Зміст журналу No10 (жовтень) 2020 y.

Використання лізингових послуг у комерційній діяльності та інтеграція українських підприємств до міжнародного ринку лізингу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання лізингових послуг у комерційній діяльності та інтеграція українських підприємств до міжнародного ринку лізингу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/ispolzovanie-lizingovyh-uslug-v-kommercheskoj-deyatelnosti-i-integratsiya-ukrainskih-kompanij-k-mezhdunarodnym-rynkam-lizinga/

Анотація: У статті досліджуються використання лізингових послуг у комерційній діяльності та інтеграція українських підприємств до міжнародного ринку лізингу. Розкрито сутність та історію становлення міжнародного лізингу як інструменту зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано та розкрито теоретичні основи дослідження міжнародного лізингу у комерційній діяльності. Проаналізовано шляхи вдосконалення та перспективи участі підприємств України у міжнародних лізингових процесах. Узагальнено світовий досвід використання лізингових послуг у комерційній діяльності.

Аналіз основних показників діяльності страхової компанії як фактор забезпечення стійкого фінансового стану

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз основних показників діяльності страхової компанії як фактор забезпечення стійкого фінансового стану//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/analiz-osnovnyh-pokazatelej-deyatelnosti-strahovoj-kompanii-kak-faktor-obespecheniya-ustojchivogo-finansovogo-sostoyaniya/

Анотація: В статті розглянуто аналіз основних показників діяльності страхової компанії на прикладі ПАТ «Страхова Група «ТАС» як чинник забезпечення стійкого фінансового стану. Внаслідок чого визначено складові елементи політики ведення економічної діяльності та їх вплив на фінансовий стан компанії. Дістало подальшого розвитку поняття «техніко-економічна характеристика» як аналіз основних показників діяльності, сукупність засобів (інструментів), методів (технік) для аналізу фінансового стану підприємства, управління та реалізації захищеності діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього та внутрішнього середовищ та спроможності швидкого усунення загроз, що позначаються чи можуть негативно позначитися на його діяльності.

Валютно-експортний контроль: національний та зарубіжний досвід

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Валютно-експортний контроль: національний та зарубіжний досвід//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/10/valyutno-eksportnyj-kontrol-natsionalnyj-i-zarubezhnyj-opyt/

Анотація: У науковій праці наведено результати узагальнень дії валютно-експортного контролю як інструменту зовнішньоекономічної політики держави. Мета статті – навести результати узагальнень щодо сутності валютно-експортного контролю як об’єкта економічного дослідження та інструмента зовнішньоекономічної політики держави. Вказано, що валютно-експортний контроль як суспільне явище ґрунтується на складному поєднанні та протиріччях економічних інтересів, а як механізм – є складною управлінською та організаційно-економічною процедурою.

Зміст та класифікація суб’єктів організації праці

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Зміст та класифікація суб’єктів організації праці//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/10/zmist-ta-klasifikatsiya-sub-yektiv-organizatsiyi-pratsi/

Анотація: У статті описано основних суб’єктів, які створюють сприятливі умови праці. Розглянуто їх завдання та принципи діяльності. Надано способи гармонізації психологічного чи фізичного навантаження на працівників.

Методичні засади управлінського обліку грошових коштів на підприємстві

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методичні засади управлінського обліку грошових коштів на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/metodichni-zasadi-upravlinskogo-obliku-groshovih-koshtiv-na-pidpriyemstvi/

Анотація: В статті розкрито питання доцільності впровадження управлінського обліку для підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства. Показано основні методичні засади організації управлінського обліку грошових коштів шляхом перетворення структурних підрозділів підприємства у центри відповідальності. Запропоновано ввести наступні види центрів відповідальності на підприємстві: центр формування вхідного грошового потоку, центр формування вихідного грошового потоку, центр формування чистого грошового потоку, центр планування і контролю грошових потоків. Розглянуто господарські операції, які впливають на збільшення грошового потоку. Показано через які операції рівень грошових коштів підприємства зменшується. Схематично представлено систему центрів відповідальності за формування грошових потоків підприємства.

Особливості організації міжнародної діяльності транспортно-експедиторських фірм

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості організації міжнародної діяльності транспортно-експедиторських фірм//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekologiya/2020/10/osoblivosti-organizatsiyi-mizhnarodnoyi-diyalnosti-transportno-ekspeditorskih-firm/

Анотація: В статті визначено сутність міжнародної діяльності експедиторських фірм. Проведено дослідження основних показників розвитку міжнародних транспортно-експедиторських послуг в Україні. Розглянуто особливості організації процесу надання міжнародних транспортно-експедиторських послуг на прикладі компанії ТОВ «Кий Авіа Карго».

Нарахування амортизації основних засобів підприємства: фінансовий та податковий аспекти

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Нарахування амортизації основних засобів підприємства: фінансовий та податковий аспекти//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/nachislenie-amortizatsii-osnovnyh-sredstv-predpriyatiya-finansovyj-i-nalogovyj-aspekty/

Анотація: В статті показано різні наукові погляди щодо поняття амортизації при бухгалтерському та податковому підходах. Розкрито трактування поняття «амортизація» в нормативних документах України. Зроблено класифікацію методів нарахування амортизації залежно від способу отримання економічної вигоди. Наукові підходи до тлумачення амортизації основних засобів згруповано за трьома напрямами. Представлено класифікацію різних методів амортизації основних засобів, передбачених Податковим Кодексом України. Зроблено аналітичний огляд переваг та недоліків різних методів амортизації основних засобів. Зазначено, що різні методи нарахування амортизації будуть давати різні суми амортизаційних відрахувань. Тому, підприємствам важливо обрати й використовувати найвигідніший для бізнеса метод нарахування амортизації.

Особливості визначення первісної вартості основних засобів на підприємствах державного сектору

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості визначення первісної вартості основних засобів на підприємствах державного сектору//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/osobennosti-opredeleniya-osnovnoj-stoimosti-osnovnyh-aktivov-predpriyatij-gosudarstvennogo-sektora/

Анотація: В статті показано особливості визначення первісної вартості основних засобі в державному секторі. Розглянуто критерії віднесення матеріальних цінностей до основних засобів. Відновлено історичну хронологію зміни вартості матеріальних цінностей, як критеріальної ознаки віднесення до основних засобів стосовно вимог законодавства. Структуровано основні засоби, як об’єкти бухгалтерського обліку. Схематично відображено класифікацію основних засобів на підприємствах державного сектору. Зазначено категорії матеріальних цінностей, які віднесено до основних засобів незалежно від вартості. Розкрито різні види оцінок вартості основних засобів. Представлено різні варіанти визначення первісної вартості основних засобів в державному секторі.

Дискурсивні аспекти закріплення особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Дискурсивні аспекти закріплення особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/10/diskursivni-aspekti-zakriplennya-osobistih-nemajnovih-prav-fizichnih-ta-yuridichnih-osib/

Анотація: В науковій статті автором проаналізовано особисті немайнові права фізичних та юридичних осіб, описано історію їх вивченні вітчизняними науковцями, розглянуто ступінь висвітлення в законодавчих документах України. Зокрема, актуальними і доречними є пропозиції науковців щодо об’єднання роз’єднаних правових норм про особисті немайнові права юридичних осіб разом з особистими немайновими правами фізичних осіб в єдину систему

Продовження тернарних квазігруп. Означення та приклад

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Продовження тернарних квазігруп. Означення та приклад//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2020/10/prodovzhennya-ternarnih-kvazigrup-oznachennya-ta-priklad/

Анотація: В статті вперше вивчаються методи продовження тернарних квазігруп. Введено поняття унарної та бінарної діагоналей куба, а також унарної та бінарної трансверсалей куба. Запропоновано алгоритм побудови латинського куба порядку з латинського куба порядку . Проілюстровано даний алгоритм на прикладі при п=5.

Право на житло та його реалізація

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Право на житло та його реалізація//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/10/pravo-na-zhile-i-ego-realizatsiya/

Анотація: Проаналізовано підходи до розуміння змісту понять «права на житло», «реалізація права на житло». Узагальнено доктринальні погляди щодо наведеного поняття. Встановлено, що право на житло є одним із основних природніх прав людини, що підлягає трирівневому закріпленню. Відмежовано поняття власне права від його реалізації. Зроблено висновок, що право на житло у суб’єктивному розумінні пов’язується із поняттям житлового інтересу та розкривається через його зміст.

Дослідження продуктивності методів та засобів контролю глобального стану компонентів React додатків

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дослідження продуктивності методів та засобів контролю глобального стану компонентів React додатків//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/10/doslidzhennya-produktivnosti-metodiv-ta-zasobiv-kontrolyu-globalnogo-stanu-komponentiv-react-dodatkiv/

Анотація: У дослідженні була розглянута продуктивність роботи внутрішніх функцій Redux, MobX та Context API, які, на поточний час, є основними засобами контролю глобального стану компонентів у React додатках.

Методичні підходи до аналізу кризових явищ в організаціях

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методичні підходи до аналізу кризових явищ в організаціях//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/metodichni-pidhodi-do-analizu-krizovih-yavishh-v-organizatsiyah/

Анотація: Досліджено необхідність аналізу кризових явищ з метою мінімізації їх негативного впливу на організацію.

Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/udoskonalennya-organizatsiyi-obliku-osnovnih-zasobiv-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті розглянуто основні питання організації обліку основних засобів на підприємствах України. Визначено напрямки удосконалення організації обліку основних засобів. Також зазначено сутність основних засобів та основні положення їх обліку. Розглянуто критичні питання в організації облікового процесу та сформульовано можливі шляхи його вдосконалення. На сьогодні у системі управлінням підприємством відбуваються значні зміни. Більшою мірою виникають потреби у оцінці ризиків, прогнозуванні та створенні ефективної й дієвої системи управління. Наразі поки жодна організація, незалежно від форм власності не може існувати без ведення бухгалтерського обліку. Адже, саме дані бухгалтерського обліку забезпечують повну інформативність стосовно фінансового та майнового стану підприємств. Однак, в бухгалтерському обліку існують певні проблеми. Це стосується й ведення обліку основних засобів. Основними протиріччями в організації і складанні звітності цього виду обліку є недосконалість методичної та нормативно-правової бази та формування організаціями необґрунтованої облікової політики щодо основних засобів. Саме на обліку основних засобів ґрунтуються висновки стосовно обсягу та ефективності спрацювання підприємства й розробляються плани діяльності на майбутнє.

Функціональне моделювання процесу створення інтерактивних медіавидань

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Функціональне моделювання процесу створення інтерактивних медіавидань//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/10/funktsionalne-modelyuvannya-protsesu-stvorennya-interaktivnih-mediavidan/

Анотація: Здійснено функціональне IDEF0 моделювання створення інтерактивних медіавиданьвидань.

Маніпуляція свідомістю як соціальне явище

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Маніпуляція свідомістю як соціальне явище//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/filosofiya/2020/10/manipulyatsiya-svidomistyu-yak-sotsialne-yavishhe/

Анотація: Досліджено поняття маніпуляції у соціальному вимірі. Узагальнено погляди вчених щодо визначення терміну «маніпуляція». Розглянуто особливості маніпуляції суспільної свідомості та основні способи здійснення впливу на суспільство. Висвітлено види маніпулятивних технологій та загальних процесів їхньої підготовки, які використовуються для посилення психологічного впливу на свідомість обраної цільової аудиторії.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат