Зміст журналу No1 (січень) 2020 y.

Банкрутство юридичної особи в аспекті прийняття кодексу України з процедур банкрутства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Банкрутство юридичної особи в аспекті прийняття кодексу України з процедур банкрутства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/bankrutstvo-yuridichnoyi-osobi-v-aspekti-prijnyattya-kodeksu-ukrayini-z-protsedur-bankrutstva/

Анотація: В наш час дуже важко уявити повноцінне життя суспільства будь-якої розвиненої країни без всебічного вивчення усіх економічних процесів, що відбуваються у державі. Теперішній стан української економіки уповільнює розвиток суб’єктів господарювання, порівняно з розвинутими країнами світу, тому законодавцем вживаються заходи щодо підтримання юридичних осіб у їхній діяльності. Досліджено інститут банкрутства юридичних осіб за допомогою Кодексу України з процедур банкрутства. Вивчено процедуру банкрутства, правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства, охарактеризовано механізм відновлення платоспроможності та визнання банкрутства юридичної особи.

Напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/1/napryamki-pidvishhennya-mizhnarodnoyi-konkurentospromozhnosti-ukrayini/

Анотація: Визначено, що рейтингові системи оцінювання міжнародної конкурентоспроможності країни використовуються переважно двома конкуруючими групами дослідників − Всесвітнім економічним форумом та Міжнародним інститутом менеджменту та розвитку. Проведено оцінку рівня конкурентоспроможності України у динаміці за двома індексами міжнародної конкурентоспроможності. Визначено рівень конкуренто-спроможності України за індексом глобальної конкуренто-спроможності та конкурентоспроможності країн світу. Зроблено висновок, що позиції України в рейтингу за індексом глобальної конкуренто-спроможності стабілізувалися порівняно з кризовим періодом. Визначено напрямки підвищення конкурентоспроможності України: макроекономічна стабільність, впровадження інновацій, розвиток фінансового ринку та ділових операцій.

Порівняльно-правовий аналіз покарання у вигляді позбавлення волі в Україні та в країнах Європи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порівняльно-правовий аналіз покарання у вигляді позбавлення волі в Україні та в країнах Європи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/sravnitelno-pravovoj-analiz-nakazaniya-v-vide-lisheniya-svobody-v-ukraine-i-v-stranah-evropy/

Анотація: У науковій статті розглянуті та проаналізовані системи покарань, які існують у країнах Європи та проведено порівняльно-правову характеристику покарання у вигляді позбавлення волі в Україні та зарубіжних найбільш успішних країнах. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи покарань України та окремих видів покарань, передбачених Кримінальним-кодексом України на основі аналізу систем покарання за кримінальними кодексами деяких країн Європейського Союзу. Так, на прикладі Кримінального Кодексу Швейцарії, можна прослідкувати схожість із карним кодексом України, так як в них усі покарання поділені на основні і додаткові, а також покарання, що можуть застосовуватись - як основні або додаткові. За чинним кримінальним кодексом Франції злочини караються залежно від тяжкості такого діяння. В цілому їх можна поділити на дві групи: проступки та «порушення» за які передбачені окремі види покарань. Відповідно до кримінального кодексу Італії покарання поділяються на основні та додаткові. Смертна кара в Італії була скасована на заміну якій прийшло довічне позбавлення волі, так само як і в Україні. Ми дійшли висновку, що система покарань в Україні потребує спрощення відповідно до законодавства європейських країн та окрім зазначеного потребує дослідження криміналістів, щодо заходів та видів покарань які найбільш впливові у виправленні засудженої особи та забезпеченні утримання від скоєння злочину у майбутньому.

Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/mestnoe-samoupravlenie-v-zarubezhnyh-stranah/

Анотація: В науковій статті здійснено порівняльний аналіз моделей місцевого самоврядування. Зокрема, в даній статті проаналізовано особливості англосаксонської, континентальної та змішаної моделі місцевого самоврядування та запропоновано використати досвід континентальної та змішаної моделі місцевого самоврядування при реформування місцевого самоврядування в Україні. В роботі констатовано, що на практиці повне самоврядування деякою мірою утискується, і англосаксонська модель еволюціонує в бік моделі простої децентралізації, характерної для низки країн континентальної Європи. Рекомендовано використовувати досвід Франції при використанні та при формуванні концепції розмежування повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування в Україні, насамперед необхідно назвати принципи субсидіарності, самостійності та власної відповідальності, поступовості процесу розмежування і передачі повноважень, чіткості й повноти розмежування повноважень і ресурсів, одночасної передачі ресурсів. Порівняльний аналіз основних світових моделей місцевого самоврядування провідних держав світу дозволяє виявити специфіку системи управління, механізм, зміст та кількість закріплених за ними повноважень, схеми організації місцевого самоврядування, тож Україна може скористатися таким позитивним досвідом. На нашу думку, найбільш доречно використовувати досвід держав континентальної моделі місцевого самоврядування, особливо Франції, а також змішаної моделі, а саме Японії та Німеччини.

Перспективи удосконалення роботи органів місцевого самоврядування в Україні: досвід Франції

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Перспективи удосконалення роботи органів місцевого самоврядування в Україні: досвід Франції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/perspektivy-sovershenstvovaniya-raboty-organov-mestnogo-samoupravleniya-v-ukraine-opyt-frantsii/

Анотація: В статті досліджується досвід організації місцевого самоврядування у Франції. Аналізуються особливості місцевого самоврядування на кожному з рівнів місцевої влади. Особливу увагу приділено особливостям функціонування органів місцевого самоврядування та мерів. В статті уточнено, що ключовою особливістю організації функціонування органів місцевого самоврядування є децентралізація, яка є політикою центральної влади стосовно передачі органам місцевого самоврядування низки повноважень, що до цього здійснювалися саме державою, та забезпечення фінансових, правових та організаційних умов для їх виконання. Проаналізовано відмінності в обранні на посаду мера в Україні та Франції. Так, відмінність між Україною і Францією полягає в обранні мера на посаду, якщо в Україні це відбувається шляхом прямого волевиявлення народу, то у Франції мер обирається вже з числа складу муніципальної ради. Недоліком організації місцевого самоврядування у Франції є те, що представники центральної влади опиняються певною мірою на перехресті адміністративних структур та політики. Такі недоліки спостерігаються й в Україні. В цілому, рекомендовано використовувати досвід Франції для подальшого проведення реформи децентралізації в Україні.

Співвідношення понять «викрадення», «розкрадання», «грабіж»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Співвідношення понять «викрадення», «розкрадання», «грабіж»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/sootnoshenie-ponyatij-pohishhenie-hishhenie-i-grabezh/

Анотація: У науковій статті з урахуванням висловлених з цього питання наукових позицій та його вирішення на рівні вітчизняного та зарубіжного законодавства з’ясовано зміст понять «викрадення», «розкрадання», «грабіж» та встановлено співвідношення між ними. У чинному кримінальному законодавстві України поняття викрадення використовується як при визначенні злочинів проти власності, так і при характеристиці посягань, передбачених іншими розділами Особливої частини Кримінального кодексу. Така ситуація сприяє змішуванню різних за своїм змістом об’єктів кримінально-правової охорони, зокрема речових відносин та відносин, що забезпечують фізичну свободу людини, ототожненню останньої з річчю і визнанню її, всупереч положенням цивільного законодавства, об’єктом цивільних прав, що, на наше переконання, неприпустимо. Ми дійшли висновку, що викраденням є незаконне, безоплатне вилучення чужого майна, яка здійснюється поза волею потерпілої особи, яка може бути вчинене як у відкритий, так і таємний спосіб. Поняття «розкрадання» є більш широким аніж поняття «викрадення». Вони співпрацюють як загальне та спеціальне один до одного. Саме тому, ці поняття не слід ототожнювати, бо поняттям «розкрадання» охоплюються вісім визначених законом форм: крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, шахрайство, привласнення, розтрата, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, в свою чергу, «викрадення» охоплює лише три форми розкрадання: крадіжку, грабіж і розбій; суспільно небезпечне діяння у «розкраданні» полягає у заволодінні чужою рухомою річчю, а у «викраденні» – у її вилученні. Саме тому ці поняття не є синонімами, а виступають як самостійні категорії кримінального права.

Необхідність існування та використання права як окремої галузі науки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Необхідність існування та використання права як окремої галузі науки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/neobhidnist-isnuvannya-ta-vikoristannya-prava-yak-okremoyi-galuzi-nauki/

Анотація: Досліджено теоретичні питання з необхідності існування права як окремої галузі науки.

Торгівля людьми: кримінально-правовий аналіз

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Торгівля людьми: кримінально-правовий аналіз//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/torgivlya-lyudmi-kriminalno-pravovij-analiz/

Анотація: У даній роботі проведено кримінально-правовий аналіз торгівлі людьми, відповідальність за яку передбачена статтею 149 Кримінального кодексу України (далі – КК України). З’ясовано поняття торгівлі людьми. Проаналізовано Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Запропоновано вдосконалення змісту ст. 149 КК України.

Держава, як суб’єкт міжнародно-правової відповідальності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Держава, як суб’єкт міжнародно-правової відповідальності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/derzhava-yak-sub-yekt-mizhnarodno-pravovoyi-vidpovidalnosti/

Анотація: В статті досліджено державу, як суб’єкт відповідальності в міжнародному праві, регулювання відповідальності держав на міжнародній арені та особливості відповідальності держав у міжнародному праві.

Встановлення клінічних, морфологічних та лабораторних змін під час різної стадійності протікання остеосаркоми у собак

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Встановлення клінічних, морфологічних та лабораторних змін під час різної стадійності протікання остеосаркоми у собак//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/veterinariya/2020/1/vstanovlennya-klinichnih-morfologichnih-ta-laboratornih-zmin-pid-chas-riznoyi-stadijnosti-protikannya-osteosarkomi-u-sobak/

Анотація: В даній статті описані результати досліджень при проведенні комплексної діагностики собак із захворюванням остеосаркома передньої кінцівки. Були встановлені характерні зміни, особливо в морфологічній та гематологічній структурі, при різній стадійності захворювання. Це дозволяє встановити щонайменше більш точний прогноз, а в подальшому і визначити найбільш раціональне лікування в конкретному випадку при захворюванні на остеосаркому передньої кінцівки у собак.

Реформування суду Європейського Союзу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Реформування суду Європейського Союзу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/reformuvannya-sudu-yevropejskogo-soyuzu/

Анотація: У статті досліджено питання реформування судової інституції Європейського Союзу: причини, реформування, пропозиції щодо вдосконалення судової системи ЄС, рішення та процес зміни.

Актуальні проблеми застосування практики європейського суду з прав людини національними судами

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Актуальні проблеми застосування практики європейського суду з прав людини національними судами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/aktualnye-problemy-primeneniya-praktiki-evropejskogo-suda-po-pravam-cheloveka-natsionalnymi-sudami/

Анотація: Дана стаття присвячена аналізу проблемних питань, що виникають в сфері застосування національними судами практики Європейського суду з прав людини. На підставі аналізу української судової практики в статті наводяться найбільш поширені негативні чинники, що унеможливлюють ефективне, своєчасне та правильне застосування практики Європейського суду з прав людини судами першої та другої інстанції, а також пропонуються способи їх усунення.

Основні складові формування та розвитку корпоративної культури на туристичному підприємстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Основні складові формування та розвитку корпоративної культури на туристичному підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/1/osnovni-skladovi-formuvannya-ta-rozvitku-korporativnoyi-kulturi-na-turistichnomu-pidpriyemstvi/

Анотація: В статті обґрунтовано необхідність формування та розвитку корпоративної культури на туристичному підприємстві. Розглянуто її основні складові, рівні реалізації. Визначено основні етапи формування корпоративної культури на туристичному підприємстві.

Генеза інституту тримання під вартою та напрями вдосконалення його застосування

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Генеза інституту тримання під вартою та напрями вдосконалення його застосування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/geneza-institutu-trimannya-pid-vartoyu-ta-napryami-vdoskonalennya-jogo-zastosuvannya/

Анотація: Розглянуто тримання під вартою як один з видів запобіжного заходу. Розкрито його значення у кримінальному провадженні та визначено винятковість його застосування. Встановлено проблематику призначення даного запобіжного заходу, були зазначені конкретні приклади, що підтверджують актуальність проблеми застосування даного запобіжного заходу.

Проблеми ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблеми ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/1/problemy-effektivnoj-realizatsii-politiki-tsenoobrazovaniya-v-farmatsevticheskoj-promyshlennosti/

Анотація: Стаття є дослідженням проблем ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості. Фармацевтика – одна з найдинамічніших і наукомістких галузей економіки як в Україні, так і в усьому світі, розвиток якої забезпечують зростаючий попит на лікарські засоби і зростання державних витрат на охорону здоров’я. Ключову роль у розвитку вітчизняної фармацевтичної індустрії відіграє створення збалансованої і ефективної системи цін на українському ринку лікарських засобів. Саме тому перед нами постало актуальне завдання – розглянути проблеми ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості. Відмічено, що фармацевтика є однією з найбільш високотехнологічних галузей і займає лідируючу позицію в світовому обсягу витрат на наукові дослідження, а стабільне динамічне зростання ринку обумовлено ціллю низкою факторів. Зазначено, що ціноутворення на фармацевтичну продукції варіюється залежно від країни, однак структура ціни для кінцевого споживача по націнці учасників збутового ланцюга є переважно типовою. Науковці виділяють чотири основні методи регулювання цін на лікарські засоби: встановлення фіксованих цін, регулювання прибутку, ціноутворення на основі ефективності та встановлення базових цін. Разом з тим у всьому світі не існує повністю вільного або повністю регульованого ціноутворення. Наведено приклади різних варіантів ціноутворення на лікарські засоби у різних країнах. Зазначено, що усі фактори ціноутворення поділяють на дві групи – внутрішні та зовнішні. В Україні державне регулювання цін, як елемент державного регулювання економіки, здійснюється, як правило, в сферах природних монополій, а також щодо соціально значущих товарів і послуг. Зазначено, що діяльність учасників українського фармацевтичного ринку регулюється великою кількістю нормативно-правових актів, які запроваджувалися від початку утворення нашої держави. Та зазначено що, проблемам ціноутворення на фармацевтичному ринку приділяється багато уваги у зв’язку з закупівлею лікарських препаратів на державному рівні та вирішенням питань державного регулювання цін на лікарські засоби.

Молдова, Україна та ЄС: інтеграція в умовах невирішених конфліктів

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Молдова, Україна та ЄС: інтеграція в умовах невирішених конфліктів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/moldova-ukraina-i-es-integratsiya-v-usloviyah-nerazreshennyh-konfliktov/

Анотація: У цій роботі розглядається процес становлення відносин країн, які мають невирішені територіальні та політичні конфлікти на своїх територіях, із Європейським Союзом, аналізуються основні етапи політико-економічної інтеграції цих держав до Європейського Союзу. У статті порівнюються досягнення України та Молдови на шляху до євроінтеграції та прогнозуються перспективи подальшого співробітництва цих держав із ЄС. В статті досліджуються проблемні питання вступу України та Молдови до ЄС в умовах невирішених конфліктів. Як Молдова, так і Україна можуть стати з’єднувальною ланкою між багатьма державами та економічними партнерами регіону. Ефективне використання даної можливості та вирішення конфліктів зможе сприяти європейській інтеграції країн і трансформуватися з обмежувального у сприятливий чинник української та молдавської державності. Вирішальним кроком у відносинах Молдови, України та Європейського Союзу стало підписання Угод про асоціацію. Це дає змогу продовжити реалізацію євроінтеграційного вектора зовнішньої політики Молдови та України, незважаючи на деструктивну позицію Росії в цьому питанні.

Формотворення чоловічого костюму Європи та США в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст.

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Формотворення чоловічого костюму Європи та США в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст.//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/iskusstvovedenie/2020/1/formoobrazovanie-muzhskogo-kostyuma-evropy-i-ssha-v-kontse-hh-nach-hhi-st/

Анотація: Мета роботи. Стаття призначена розгляду питань інноваційності та експерименту дизайну чоловічого костюму Європи і США кінця ХХ – початку ХХІ століття. Методологія дослідження. Розглянуто декілька десятків наукових робіт, присвячених дизайну, культурології, історії костюму, історії мистецтва. У процесі підготовки статті застосовано метод мистецтвознавчого та порівняльного аналізу. Візуальний матеріал підібрано на базі профільних періодичних видань та мережі Інтернет. Наукова новизна роботи полягає у виявленні територіальних і стилістичних відмінностей в колекціях чоловічого костюму Європи і США даного періоду. Порівняно особливості створення дизайну виробів від європейських та американських дизайнерів. Досліджено динаміку розвитку модних тенденцій, еволюції чоловічого костюму протягом кінця ХХ – початку ХХІ ст. Висновки. Досліджено прогрес інноваційності та експерименту дизайну чоловічого костюму Європи і США кінця ХХ – початку ХХІ століття. Доведено, що це один з найяскравіших напрямів розвитку проектування одягу даного періоду . Зазначено, що цю тему надзвичайно мало розглянуто у наукових працях. У статті виділено, хто визначав моду в цей період у ділових чоловічих костюмах. Народження та розвиток нових тенденцій в підборі матеріалів для колекцій одягу окремими дизайнерами започаткували нові модні форми. Описано, які формоутворюючі параметри були провідними в цей період, як вони розвивалися. Досліджено ноу-хау головних дизайнерів чоловічого костюму кінця ХХ – початку ХХІ століття. А також, спільні риси та характерні відмінності. Таким чином, визначено дизайнерські прийоми у створенні ділового чоловічого костюму в Європі і США.

До питання особливостей розслідування терористичних актів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. До питання особливостей розслідування терористичних актів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/k-voprosu-osobennostej-rassledovaniya-terroristicheskih-aktov/

Анотація: Дана стаття присвячена висвітленню особливостей розслідування одного з найбільш тяжких злочинів – терористичного акту. У роботі викладено: дефініції поняття «терористичний акт», що закріплені у законодавствах деяких держав, особливості проведення базового комплексу слідчих дій тощо.

Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з екстремізмом

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з екстремізмом//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/mizhnarodno-pravove-spivrobitnitstvo-u-borotbi-z-ekstremizmom/

Анотація: Основним нормативним міжнародним документом, який використовується при розгляді питання міжнародного співробітництва у боротьбі з екстремізмом є Шанхайська конвенція про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом. В даній статті розглянуто питання методів та цілей боротьби з екстремізмом, а також методи протидії даного явища. Розглянуто питання такого правового явища, як екстремізм, а саме – поняття, з яких елементів складається тощо.

Оптимізація операційних витрат виробничих підприємств України на основі методів таргет-костингу та кайдзен філософії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимізація операційних витрат виробничих підприємств України на основі методів таргет-костингу та кайдзен філософії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/1/optimizatsiya-operatsionnyh-rashodov-proizvodstvennyh-predpriyatij-ukrainy-na-osnove-metodov-target-kostinga-ta-kajdzen-filosofii/

Анотація: У статті розглянуто основні сучасні моделі управління витратими підприємства, у розрізі стратегічного та поточного планування. Встановлено взаємозв’язок стратегічного планування управління витратами з обліково-аналітичними процедурами підприємства. Розглянуто основні принципи застосування таких методів як Таргет-костинг та Кайдзен-костинг. Визначено перспективи застосування даних методів у сукупності, задля максимально ефективної реалізації поставлених цілей підприємств.

Особливості організації обліку доходів підприємства готельно-ресторанного комплексу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості організації обліку доходів підприємства готельно-ресторанного комплексу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/1/osobennosti-organizatsii-ucheta-dohodov-predpriyatiya-otelno-restorannogo-kompleksa/

Анотація: У статті розглянуто основні аспекти організації обліку доходів підприємства готельно-ресторанного комплексу. Визначено основні методи оцінки ступеню завершеності операції з надання послуг готельним господарством. Проведено порівняльний аналіз методів визнання доходів підприємства. Розглянуто особливості діяльності готельно-ресторанного комплексу, відповідно до яких запропоновано вдосконалення робочого плану рахунків в розрізі статей доходів та фінансових результатів. Визначено необхідність ведення структурованої звітності підприємства відповідно до центрів відповідальності та структурних підрозділів.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат