Тег: звітність

Особенности организации учета доходов предприятия отельно-ресторанного комплекса

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особенности организации учета доходов предприятия отельно-ресторанного комплекса//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/1/osobennosti-organizatsii-ucheta-dohodov-predpriyatiya-otelno-restorannogo-kompleksa/

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты организации учета доходов предприятия отельно-ресторанного комплекса. Определены основные методы оценки степени завершенности операции по предоставлению услуг гостиничным хозяйством. Проведен сравнительный анализ методов признания доходов предприятия. Рассмотрены особенности деятельности отельно-ресторанного комплекса, согласно которым предложено усовершенствование рабочего плана счетов в разрезе статей доходов и финансовых результатов. Определена необходимость ведения структурированной отчетности предприятия в соответствии с центами ответственности и структурными подразделениями.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/2/buhgalterskij-oblik-ta-finansova-zvitnist-yak-bazovi-elementi-antikrizovogo-upravlinnya-pidpriyemstvom/

Аннотация: (Українська) Сучасний стан розвитку нашої держави регламентує нові умови функціонування підприємств в яких антикризове управління займає провідну позицію. В статті проаналізовано основні особливості функціонування бухгалтерського обліку і звітності в системі функціонування підприємства. Виявлено необхідність проведення детального аналізу фінансової звітності для попередження, виходу із кризи та уникнення в подальшому кризових явищ на підприємстві. Виокремлено сутність та взаємозв’язок обліково-аналітичної інформації відповідно до стадій кризи на підприємстві. Серед науковців, що досліджували цю проблему вагомий внесок зробили такі вчені: Зверук Л.А., Коваленко В.В, Кульчій І.О. Головною метою статті є дослідження сутності антикризових в розрізі бухгалтерського обліку для створення ефективного механізму внутрішнього контролю кризових явищ на підприємстві.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала