Rubric: Информационные технологии

Класифікація аудіоподій за допомогою згорткових нейронних мереж

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Класифікація аудіоподій за допомогою згорткових нейронних мереж//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/5/klasifikatsiya-audiopodij-za-dopomogoyu-zgortkovih-nejronnih-merezh/

Annotation: (Українська) Згорткові нейронні мережі (CNN) виявилися дуже ефективними в задачі класифікації зображень та являються перспективними для класифікації аудіо. Були розглянуті різні архітектури CNN, щоб класифікувати аудіоподії з набору даних UrbanSound8K [5], який має 8732 аудіофайлів розмічених на 10 класів. Розглянуто такі популярні CNN мережі, як AlexNet [1], VGG [2], ResNet [3] і DenseNet [4]. Було досліджено, що моделі CNN, що використовуються в класифікації зображень, добре відповідають завданням класифікації звуку.

Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/4/algoritm-navchannya-zgortkovih-nejronnih-merezh-dlya-rozpiznavannya-audiopodij/

Annotation: (Українська) В роботі описані методи та алгоритми навчання нейронних мереж. Також запропоновано організацію навчання нейронної мережі, що була успішно застосована до загорткової нейронної мережі для вирішення задачі класифікації аудіоподій.

Дослідження методів і моделей асинхронного оновлення даних для підвищення продуктивності web-систем

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Дослідження методів і моделей асинхронного оновлення даних для підвищення продуктивності web-систем//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/1/doslidzhennya-metodiv-i-modelej-asinhronnogo-onovlennya-danih-dlya-pidvishhennya-produktivnosti-web-sistem/

Annotation: (Українська) У роботі були розглянуті існуючи проблеми продуктивності web-систем при асинхронному оновленні даних, а також представлений алгоритм для їх усунення.

Дискретно-событийное моделирование ранжирования товаров и услуг в системах электронной коммерции

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Дискретно-событийное моделирование ранжирования товаров и услуг в системах электронной коммерции//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/en/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/1/diskretno-sobytijnoe-modelirovanie-ranzhirovaniya-tovarov-i-uslug-v-sistemah-elektronnoj-kommertsii/

Annotation: (Русский) Исследованы практические аспекты моделирования алгоритмов и методов ранжирования в системах электронной коммерции. Показан алгоритмически оптимальный способ генерации событий для имитации событий купли/продажи. Показаны способы использования структур данных для получения оптимальной реализации алгоритмов ранжирования.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine