Тег: Суд Європейського Союзу

Реформування суду Європейського Союзу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Реформування суду Європейського Союзу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/1/reformuvannya-sudu-yevropejskogo-soyuzu/

Аннотация: (Українська) У статті досліджено питання реформування судової інституції Європейського Союзу: причини, реформування, пропозиції щодо вдосконалення судової системи ЄС, рішення та процес зміни.

Інтерпретація норм права Судом Європейського Союзу та її значення

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Інтерпретація норм права Судом Європейського Союзу та її значення//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/interpretatsiya-norm-prava-sudom-yevropejskogo-soyuzu-ta-yiyi-znachennya/

Аннотация: (Українська) У статті аналізується питання тлумачення норм права Судом Європейського Союзу. Автором наголошується, що найбільш важливим для функціонування правової системи ЄС є тлумачення права Судом ЄС, яке породжує принципи права ЄС.

Суб’єкти преюдиціального запиту до Суду ЄС (квазісудові органи держав-членів ЄС)

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Суб’єкти преюдиціального запиту до Суду ЄС (квазісудові органи держав-членів ЄС)//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/sub-yekti-preyuditsialnogo-zapitu-do-sudu-yes-kvazisudovi-organi-derzhav-chleniv-yes/

Аннотация: (Українська) У статті аналізується питання правової природи суб’єктів преюдиціального запиту до Суду ЄС. Досліджуються вироблені практикою Суду ЄС критерії суб’єктів преюдиціального запиту.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала