Зміст журналу No11 (листопад) 2021 y.

Особливості і методи роздрібного продажу в сучасних умовах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості і методи роздрібного продажу в сучасних умовах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/40-2/

Анотація: Досліджено особливості роздрібного продажу торговельних підприємств. Проведено аналіз сучасних методів продажу товарів та послуг на споживчому ринку. Визначено і розглянуто моделі стратегічного розвитку роздрібних торгових підприємств.

Проблеми розірвання шлюбу у порядку позовного провадження

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблеми розірвання шлюбу у порядку позовного провадження//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/11/39-2/

Анотація: У статті досліджено порядок розірвання шлюбу у порядку позовного провадження. Проаналізовано судову практику щодо розірвання шлюбу у порядку позовного провадження, здійснено аналіз законодавства, що стосується цього питання, визначено проблемні питання у даній сфері та питання щодо вдосконалення механізму розірвання шлюбу. Визначено, що підставою для розірвання шлюбу в судовому порядку відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України є заява одного з подружжя або спільна заява. Шлюб заснований на вільному воля жінки і чоловіка. Суд при розірванні шлюбу має вирішити весь комплекс спірних питань. Суд має право, але не зобов'язаний дати додатковий час для примирення, суд не може відмовити у задоволенні позову про розірвання шлюбу у випадку незгоди іншої сторони на розлучення. Встановлено, що позитивною є можливість розірвання шлюбу за допомогою врегулювання спору за участі судді.

Фінансова надійність страхової компанії та шляхи її підвищення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Фінансова надійність страхової компанії та шляхи її підвищення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/38-2/

Анотація: В сучасний час страхування -це одна з найважливіших сфер фінансової діяльності, яка забезпечує захист інтересів як фізичних так юридичних осіб при настанні надзвичайних подій, таким чином підвищуючи стабільність життя суб'єктів економіки. Так як для страхової діяльності спроможність платити за своїми зобов'язаннями в умовах мінливості ситуацій відіграє значну роль, то мета роботи полягає в наступному: систематизувати теоретико-методологічні основи поняття фінансова стійкість страхової компанії та обґрунтувати уточнення його сутності; визначити шляхи покращення фінансової надійності страхової компанії. Обґрунтовуючи актуальність управлінських рішень щодо забезпечення фінансової стійкості страхових компаній як для самих страховиків, так і для окремих державних інститутів, слід зазначити посилення практики державного контролю та регулювання страхової справи з метою дотримання вимог законодавства про страхування, захисту інтересів та прав страхувальників, страховиків, держави та інших суб'єктів страхового ринку. Представлені пріоритетні напрямки щодо вдосконалення механізму управління фінансовою стійкістю страхової компанії.

Оцінювання фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основа управління банком

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Оцінювання фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основа управління банком//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/37-2/

Анотація: Досліджено теоретичні та практичні питання формування фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основи управління банком. Визначено, що науковці фінансовий стан банку розглядають через визначення економічних нормативів НБУ, фінансових показників стійкості, ліквідності, прибутковості та ділової активності. За результатами аналізу фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» виявлено, що цей банк є прибутковим, ліквідним, фінансово стійким.

Медичні інформаційні системи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Медичні інформаційні системи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/11/36-2/

Анотація: Технічний прогрес призвів до еволюції в кожному секторі, зробивши процес управління швидким і плавним, обслуговуючи все більше людей по всьому світу. Сектор охорони здоров'я не є винятком. Сфера інформатики охорони здоров'я в поєднанні з даними охорони здоров'я, інформаційними технологіями та бізнесом отримала величезний імпульс. Медична інформаційна система (МІС) є таким технологічним благом для індустрії охорони здоров'я, що допомагає максимально ефективно управляти медичними даними. Впровадження цієї системи надає змогу підвищити якість обслуговування пацієнтів, знизити операційні витрати, зробити адміністративні дані безпомилковими і зробити весь внутрішній процес управління більш організованим.

Інфотейнмент на українському телебаченні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інфотейнмент на українському телебаченні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2021/11/35-2/

Анотація: У статті розглянуто феномен інфотейнменту на українському телебаченні, проаналізовано використання цього жанру українським медіаринком, проведено аналіз українських телеканалів та їх наповнення програмами в жанрі інфотейнмент, виокремлено та проаналізовано еволюцію жанру, зроблено класифікацію програм. Досліджено сам термін. Інфотейнмент як жанр є досить новим, але наразі він ввійшов як метод показу інформації в майже кожну телепрограму. На сьогодні українське телебачення дуже насичене програмами жанру інфотейнмент. У даній статті було проаналізовано та названо програми в жанрі інфотейнмент, розглянуто історію виникнення жанру.

Сутність способів забезпечення виконання зобов’язань для мінімізації ризиків кредиторів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сутність способів забезпечення виконання зобов’язань для мінімізації ризиків кредиторів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/11/34-2/

Анотація: Питання про стан вивчення зобов'язань та способів забезпечення виконання зобов'язань є актуальною темою сьогодення. Цивільне право розвивається та удосконалює, ті основні положення що містить, щодо цього питання. Багато науковців досліджують основні положення та сутність вчення про зобов'язання, а саме: підстави виникнення та припинення, виконання зобов'язань та способи забезпечення виконання зобов’язань, відшкодування шкоди, тощо. Піднесення ринкової економіки, чи немале зростання загальної кількості правочинів, що вчиняються фізичними та юридичними особами, негайна потреба покращення системи, що регулює їх здійснення та підвищення захисту інтересів учасників відносин підняли цю тему на сучасному етапі забезпечення належного виконання зобов'язань. Тому цю тему варто досліджувати та покращувати сучасне законодавство.

Порушення недоторканості приватного життя: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного й зарубіжного законодавства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порушення недоторканості приватного життя: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного й зарубіжного законодавства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/11/33-2/

Анотація: У даній статті розглянуто положення вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства, що стосуються захисту приватного життя людини, а також деякі акти ЄС, зокрема Європейська конвенція з прав людини, стаття 8 якої визначає право на повагу до приватного і сімейного життя, житла і кореспонденції. Визначається кримінально-правова характеристика законодавства окремих країн у сфері охорони недоторканості приватного життя, серед яких: США, Німеччина, Франція, Великобританія, Латвія, Білорусь, Голландія, Швейцарія, Угорщина тощо. Автор приходить до висновку, що у всіх країнах має місце захист недоторканості приватного життя, однак у кожній з цих країн він різниться обсягом охоплюваних захистом прав та різними підходами до його визначення.

Некоторые аспекты развития творческого мышления школьников

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Некоторые аспекты развития творческого мышления школьников//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2021/11/32-2/

Анотація: (Русский) Статья посвящена вопросам развития творческого мышления школьников. В статье приведены критерии развития творческого мышления и его возрастные особенности, педагогические приёмы развития творческого мышления школьников на уроках обществознания, кратко описана методика проектирования и проведения урока обществознания, направленного на развитие творческого мышления школьников.

Огляд систем підтримки процесів спеціального зв’язку та захисту інформації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Огляд систем підтримки процесів спеціального зв’язку та захисту інформації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/11/31-2/

Анотація: У статті висвітлено напрями розвитку та вдосконалення спеціального зв’язку. Проведено аналіз державної політики у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації. Обґрунтовано захищеність секретної та службової інформації від несанкціонованого доступу.

Қазіргі білім беру шеңберінде көркем еңбек мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін арттыру

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Қазіргі білім беру шеңберінде көркем еңбек мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін арттыру//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2021/11/30-2/

Анотація: Бұл мақалда көркем еңбек мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін жетілдірудің өзектілігін көрсетеді, сонымен қатар кәсіби-педагогикалық құзыреттілік тұжырымдамасын егжей-тегжейлі қарастырады. Суреттер анық және қол жетімді ақпарат беру үшін пайдаланылды. Жұмыс аяқталғаннан кейін, мақалда негізгі идеяларының жиынтығын қоса, орындалған жұмыс туралы қорытынды жасалды.

Використання квадрокоптера для огляду місця дорожньо-транспортної подій в експертному дослідженні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Використання квадрокоптера для огляду місця дорожньо-транспортної подій в експертному дослідженні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/11/29-2/

Анотація: У статі розглянуто новий підхід до швидкої реєстрації та дослідження місця дорожньо-транспортних подій (ДТП) з використанням безпілотних літальних апаратів (БЛА), квадрокоптерів. Підвищення точності, оперативності та комплексності фіксації місця, умов, причин та наслідків виникнення ДТП для оптимізації процесу експертного дослідження.

Сучасний стан законодавства в сфері соціального забезпечння службовців Служби безпеки України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасний стан законодавства в сфері соціального забезпечння службовців Служби безпеки України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/11/28-2/

Анотація: У даній роботі розкриваються ключові моменти щодо правового регулювання законодавства в сфері соціального забезпечення працівників СБУ та військовослужбовців СБУ. Надається поняття «соціального забезпечення військовослужбовців» згідно законодавства України. Зазначається, що працівники СБУ підлягають обов’язковому загальнообов’язковому соціальному страхуванню.

Конструктивні особливості транспортних засобів, що впливають на безпеку керування

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Конструктивні особливості транспортних засобів, що впливають на безпеку керування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/11/27-2/

Анотація: Розглянуто габаритні, вагові параметри та гальмівна динаміка транспортних засобів, їх вплив на дорожню безпеку.

Огляд місця дорожньо-транспортних пригод за допомогою сучасних технологій

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Огляд місця дорожньо-транспортних пригод за допомогою сучасних технологій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/11/26-3/

Анотація: Проведено фотознімки місця дорожньо-транспортної пригоди, та їх подальше використання.

Про необхідність використання велосипедних шоломів під час їзди на велосипеді

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Про необхідність використання велосипедних шоломів під час їзди на велосипеді//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/11/25-5/

Анотація: Розглянуто вплив використання велосипедних шоломів на безпеку велосипедистів та запропоновано внесення змін до Розділу 6 Правил дорожнього руху України.

Статистичний інструментарій оцінки рівня та якості життя населення

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Статистичний інструментарій оцінки рівня та якості життя населення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/24-4/

Анотація: В статті розглянуто комплекс економічних, соціальних та демографічних індикаторів рівня та якості життя населення, статистичні методи їх оцінки та аналізу.

Застосування сучасних ІТ технологій для контролю ризикових операцій в банківській діяльності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Застосування сучасних ІТ технологій для контролю ризикових операцій в банківській діяльності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/23-5/

Анотація: У статті розглянуто проблематику контролю ризикових операцій в банківській діяльності та можливість застосування новітніх ІТ-технологій для цих цілей з метою оптимізації банківської діяльності. В статті досліджено побудову моделей залежності банківських показників від макроекономічного стану держави і використання їх для прогнозування ризиків на наступні періоди. За допомогою використання сучасних математичних процесорів проведено кореляційно-регресійний аналіз і показано можливості розрахунку банківських ризиків на наступні періоди за допомогою ІТ-технологій та поточних значень макроекономічних показників.

Модернізація очисної колони установки очищення мастила

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Модернізація очисної колони установки очищення мастила//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/11/22-5/

Анотація: Запропоновано модернізацію відпарної ректифікаційної колони шляхом замінити у модернізованих ковпачків форму ковпачка з циліндричної на конічну, що призведе до забезпечення збільшення площі контакту парів з рідиною, що знаходить на тарілці, що. В свою чергу, призведе до збільшення ККД. Виконано симуляційний експеримент, який підтвердив збільшення ефективності на 8%.

Особенности профессионального становления молодого учителя

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особенности профессионального становления молодого учителя//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2021/11/21-5/

Анотація: (Русский) Изменения, которые происходят в России привели к обновлению системы образования. Поэтому российское образование должно быть направленно не только на подготовку кадров для современного общества, но также формировать конкурентоспособных специалистов в мировом обществе. Система подготовки будущих учителей также претерпевает определенные изменения. Деятельность учителя носит монофункциональный характер, поэтому и возникает необходимость личностно ориентированного обучения будущих педагогов, то есть развитие индивидуальных, творческих способностей.

Використання згорткових нейронних мереж у розпізнаванні текстів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання згорткових нейронних мереж у розпізнаванні текстів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/11/20-5/

Анотація: В статті проводиться дослідження використання згорткових нейронних мереж при розпізнаванні образів, тексту, звуків, тощо. Приводяться математичні моделі, які використовуються при побудові нейронної мережі та наводяться приклади використання таких моделей у реальному житті. У якості заключення проводиться аналіз можливостей використання нейронних мереж при створенні програмних застосунків.

Медіаконтент: сутність та види

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Медіаконтент: сутність та види//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2021/11/19-4/

Анотація: Стаття присвячена вивченню терміну «медіаконтент». У статті розглянуто форми медіаконтенту, запропоновано їх визначення та наведено приклади. Окрема увага приділена складовим медіаконтенту в рамках підтримки діяльності Міністерства Оборони України та Збройних Сил України.

Вплив економічної кризи на стан страхування життя в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Вплив економічної кризи на стан страхування життя в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/18-7/

Анотація: Досліджено вплив економічної кризи на стан, тенденції та перспективи розвитку страхування життя в Україні, з’ясовано його значення для держави та суспільства, проаналізовано шкалу пріоритетів українців, Визначено фактори впливу на ефективність діяльності страхових компаній, що займаються страхуванням життя, виявлено причин, що негативно впливають на ринок страхування життя в Україні. Окреслено заходи відновлення довіри населення до страхових компаній, яка в останні роки значно знизилася.

Ефективність корпоративних медіа в системі соціальних комунікацій

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ефективність корпоративних медіа в системі соціальних комунікацій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2021/11/17-6/

Анотація: Стаття присвячена оцінці ефективності корпоративних медіа, що є важливим елементом організації роботи корпоративних видань. Вона допомагає керувати розвитком корпоративного медіа, надає можливість своєчасно корегувати, вносити зміни в його роботу. На думку дослідників корпоративних медіа, найпридатнішими для вимірювання ефективності впливу внутрішньофірмових видань є соціологічні методи, що включають анкетування, проведення інтерв’ю фокус-груп тощо. Метод експрес-оцінки ефективності використання медіапотенціалу корпоративного видання дозволяє заощадити час, кошти на дослідження, та провести оцінку силою власних спеціалістів з персоналу компанії.

Інтелектуальні методи управління роботизованими платформами

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Інтелектуальні методи управління роботизованими платформами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/11/16-7/

Анотація: Проведено аналіз сучасних розробок щодо інтелектуальних методів управління роботизованими системами та сформульовано підходи до побудови таких систем управління, інваріантних по відношенню до специфіки функціонування, що враховують неповноту вхідної інформації та різні види невизначеності. Для досягнення поставленої мети вирішено ряд завдань: проведено аналіз архітектур інтелектуальних систем управління робототехнічними системами; розроблено узагальнений алгоритм ситуаційної ідентифікації робототехнічної системи; розроблено інтелектуальну систему управління роботизованою платформою для потреб виробництва.

Основні проблеми української дистанційної освіти

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Основні проблеми української дистанційної освіти//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2021/11/15-9/

Анотація: Досліджено основні проблеми дистанційної освіти в Україні, висловлено пропозиції щодо їх подолання.

Фактчекинг как инструмент формирования логической культуры будущих журналистов

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Фактчекинг как инструмент формирования логической культуры будущих журналистов//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2021/11/14-10/

Анотація: (Русский) В условиях увеличения объемов фейковой информации и усиления манипулятивных практик в СМИ идеология фактчекинга должна распространяться не только на фактологический контент, но и на контент, представляющий суждения о действительности. В статье обосновывается правомерность рассмотрения логического анализа как технологии фактчекинга, обеспечивающей соблюдение обязательных критериев качества журналистской деятельности: достоверности фактов и истинности суждений. Предлагается методика «тестирования» оперативного интертекста на соответствие реальной картине мира; а также описываются несколько кейсов, которые могут быть использованы на занятиях со студентами. Методику рекомендуется осваивать в рамках дисциплин, посвященных сбору, проверке и обработке журналистской информации. Емкость необходимых теоретических знаний позволяют вводить ее в учебный процесс даже в случае отсутствия в плане подготовки журналистов дисциплин по логике. Освоение студентами предложенной методики и ее практическое применение в процессе подготовки журналистских текстов можно рассматривать как инструмент развития логической культуры.

Нормативно-правове закріплення стандарту доступності правосуддя: міжнародний вимір

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Нормативно-правове закріплення стандарту доступності правосуддя: міжнародний вимір//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/11/13-9/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню правової природи доступності правосуддя, як стандарту відправлення судочинства. Наведено доктринальні підходи до розуміння окресленого поняття та його елементів. За результатами дослідження узагальнено й проведено ґрунтовний аналіз нормативно-правової регламентації доступності правосуддя на міжнародному рівні, а також здійснено порівняння із імплементацією положень щодо доступності правосуддя на національному рівні.

Еволюція розвитку контролінгу та етапи його становлення

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Еволюція розвитку контролінгу та етапи його становлення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/12-10/

Анотація: У статті наведено визначення поняття «контролінг». Представлено історію виникнення контролінгу, етапи його розвитку. Вивчено основні школи. Проведено аналіз концептуальних положень контролінгу. Розглянуто основні підходи щодо визначення категорії «контролінг» в економічній літературі.

Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/11-11/

Анотація: В статті досліджено джерела фінансового забезпечення підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ), проаналізовані їх склад та структура. Визначено роль власного капіталу, зобов’язань та держаної підтримки як джерел фінансового забезпечення підприємств МСБ на сучасному етапі в Україні.

Діяльність уряду Месута Їлмаза в Туреччині в 1997-1999 роках та її суспільне сприйняття

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Діяльність уряду Месута Їлмаза в Туреччині в 1997-1999 роках та її суспільне сприйняття//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/istoriya/2021/11/10-10/

Анотація: Досліджено діяльність уряду Месута Їлмаза в Турецькій Республіці в 1997-1999 рр., виділено особливості її суспільного сприйняття.

Імовірнісний підхід до рішення щодо придбання франшизи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Імовірнісний підхід до рішення щодо придбання франшизи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/09-6/

Анотація: Питання пошуку нових форм організації бізнесу та залучення інвестицій є актуальним, як для вже існуючих так і нових підприємств. Останнім часом в Україні все більш популярною стає така форма інтеграції бізнес-структур, як франчайзинг, яка незважаючи на широке використання у світовій практиці, для вітчизняної економіки залишається порівняно новим явищем. Сучасний стан економіки України вимагає вирішення цілого ряду проблем, що знижують економічну ефективність підприємництва. А саме: необхідність розширення ринку реалізації продукції, виробленої однією фірмою, на широкому, часто, регіональному ринку; потреба залучення фахівців в дилерську мережу великих фірм; складність взаємодії підприємств малого і великого бізнесу; зниження ефективності і скорочення терміну роботи підприємств малого бізнесу. Одним з механізмів подолання цих проблем є франчайзинг, який дозволяє об'єднати переваги малого та великого бізнесу. Це зумовлює актуальність висвітлення основних аспектів процесу впровадження і практики використання франчайзингу, вивчення його специфічних рис, а також ризиків, пов'язаних з його застосуванням, і перспектив розвитку даної форми бізнесу в Україні. У роботі було змодельовано прибутковість франшизи у сфері послуг та обгрунтовано доцільність придбання такої форми бізнесу для власного заробітку.

Особливості аудиту безготівкових коштів на підприємстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості аудиту безготівкових коштів на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/08-6/

Анотація: Стаття присвячена розгляду основ організації та методики аудиту безготівкових коштів суб’єкта господарювання. Розглянуто послідовність проведення аудиту грошових коштів на рахунках в банку. Визначено основні завдання аудиту безготівкових коштів. Показано основні документи початкового етапу аудиту безготівкових коштів: план та програма. Представлено тест контролю грошових коштів на рахунку підприємства в банку.

Забезпечення права на трансплантацію органів в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Забезпечення права на трансплантацію органів в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/11/07-5/

Анотація: У статті проаналізовано питання законодавчого забезпечення права людини на трансплантацію органів в Україні з правової точки зору та досліджено стан практичного втілення норм права у медичній площині.

Аналіз наповнення шкіл на основі відкритих даних

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Аналіз наповнення шкіл на основі відкритих даних//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/11/06-5/

Анотація: В даній статті розроблено методику оцінки наповнення шкіл за допомогою інформаційних технологій та відкритих даних. Також проаналізовано достатність місць у школах з врахуванням мешканців в новобудовах.

Аналіз показників необхідних для автоматичного формування замовлень на поставку товару у галузі рітейлу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз показників необхідних для автоматичного формування замовлень на поставку товару у галузі рітейлу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/11/05-5/

Анотація: Останнім часом дуже динамічно розвивається практика продажу товарів широкого вжитку, побутової техніки, продуктів харчування, будівельних матеріалів та інших груп в одному місці, тобто в супермаркеті. Все зроблено для зручності споживачів, щоб вони змогли придбати все необхідне у великому приміщенні, а не шукати маленькі точки по всьому місту. Для забезпечення безперебійного функціонування галузі торгівлі важливим є відлагодження, раціоналізація і забезпечення стабільності логістичних процесів. Саме вона забезпечує управління товарними потоками, допомагає організувати постачання швидко та з мінімумом витрат. Завдяки оптимізації транспортування на кожному етапі істотно знижується підсумкова собівартість продукції. Тому робота присвячена аналізу теперішнього стану автоматизації логістичних процесів галузі рітейлу та проектуванню і аналізу показників необхідних для формування замовлень на поставку товару.

Розвиток підприємництва на основі міжнародних інвестиційних ресурсів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Розвиток підприємництва на основі міжнародних інвестиційних ресурсів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/04-4/

Анотація: В статті дослідженні та окресленні питання інвестиційних ресурсів та їхній вплив на розвиток підприємництва, ефективне здійснення інвестиційної діяльності на поточному етапі має важливе значення для розвитку української економіки та підвищення конкурентоспроможності компаній, необхідних для її інтеграції до європейського соціально-економічного простору. Актуальність роботи полягає у необхідності сучасних компаній вирішити проблему вибору пріоритетних напрямків інвестування на основі визначення інвестиційних проектів, які мають достатній потенціал та забезпечують досягнення стратегічних цілей розвитку. Досліджено структуру міжнародних інвестицій у країні за джерелами фінансування у 2016-2020 роках, зроблено висновки про значущість змін та напрямок, що відбулися у цей період, позитивні та несприятливі зміни у створенні капітальних інвестицій характеризується. Розглядається питання скорочення інвестицій у спеціальні (вільні) економічні зони та пріоритетні зони розвитку, а також можливості та перспективи залучення інвестицій у ці зони та території. Визначено шляхи та умови покращення інвестиційного клімату країни, що збільшить приплив прямих іноземних інвестицій та фінансування загальних капітальних інвестицій.

Проблемні питання кримінальної відповідальності у співучасті

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблемні питання кримінальної відповідальності у співучасті//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/11/03-4/

Анотація: Кримінальне правопорушення може вчинятися як однією так і декількома особами. Причому не всі учасники спільно вчиненого кримінального правопорушення діють однаково та виконують всі діяння, які визначені законодавцем в диспозиції статті Особливої частини КК. У зв’язку з цим кримінальне правопорушення, яке вчинене у співучасті повинно визначатися з урахуванням особливостей діяння кожного із співучасників, з одного боку, так і з урахуванням діяльності всіх співучасників разом, з іншого. В статті розтлумачуються питання щодо форми співучасті у кримінальному праві в декількох напрямках: як основна ознака складу кримінального правопорушення; як кваліфікуюча ознака; як обтяжуюча ознака, акцентується увага на проблемних питаннях у зазначених напрямках.

Пріоритезація автоматизації тестових випадків на основі схожості

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Пріоритезація автоматизації тестових випадків на основі схожості//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/11/02-4/

Анотація: Важливість ефективних процедур тестування програмного забезпечення визначається глобальною конкуренцією та складністю системи, що постійно збільшується. У конкретному випадку, на рівні системної інтеграції, де можуть бути виконані тисячі тестів перед випуском, потрібно витратити достатню кількість часу для того, щоб протестувати систему максимально повно та ефективно. Автоматизація підмножини ручних тестів - це один із способів зменшити тестові зусилля. Тестові приклади мають подібність, яку можна використати шляхом повторного використання при автоматизації набору тестів. У цій роботі ми досліджуємо можливість зменшення тестових зусиль з урахуванням використання повторно автоматизованих частин тестових кейсів. У своєму аналізі ми досліджуємо кілька підходів для пріоритизації.

Труднощі навчання німецького писемного мовлення учнів ЗЗСО

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Труднощі навчання німецького писемного мовлення учнів ЗЗСО//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2021/11/01-4/

Анотація: У роботі розглянуто поширені труднощі навчання німецького писемного мовлення учнів основної школи та способи їх подолання.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат