Тег: антикризове управління

Методичні підходи до аналізу кризових явищ в організаціях

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методичні підходи до аналізу кризових явищ в організаціях//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/10/metodichni-pidhodi-do-analizu-krizovih-yavishh-v-organizatsiyah/

Аннотация: (Українська) Досліджено необхідність аналізу кризових явищ з метою мінімізації їх негативного впливу на організацію.

Економічне забезпечення стратегічної діяльності бізнес-організації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Економічне забезпечення стратегічної діяльності бізнес-організації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/3/ekonomichne-zabezpechennya-strategichnoyi-diyalnosti-biznes-organizatsiyi/

Аннотация: (Українська) Досліджено необхідність об’єднання стратегічної і антикризової діяльності бізнес - організації, що дозволить контролювати і пом’якшувати кризис-фактори не тільки в коротко, але і в довгостроковій перспективі діяльності підприємств.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/2/buhgalterskij-oblik-ta-finansova-zvitnist-yak-bazovi-elementi-antikrizovogo-upravlinnya-pidpriyemstvom/

Аннотация: (Українська) Сучасний стан розвитку нашої держави регламентує нові умови функціонування підприємств в яких антикризове управління займає провідну позицію. В статті проаналізовано основні особливості функціонування бухгалтерського обліку і звітності в системі функціонування підприємства. Виявлено необхідність проведення детального аналізу фінансової звітності для попередження, виходу із кризи та уникнення в подальшому кризових явищ на підприємстві. Виокремлено сутність та взаємозв’язок обліково-аналітичної інформації відповідно до стадій кризи на підприємстві. Серед науковців, що досліджували цю проблему вагомий внесок зробили такі вчені: Зверук Л.А., Коваленко В.В, Кульчій І.О. Головною метою статті є дослідження сутності антикризових в розрізі бухгалтерського обліку для створення ефективного механізму внутрішнього контролю кризових явищ на підприємстві.

Усовершенствование инструментов антикризисного управления на предприятии

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Усовершенствование инструментов антикризисного управления на предприятии//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/usovershenstvovanie-instrumentov-antikrizisnogo-upravleniya-na-predpriyatii/

Аннотация: (Українська) Дослідження сутності та основних методів антикризового управління на підприємстві, розробка шляхів удосконалення діяльності підприємства.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала