Rubric: Педагогика

Особенности психолого-педагогического сопровождение ребенка с тяжелыми нарушениями речи в детском саду

Author: , and

Bibliographic description of the article for the citation:

, and . Особенности психолого-педагогического сопровождение ребенка с тяжелыми нарушениями речи в детском саду//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2021/1/osobennosti-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdenie-rebenka-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi-v-detskom-sadu/

Annotation: (Русский) В данной статье описываются особенности психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения. В статье актуализируется проблема психолого-педагогического сопровождения детей, а также предлагаются направления с ними. В результате исследования было выявлено, что применение разнообразных форм, средств, методов и приемов работы при организации психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения способствует эффективному преодолению нарушений в речевом и психическом развитии таких детей.

Досвід професійної орієнтації молоді у закладах вищої освіти (на прикладі технічного університету)

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Досвід професійної орієнтації молоді у закладах вищої освіти (на прикладі технічного університету)//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2020/12/dosvid-profesijnoyi-oriyentatsiyi-molodi-u-zakladah-vishhoyi-osviti-na-prikladi-tehnichnogo-universitetu/

Annotation: (Українська) У статті розглянуто один з найбільш важливих напрямів діяльності закладів вищої освіти – проведення профорієнтаційної роботи, що спрямована на підготовку учнівської молоді до усвідомленого вибору професії, на надання допомоги учневі у визначенні та виборі конкретної професії. Окреслені суб’єкти профорієнтаційної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» та розглянута їхня діяльність. Зокрема охарактеризовано загальноуніверситетські профорієнтаційні заходи та заходи Центру кар’єри та кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ «ПДТУ». Як підсумок зазначено необхідність застосування сучасних методів та форм профорієнтаційної роботи у закладах вищої освіти та у професійній підготовці майбутніх фахівців.

Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2020/7/vpravi-dlya-formuvannya-inshomovnoyi-komunikativnoyi-kompetentnosti-shkolyariv/

Annotation: (Українська) У статті розглядаються типи вправ для ефективного формування іншомовної комунікативної компетентності школярів. Також охарактеризовано етапи проведення аудіювання.

Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/pedagogika/2020/5/trudnoshhi-pid-chas-rozvitku-navichok-audiyuvannya-studentiv-nemovnih-spetsialnostej/

Annotation: (Українська) У статті розглядається аудіювання як один з найважливіших компонентів вивчення іноземної мові, труднощі під час аудіювання та шляхи їх подолання.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine