Зміст журналу No11 (листопад) 2020 y.

Огляд ДСГ систем

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Огляд ДСГ систем//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/meditsina/2020/11/oglyad-dsg-sistem/

Анотація: Впровадження діагностично споріднених груп 2015 показує, які пропозиції щодо модифікації були реалізовані. По суті, слід очікувати відповідного перерозподілу ресурсів між різними відділеннями медичного закладу.

Використання сучасних інформаційних систем гідрометеорологічного забезпечення на суднах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання сучасних інформаційних систем гідрометеорологічного забезпечення на суднах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/11/ispolzovanie-sovremennyh-sistem-gidrometeorologicheskogo-obespecheniya-na-sudah/

Анотація: Сформульовано об'єктивні причини використання сучасних систем забезпечення суден гідрометеорологічною інформацією для навігації. Зроблено висновок про необхідність встановлення вказаних технологій на суднах та їх подальший розвиток для безпеки мореплавства.

Фінансова безпека як умова забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Фінансова безпека як умова забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/finansova-bezpeka-yak-umova-zabezpechennya-stalogo-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-krayini/

Анотація: У статті розглядаються основні аспекти необхідності забезпечення належного рівня фінансової безпеки, її роль в забезпеченні сталого розвитку країни в умовах фінансово-економічної нестабільності.

Аналіз потенційних ризиків та превентивні заходи щодо їх усунення для бізнесу в сучасних умовах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз потенційних ризиків та превентивні заходи щодо їх усунення для бізнесу в сучасних умовах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/analiz-potentsijnih-rizikiv-ta-preventivni-zahodi-shhodo-yih-usunennya-dlya-biznesu-v-suchasnih-umovah/

Анотація: Досліджено діяльність підприємств в сучасних умовах та виокремлено потенційні ризики, які впливають на їх діяльність. Також виокремлено основні заходи, які допоможуть мінімізувати вплив цих ризиків та ефективніше управляти бізнесом в умовах невизначеності.

Особливості формування депозитної політики комерційного банку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості формування депозитної політики комерційного банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/osobennosti-formirovaniya-depozitnoj-politiki-kommercheskogo-banka/

Анотація: В статті визначені особливості формування та проблеми реалізації депозитної політики комерційних банків України. Розглянуто місце та роль депозитної політики комерційного банку в забезпеченні ефективності банківської системи. Узагальнені інструменти реалізації депозитної політики комерційного банку. Запропоновані заходи для поліпшення та становлення депозитної політики банків.

Організаційна культура та соціально-психологічний клімат як інструменти управління персоналом соціальних служб

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Організаційна культура та соціально-психологічний клімат як інструменти управління персоналом соціальних служб//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2020/11/organizatsijna-kultura-ta-sotsialno-psihologichnij-klimat-yak-instrumenti-upravlinnya-personalom-sotsialnih-sluzhb/

Анотація: У статті визначено поняття організаційної культури та соціально-психологічного клімату, які безпосередньо впливають на ефективність функціонування соціальних установ. Проведене дослідження організаційної культури та соціально-психологічного клімату Маріупольського міського центру зайнятості дозволяє стверджувати, що необхідно розвивати організаційну культуру і соціально-психологічний клімат для створення успішної, ефективно функціонуючої соціальної служби.

Аналіз впровадження інституту медіації в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз впровадження інституту медіації в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/11/analiz-vprovadzhennya-institutu-mediatsiyi-v-ukrayini/

Анотація: Досліджено проект Закону “Про медіацію” №3504 (у редакції від 19.05.2020), висвітлені його переваги та недоліки, проведено порівняльний аналіз іноземного законодавства щодо медіації, надано рекомендації щодо покращення законопроекту.

Міграція робочої сили

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Міграція робочої сили//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/11/migratsiya-robochoyi-sili/

Анотація: У даній статті досліджено проблему трудової міграції, встановлено причини появи та її наслідки. Охарактеризовано потребу на українському ринку праці в створенні більшої кількості робочих місць та збільшення заробітної плати українців. Виявлено проблеми організації праці на території України на основі вивчення практики інших країн та запропоновано потенційні шляхи їх вирішення.

Перспективи впровадження лобізму в Україні крізь призму досвіду Європейського Союзу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Перспективи впровадження лобізму в Україні крізь призму досвіду Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/11/perspektivy-vnedreniya-lobbizma-v-ukraine-skvoz-prizmu-opyta-evropejskogo-soyuza/

Анотація: На основі досліджень відомих науковців та теоретиків права, а також користуючись світовою практикою, у статті наведено характеристику поняття «лобізм». Визначено етимологічне походження слова «лобізм». На прикладі права ЄС розглянуто особливості діяльності лобізму в інституціях ЄС. Зокрема було проаналізовано тенденції розвитку лобізму у зв’язку з економічною інтеграцією ЄС. Також надано визначення поняття «лобізм» відповідно до Європейського законодавства. Здійснено аналіз лобістської діяльності керуючись основоположними документами з цього питання, такими як: Lobbying in the EU: current rules and practices та Green Paper on the European Transparency Initiative. Так в Green Paper on the European Transparency Initiative зазначені основні принципи діяльності лобістів та фінансування лобістської діяльності. Окремим пунктом слід виділити, що в цьому акті визначені так звані «проблемні зони», тобто ті сфери, та відповідна діяльність, котра може зашкодити правильній оцінці потреб громадянського суспільства та бізнес-груп у захисті їхніх прав, зокрема це шахрайство, корупція, та використання медіа-ресурсів для створення ажіотажу навколо проблеми або кампанії, яка реально не є предметом стурбованості громадян ЄС. Щодо Lobbying in the EU: current rules and practices, то було проаналізовано основні функції лобізму, а також основні інструменти лобізму, серед яких: збір інформації, участь у експертних групах, контактування з посадовими особами та пропаганда відповідних кампаній у засобах масової інформації. Здійснено аналіз діяльності лобі-груп, які належать до різних сфер, серед яких: суспільні інтереси (професійні союзи, захист прав споживачів), соціальна сфера (захист трудових прав та профспілкові організації), екологічна сфера та «енергетична» сфера. Окремо проаналізовано ґенезу розвитку українського лобістського законодавства, серед поміж іншого виділено: проект закону України про лобіювання, прийняття якого обумовлено приєднанням України до Конвенції ООН проти корупції, а також законодавче регулювання лобізму в Україні, спроби якого були здійснені внаслідок підписання та ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Здійснений аналіз законопроекту «Про лобізм» від 28.02.2020 року. Порівняно дослід впровадження лобістського законодавства в ЄС та Україні.

До питання про особливості правового регулювання взаємодії органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами прокуратури України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. До питання про особливості правового регулювання взаємодії органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами прокуратури України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/11/do-pitannya-pro-osoblivosti-pravovogo-regulyuvannya-vzayemodiyi-organiv-ta-posadovih-osib-mistsevogo-samovryaduvannya-z-organami-prokuraturi-ukrayini/

Анотація: Питання взаємодії органів публічної влади між собою та, в окремих випадках, з громадянським суспільством є актуальними. Так, їхні завдання та функції завжди спрямовані на забезпечення ефективного, безперебійного функціонування інституційного апарату держави в цілому з тим, щоб гарантувати належний захист прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, оскільки за свою діяльність держава відповідає перед людиною. Відтак виникає необхідність у наукових дослідженнях у сфері взаємовідносин між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми службовими та посадовими особами. В умовах активного реформування як системи місцевого самоврядування, так і системи органів прокуратури України наскрізним є питання ефективної взаємодії між ними, оскільки органи та посадові особи місцевого самоврядування є суб'єктами, що найбільш повно представляють інтереси територіальних громад, а органи прокуратури України є невід'ємним елементом правоохоронної системи держави. Таким чином, взаємодія вищевказаних суб'єктів публічної влади є важливою як з точки зору окремої людини - члена територіальної громади, так і інтересів держави. Виклад основного матеріалу здійснено у формі аналізу низки нормативно-правових актів, у яких містяться норми щодо взаємодії органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами прокуратури України. Крім того, встановлено деякі недоліки (неточності) законодавчих формулювань та запропоновано внести зміни до законодавства в даній частині. Таким чином, у статті проведено загальне дослідження правового регулювання взаємодії органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами прокуратури України, визначено переваги та недоліки такого регулювання. Також у викладено специфіку взаємодії вищезазначених суб'єктів у різних сферах. Системно проаналізовано закони та окремі підзаконні нормативно-правові акти, у яких містяться положення щодо взаємодії органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами прокуратури України.

Кращі практики молодіжної роботи в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Кращі практики молодіжної роботи в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2020/11/krashhi-praktiki-molodizhnoyi-roboti-v-ukrayini/

Анотація: Стаття розкриває сутність поняття «молодіжна політика» та її зв'язок із молодіжною роботою. Наводиться характеристика Конкурсу кращих практик молодіжної роботи та аналізується кількість поданих заявок за 2017, 2018 та 2019 роки.

Особливості застосування мережевих екранів у локальних комп’ютерних мережах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості застосування мережевих екранів у локальних комп’ютерних мережах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/11/osoblivosti-zastosuvannya-merezhevih-ekraniv-u-lokalnih-komp-yuternih-merezhah/

Анотація: Розглянуто теоретичні аспекти застосування мережевих екранів для захисту інформації в локальних комп’ютерних мережах, проведено аналіз характеристик існуючих моделей апаратних мережевих екранів

Досвід застосування інструментів методології Lean Six Sigma в процесі трансформації бізнес-моделей сучасних компаній

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Досвід застосування інструментів методології Lean Six Sigma в процесі трансформації бізнес-моделей сучасних компаній//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/dosvid-zastosuvannya-instrumentiv-metodologiyi-lean-six-sigma-v-protsesi-transformatsiyi-biznes-modelej-suchasnih-kompanij/

Анотація: Метою даної статті є порівняння ключових особливостей впровадження концепції Lean Six Sigma та їх важливість в Україні та світі . У статті проаналізовано досвід застосування інструментів Lean та Six Sigma задля підвищення операційної ефективності бізнесу в рамках трансформації діючих бізнес-моделей. Подано визначення концепції Lean Six Sigma та наведено основні інструменти щодо її впровадження. Проаналізовано досвід закордонних та вітчизняних підприємств у впровадженні Lean Six Sigma, розкрито переваги впровадження даної концепції. Визначено основні перешкоди та проблеми впровадження даного підходу на українських промислових підприємствах.

Проблеми обліку готової продукції і її реалізації

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проблеми обліку готової продукції і її реалізації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/problemi-obliku-gotovoyi-produktsiyi-i-yiyi-realizatsiyi/

Анотація: У статті розглянуто поняття «реалізація готової продукції», виділено головні завдання та проблеми обліку, аналізу та реалізації, що дасть змогу покращити діяльність підприємства. Визначено тенденції та перспективи обліку готової продукції. Проаналізовано проблеми обліку готової продукції в Україні. Доведено, що ефективне управління процесами виробництва, обліку та аналізу готової продукції в сучасних умовах можливе за наявності у суб’єктів управління своєчасної, повної, правдивої інформації про фактори, що впливають на її собівартість та майбутні доходи від реалізації готової продукції. В сучасних умовах успішна діяльність кожного підприємства залежить від рівня економічної ефективності виробництва готової продукції. Облік готової продукції, а також її реалізації є важливою проблемою в діяльності сучасних підприємств Україні, тому що завдяки виробництву готової продукції вони отримують та максимізують свій прибуток. Отже, удосконалення організації обліку виробництва готової продукції від її реалізації є основним способом досягнення соціальної та економічної ефективності в діяльності підприємства.

Балансування навантаження при паралельних обчисленнях

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Балансування навантаження при паралельних обчисленнях//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/11/balansirovanie-nagruzki-pri-parallelnyh-vychisleniyah/

Анотація: Досліджено теоретичні питання застосування балансування навантаження при паралельних обчислень.

Аналіз діяльності АТ «Мегабанк» на сучасному ринку платіжних карток України

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Аналіз діяльності АТ «Мегабанк» на сучасному ринку платіжних карток України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/analiz-deyatelnosti-ao-megabank-na-sovremennom-rynke-platezhnyh-kart-ukrainy/

Анотація: У статті розглянуто сутність і роль банківських платіжних карток як сучасного платіжного засобу. Проведено дослідження сучасного стану українського ринку платіжних карток. Здійснено характеристику динаміки кількості платіжних карток та види, обсяг та структуру розрахунків та платежів за допомогою використання платіжних карток впродовж 2015–2020 рр. Здійснено аналіз операцій та послуг АТ «Мегабанк» на банківському ринку платіжних карток, досліджено динаміку доходів банку, отриманих від здійснення транзакцій з платіжними картками. Сформовано переваги та недоліки застосування платіжних карток з метою проведення безготівкових транзакцій. Розглянуто основні загрози проведення платежів з платіжними картками. Запропоновано основні шляхи удосконалення функціонування та подальшого розвитку українського ринку платіжних карток. Сформовано заходи забезпечення безпеки безготівкових розрахунків. Досліджено основні методи мінімізації ризиків шахрайства з платіжними картками.

Аналіз сучасної практики впровадження банківських інновацій на прикладі АТ «Мегабанк»

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Аналіз сучасної практики впровадження банківських інновацій на прикладі АТ «Мегабанк»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/analiz-sovremennoj-praktiki-vnedreniya-bankovskih-innovatsij-na-primere-ao-megabank/

Анотація: У даній статті проведено дослідження специфіки та сутності поняття необанку як новітньої фінансово-кредитної установи покоління надсучасних ІТ, проведена характеристика основних світових тенденцій їх розвитку. Також здійснено порівняльну характеристику першого мобільного банку в Україні із міжнародними необанками. Проаналізовано діяльність АТ «Мегабанк» на банківському ринку України, основні показники діяльності банку та процеси у сфері інновацій. Розглянуто та охарактеризовано новий інноваційний мобільний банк на платформі та за розробкою АТ «Мегабанк» – todobank. Наведено основні інновації, введені в банку, серед яких підписання меморандуму з Харківською міськрада про співпрацю з метою розробки Єдиного порталу харків'янина, а також повна міграція випуску платіжних карт АТ «Мегабанк» на власне процесингове рішення для того, щоб побудувати власну інфраструктуру процесингового центру банку.

Системи стратегічного управління у вищих навчальних закладах України

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Системи стратегічного управління у вищих навчальних закладах України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/sistemy-strategicheskogo-upravleniya-v-vysshih-uchebnyh-zavedeniyah-ukrainy/

Анотація: У статті висвітлено підходи до вивчення сутності стратегічного управління та ролі стратегічного управління в системі вищої освіти. Було з’ясовано, що стратегічне управління – управлінська концепція, введена у вжиток наприкінці 60-х років. Однією з головних функцій стратегічного управління є гнучке регулювання і своєчасне зміна структури організації. Стратегічне управління ВНЗ – цілеспрямований процес, продиктований реальними умовами ринку, що дозволяє ВНЗ бути конкурентоспроможними Основними завданнями закладу вищої освіти є: задоволення потреби особистості в інтелектуальному, культурному й етичному розвитку за допомогою отримання вищої та післядипломної професійної освіти; задоволення потреби суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях із вищою освітою та науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації; організація і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, інших науково-технічних, дослідно-конструкторських робіт, у тому числі з проблем освіти; розвиток наук і мистецтв за допомогою наукових досліджень та творчої діяльності науково-педагогічних працівників і студентів, використання отриманих результатів в освітньому процесі; підготовка, професійна перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців та керівних працівників; накопичення, збереження і примноження моральних, культурних та наукових цінностей суспільства; поширення знань серед населення, підвищення його освітнього й культурного рівня. В статті розглянуто основні види стратегії управління у вищих навчальних закладах, серед яких: інноваційні стратегії, маркетингові стратегії, стратегії розширення, стратегія стабілізації, стратегія економії, комбіновані стратегії. Досліджено основні етапи роботи над стратегією управління закладом вищої освіти, а саме: підготовчий, етап розробки стратегії, етап реалізації стратегії, етап отримання результатів та їх використання. Вибір стратегії управління вищим навчальним закладом, повинен забезпечити його ефективний розвиток в тих умовах, в яких навчальний заклад функціонує. При проведенні досліджень існуючих стратегій, з’являється можливість створення такої стратегічної моделі, яка, може бути зовсім не схожою на існуючі та застосовувані раніше.

Управлінський облік та контролінг в плануванні діяльності підприємства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Управлінський облік та контролінг в плануванні діяльності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/upravlinskij-oblik-ta-kontroling-v-planuvanni-diyalnosti-pidpriyemstva/

Анотація: У статті розкрито походження та сутність поняття «управлінський облік» та «контролінг». Обґрунтовано роль та важливість впровадження управлінського обліку задля злагодженої роботи підприємства в порівнянні з бухгалтерським обліком. Розглянуто цілі, об’єкти, функції, управлінського обліку та контролінгу й умови їх започаткування в системи управління на підприємстві. Відображено відмінності між управлінським обліком та контролінгом. Також розглянуто призначення служби контролінгу та їх важливість в системі управління. Метою дослідження цієї теми є виявлення ключових аспектів потреби у розвитку практики використання управлінського обліку та контролінгу на вітчизняних підприємствах. В складній системі управління, сучасним підприємствам представлено безліч функцій, елементів, інструментів, принципів та взаємозв’язків, які є досить неоднозначними для їх розуміння. Ефективне управління підприємством є не можливим, якщо не виконується умова відображення стану підприємства на сьогодні. Для реальної оцінки поточного стану підприємства, керівник повинен отримувати певну оперативну інформацію від усіх відділів про їх стан, спрацювання та наявні проблеми. На жаль, керівнику досить важко зорієнтуватись у великому обсязі неструктурованої інформації, котра надходить з усіх відділів та, безумовно, є необхідною для прийняття важливих управлінських рішень. В закордонній практиці для підтримки менеджменту на підприємстві досить частим є впровадження служб контролінгу. Однак, в Україні це впровадження не набуло широкого вжитку й майже не використовується в системах управління підприємством. Наразі, такі явища як контролінг та управлінський облік потребують детального вивчення, дослідження та аналізу, з наступними розробками методичних рекомендацій якими зможуть користуватись вітчизняні підприємці задля вдосконалення власної системи управління. Одним, досить актуальним, залишається питання стосовно співвідношення управлінського обліку та контролінгу. Адже, від правильного розуміння термінів залежить їх роль в процесі планування.

Модель порушника, загроз, безпеки для постквантового цифрового підпису

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Модель порушника, загроз, безпеки для постквантового цифрового підпису//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/11/model-porushnika-zagroz-bezpeki-dlya-postkvantovogo-tsifrovogo-pidpisu/

Анотація: Проведено аналіз моделі порушника, загроз та безпеки для цифрових підписів постквантового періоду на основі конкурсу NIST.

Ефективна громада: утопія чи реальність?

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ефективна громада: утопія чи реальність?//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/11/efektivna-gromada-utopiya-chi-realnist/

Анотація: У статті розглянуто питання реформування місцевого самоврядування, проаналізовано функціонування вже існуючих територіальних громад та наголошено на основних проблемах, що виникають у сфері децентралізації місцевого самоврядування в Україні.

Формування власного капіталу банків України в сучасних умовах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Формування власного капіталу банків України в сучасних умовах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/formuvannya-vlasnogo-kapitalu-bankiv-ukrayini-v-suchasnih-umovah/

Анотація: У статті розглянуто необхідність збільшення власного капіталу українських банків. Досліджено і проаналізовано шляхи формування власного капіталу банківських установ в сучасних умовах, наведено переваги і недоліки запропонованих методів капіталізації. Виявлено необхідність і доцільність поєднання декількох інструментів збільшення власного капіталу.

Можливості та ризики угоди про асоціацію для українського бізнесу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Можливості та ризики угоди про асоціацію для українського бізнесу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/vozmozhnosti-i-riski-soglasheniya-ob-assotsiatsii-dlya-ukrainskogo-biznesa/

Анотація: У статті досліджуються можливості та ризики Угоди про асоціацію для українського бізнесу. Проаналізована особливості застосування економічної частини Угоди про асоціацію. Було визначено, що створення ПВ ЗВТ між Україною та ЄС відбуватиметься поступово, протягом 10 років. Робота над створення ЗВТ, серед іншого, полягатиме у скасуванні Україною та ЄС ввізних мит на більшість товарів, що імпортуються на ринки один одного. Відбуватимуться встановленні сторонами найбільш сприятливих умов доступу до своїх ринків послуг та будуть запроваджені Україною правил ЄС у сфері публічних закупівель, що дозволить поступово відкрити для України ринок публічних закупівель ЄС. Визначено, що на розвиток міжнародного бізнесу позитивно вплине спрощення митних процедур та попередження шахрайства, контрабанди, інших правопорушень у сфері транскордонного переміщення вантажів.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат