Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine

About the journal

International electronic scientific journal “Science Online” -is an officially registered, multidisciplinary peer-reviewed scientific periodical with open access (Certificate of Registration: KV No. 22285-12185Р).

The journal is published monthly electronically. After confirmation of the acceptance of the articles, all materials are posted on the official website of the journal within 7 days (Also, it is possible to publish articles on the official website within 48 hours).

Articles of the International electronic scientific journal "Science Online", at the author's request, can be assigned the identifier of the digital object DOI (More about DOI).

The journal is included into the International Register of periodic media with the numeric code international identification: ISSN 2524-2695 (Online) by the International Center for periodicals (ISSN International Centre, Paris).

Detailed information about the journal is available here.

Articles

Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2019/7/suchasnij-pidhid-do-virishennya-osnovnih-zadach-keruvannya-proektami/

Annotation: (Українська) В сучасному світі поширеним є проектний підхід до керування підприємствами. Тому кожен день виникає необхідність вирішувати задачі керування проектами. Метою існування кожного підприємства є отримання прибутку, отже основною задачею керування проектами є забезпечення конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг. Оскільки ринок товарів та послуг переповнений пропозиціями, а спектр доступних можливостей вражає, тому забезпечення ринку якісним продуктом, вимагає послідовного розв’язання наступних задач: відбір з множини доступних проектів найперспективніших, для кожного такого проекту сформувати команду та відібрати надійних постачальників, що забезпечать стабільне виконання плану проекту. У вирішенні задач прийняття рішень для керування проектами саме гібридні методи групи MCDM є найбільш ефективними. Однією з найпоширеніших є комбінація методів ANP та DEMATEL. Як правило особа, що приймає рішення працює в умовах невизначеності та впливу людського фактору, тому доцільно користуватися fuzzy DEMATEL у комбінації з ANP. Таким чином доцільне створення системи критеріїв оцінки проектів, постачальників та членів команди і розробити модель їх вибору на основі комбінації методів fuzzy DEMATEL та ANP.

Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2019/7/sistema-pidtrimki-prijnyattya-rishen-dlya-prognozuvannya-bankrutstva-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) Банкрутство є невід'ємною частиною функціонування підприємств в умовах ринкової економіки. З одного боку, це нормально, оскільки конкуренція змушує ліквідувати збиткові одиниці і створювати простір для тих, хто ефективніше використовує дефіцитні ресурси. З іншого боку, кожне банкрутство негативно впливає на багатьох зацікавлених сторін, включаючи кредиторів, працівників, постачальників, споживачів та місцеву громаду. Зокрема, кредитори та постачальники піддаються ризику збитків, коли боржники збанкрутують. «Невиконання клієнтом боргових зобов'язань може перешкодити платоспроможності постачальника (кредиторів), які можуть стати не в змозі сплатити власним постачальникам, розташованим на верхньому рівні, що може призвести до ланцюга подібних невдач (ефект доміно)» (Battiston et al.2007). Тому важливо проводити дослідження щодо прогнозування ризику банкрутства. Раннє виявлення ознак погіршення фінансової ситуації може дозволити прийняття коригувальних дій. Це також може запобігти втраті поточних або потенційних постачальників капіталу. Актуальність даної проблеми привела до того, що існує безліч всіляких методів і методик, що дозволяють прогнозувати настання банкрутства підприємства з тим або іншим ступенем ймовірності. Однак, в цій області багато проблем. Саме, методик, які могли б з високим ступенем вірогідності прогнозувати несприятливий результат, практично немає. Більшість таких методик виявилися неспроможними в період світової фінансової кризи. Отже, створення систем, що дозволяють подолати недоліки існуючих моделей, а також врахувати специфіку нашої країни, є актуальною проблемою. Можливим вирішенням цієї проблеми є використання нейромережевих технологій, які є високоефективним інструментом. Вони мають широке практичне застосування і використовуються для вирішення багатьох завдань. Нейронні мережі використовувалися для прогнозу фінансової кризи такими відомими фірмами, як General Electric, American Airlines, Coca Cola, Procter & Gamble та іншими.

Some aspects of value added monetization

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Some aspects of value added monetization//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/7/nekotorye-aspekty-monetizatsii-dobavlennoj-stoimosti/

Annotation: The article deals with a fragmentary synthesis of well-known scientific views on value added with the emphasis on the most significant, as the author believes, the parties and components of the concept, the unambiguous answers that can be considered obvious, on certain questions, shows the lack of legislative and other restrictions of the regulator on the creation the most added value, the emphasis on the impact of value added on the macroeconomic indicators of the state and the first theoretically raised question of the value added monetization, examples of the existing monetization. The definition of simple and hybrid assets is given.

Великий шелковый путь – проводник распространения международных инноваций и развития искусства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Великий шелковый путь – проводник распространения международных инноваций и развития искусства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/iskusstvovedenie/2019/7/velikij-shelkovyj-put-provodnik-rasprostraneniya-mezhdunarodnyh-innovatsij-i-razvitiya-iskusstva/

Annotation: (Русский) Рассматриваются пути интеграции искусства гравюры, культурного обмена и синтеза искусства посредством Великого шелкового пути. Взаимное влияние на развитие искусства Европы и Китая.

News

изображение к новости

Acceptance of materials is opened in the ХІІ-th issue of the International electronic scientific journal “Science Online”

Acceptance of materials is opened in the XІІth issue of the International electronic scientific journal “Science Online” for 2018. Publication of articles on the journal's website is within 7 days. Also, ...

Read more
изображение к новости

Closing reception of materials for publication in the ХІ-th issue of the International electronic scientific journal “Science Online”

Closing reception of materials for publication in the XIth issue of the International electronic scientific journal “Science Online” for 2018. Publication of articles on the journal's website is ...

Read more
изображение к новости

Continue to receive materials for publication in the ХІ-th issue of the International electronic scientific journal “Science Online”

Continue to receive materials for publication in the ХІth issue of the International electronic scientific journal “Science Online” for 2018. Publication of articles on the journal's website is ...

Read more

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine