Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат

Про журнал

Міжнародний електронний науковий журнал “Наука онлайн” -є офіційно зареєстрованим, мультидисциплінарним рецензированим науковим виданням з відкритим доступом (Свідоцтво про реєстрацію: КВ № 22285-12185Р).

Журнал виходить щомісяця в електронному вигляді. Після підтвердження про прийом статті, всі матеріали розміщуються на офіційному веб-сайті журналу протягом 7-ти робочих днів (Також, можлива термінова публікація статей на офіційному веб-сайті протягом 48 годин).

Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) видання зараховано до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом міжнародної ідентифікації: ISSN 2524-2695 (Online).

Статьям Міжнародного електронного наукового журналу "Наука онлайн", за бажанням автора, може бути присвоєно ідентифікатор цифрового об'єкту DOI (докладніше про DOI).

Детальна інформація про журнал представлена ​​тут.

Статті

Поведінка пологих тонкостінних конічних оболонок при комбінованому навантаженні та неоднорідному напружено–деформованому стані

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поведінка пологих тонкостінних конічних оболонок при комбінованому навантаженні та неоднорідному напружено–деформованому стані//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2019/5/povedinka-pologih-tonkostinnih-konichnih-obolonok-pri-kombinovanomu-navantazhenni-ta-neodnoridnomu-napruzheno-deformovanomu-stani/

Анотація: Досліджена поведінка пологих тонкостінних конічних оболонок при дії комбінованого навантаження у вигляді рівномірно розподіленого нормального тиску та сконцентрованої у точці сили при неоднорідному напружено–деформованому стані (НДС). Характер комбінованого навантаження обумовлений експлуатаційними умовами пологих конічних оболонок, які широко розповсюджені у промисловості у якості накривок та крівель резервуарів, та полягає у моделюванні снігового покрову і дії ваги людини, яка змінює своє положення у просторі та знаходиться на поверхні оболонки. Моделювання поведінки оболонок проводилося у середовищі програмного комплексу ANSYS 14.5 у рамках статичного лінійного розрахунку стійкості (біфуркація) та геометрично нелінійного статичного розрахунку деформування оболонки, результати яких порівнюються з даними ДБН В.1.2–2:2006 «Навантаження та впливи».

Фактори, що впливають на ефективність каналів розподілу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Фактори, що впливають на ефективність каналів розподілу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/5/faktori-shho-vplivayut-na-efektivnist-kanaliv-rozpodilu/

Анотація: У статті розглядається важливість в управлінні продажем вибору каналів збуту. Визначено основні фактори, що зумовлюють вибір системи каналів розподілу. Розглянуто підходи до визначення інтенсивності використання каналів розподілу. Описано помилки, що допускаються при управлінні каналами збуту.

Прогноз обсягу продажів як ключовий фактор підвищення ефективності діяльності підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Прогноз обсягу продажів як ключовий фактор підвищення ефективності діяльності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/5/prognoz-obsyagu-prodazhiv-yak-klyuchovij-faktor-pidvishhennya-efektivnosti-diyalnosti-pidpriyemstva/

Анотація: Розглянуто ефективність прогнозу продаж як показник збільшення ефективності роботи організації, з’ясовано сутність прогнозування, головні особливості прогнозування, ознаки прогнозування, план продажу

Престолонаслідування як заміщення глави держави

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Престолонаслідування як заміщення глави держави//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/5/prestolonasliduvannya-yak-zamishhennya-glavi-derzhavi/

Анотація: В статті досліджено питання основних видів систем наслідування престолу в зарубіжних країнах, їх особливості, переваги і недоліки. Проведено порівняльний аналіз систем престолонаслідування з метою виявлення проблем при використанні кожної з них, запропоновано шляхи їх вдосконалення та адаптації до умов сьогодення з врахуванням актуальних державотворчих явищ.

Новини

изображение к новости

Відкрито прийом статей в ХІІ-ий номер Міжародного електронного наукового журналу “Наука онлайн”

Відкрито прийом матеріалів для публікації у XІІ-му номері Міжнародного електронного наукового журналу «Наука онлайн» за 2018 рік. Публікація статей на веб-сайті журналу-протягом 7-ми днів. Також, можливе термінове ...

Читати
изображение к новости

Завершується прийом статей в ХІ-ий номер Міжародного електронного наукового журналу “Наука онлайн”

Завершується прийом матеріалів для публікації у ХІ-му номері Міжнародного електронного наукового журналу «Наука онлайн» за 2018 рік. Публікація статей на веб-сайті журналу-протягом 7-ми днів. Також, можливе термінове ...

Читати
изображение к новости

Триває прийом статей в ХІ-ий номер Міжародного електронного наукового журналу “Наука онлайн”

Триває прийом матеріалів для публікації у ХІ-му номері Міжнародного електронного наукового журналу «Наука онлайн» за 2018 рік. Публікація статей на веб-сайті журналу-протягом 7-ми днів. Також, можливе термінове ...

Читати

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат