Rubric: Педагогика

Соціальні мережі як засіб самоосвіти

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Соціальні мережі як засіб самоосвіти//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2019/12/sotsialni-merezhi-yak-zasib-samoosviti/

Annotation: (Українська) У роботі розглядаються способи використання соціальних мереж як джерел розвитку та самоосвіти студентів ВНЗ.

Pedagogical conditions of adaptation-game cycle in primary school

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Pedagogical conditions of adaptation-game cycle in primary school//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2019/11/pedagogicheskie-usloviya-adaptsionno-igrovogo-tsikla-v-nachalnoj-shkole/

Annotation: This article describes the principles of implementation of the Concept of the New Ukrainian School in General Secondary Education. The author analyzes the theoretical and practical aspects of the pedagogical conditions of the adaptation-play period in elementary school.

Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2019/1/realizatsiya-mizhpredmetnih-ta-vnutrishnopredmetnih-zv-yazkiv-u-sistemi-formuvannya-informatsijnoyi-kompetentonosti-uchniv/

Annotation: (Українська) Обґрунтовано сутність поняття міжпредметні зв’язки, їх функції у навчальному процесі сучасної початкової школи; охарактеризовано концептуальні засади розроблення та застосування міжпредметних зв’язків на уроках трудового навчання і інформатики окреслено термінологічне поле дослідження (системний підхід, система, компетентнісний підхід, компетентність). Визначено лінії зв’язків інформатики з іншими предметами. Обґрунтовано три типи міжпредметних завдань, які відповідають дидактичній структурі компетентностей: знаннєвий, діяльнісний, за ціннісними орієнтирами.

Особливості формування іншомовної писемної компетенції учнів старших класів

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Особливості формування іншомовної писемної компетенції учнів старших класів//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2018/12/osoblivosti-formuvannya-inshomovnoyi-pisemnoyi-kompetentsiyi-uchniv-starshih-klasiv/

Annotation: (Українська) Досліджено теоретичні питання формування писемної компетенції. Встановлено особливості навчання учнів старшої школи. Проаналізовано використання сучасних технологій для навчання письма. Розглянуто переваги та недоліки використання онлайн редактора Grammarly.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine