумної парковки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимальне розміщення датчиків для системи розумної парковки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2018/5/optimalnoe-razmeshhenie-datchikov-dlya-sistemy-umnoj-parkovki/

Анотація: Розглянуто алгоритм оптимального розміщення датчиків для системи розумної парковки.

Комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку – теоретичний аспект

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку – теоретичний аспект//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2018/5/kompleksnyj-mehanizm-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ustojchivogo-razvitiya-teoreticheskij-aspekt/

Анотація: Визначено ключові підходи до розуміння змісту механізму державного регулювання. Наведено основні підходи до типологізації механізму державного регулювання сталого розвитку. З’ясовано, що комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку може складатися із нормативно-правового, інституційного, організаційно-управлінського, фінансово-економічного та інформаційного механізмів. Наведено механізм державного регулювання сталого розвитку та комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку на основі соціо-еколого-економічних систем.

Порівняння класичного і сучасного методів диверсифікації портфеля

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порівняння класичного і сучасного методів диверсифікації портфеля//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/porivnyannya-klasichnogo-i-suchasnogo-metodiv-diversifikatsiyi-portfelya/

Анотація: Проведено порівняльний аналіз двох методів диверсифікації портфеля: ієрархічна паритетність ризику (Лопез де Прадо) та алгоритм критичної лінії (Марковіц). Розглянуто проблеми нестабільності і концентрації портфеля Марковіца. Визначено переваги підходу ієрархічної паритетності ризику над алгоритмом критичної лінії.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат