Tag: підприємство

Дослідження показників конкурентоспроможності на підприємстві та способи їх підвищення

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Дослідження показників конкурентоспроможності на підприємстві та способи їх підвищення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/doslidzhennya-pokaznikiv-konkurentospromozhnosti-na-pidpriyemstvi-ta-sposobi-yih-pidvishhennya/

Анотація: Питаннями підвищення власної конкурентоспроможності задається кожне підприємство. Висока конкурентоспроможність обумовлюється задоволеністю та готовністю споживачів купити продукцію вдруге, відсутністю поганих відгуків про підприємство зі сторони людей, партнерів, акціонерів та престижністю роботи в даній компанії. Конкурентоспроможність компанії є багатостороннім поняття, яке включає в себе багато показників. Найважливішу роль сьогодні приймає маркетингова складова конкурентоспроможності підприємства. Забезпечення конкурентоспроможності - це важлива проблема, вирішення якої пов'язане з вдосконаленням розробки, виготовлення, продажу і технічного обслуговування продукції, тобто із здійсненням цілеспрямованої діяльності по встановленню, формуванню і підтримці необхідного рівня конкурентоспроможності на всіх етапах життєвого циклу продукції. Конкурентоспроможність підприємства відноситься до суб'єкта конкурентоспроможності більш високого рівня і як наслідок є більш ємним поняттям, тобто включає більшу кількість аналізованих параметрів. На ринку кондитерських виробів в Україні кожного року з’являються нові гравці. Теоретичною й методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців у сфері управління конкурентоспроможністю та дані ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». В роботі проаналізовано рівень конкурентоспроможності ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», обрані та обґрунтовані напрями щодо підвищення рівня конкурентоспроможності. Розроблені рекомендації будуть впроваджені в роботу підприємства. Сьогодні прийнято вважати, що забезпечення стійкості підвищення конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі можливо лише в тому випадку, якщо поступальному і безперервного вдосконалення будуть піддані все детермінанти конкурентоспроможності.

Ліквідність підприємства як один з основних показників фінансової безпеки підприємства роздрібної торгівлі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ліквідність підприємства як один з основних показників фінансової безпеки підприємства роздрібної торгівлі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/likvidnost-predpriyatiya-kak-odin-iz-osnovnyh-pokazatelej-finansovoj-bezopasnosti-predpriyatiya-roznichnoj-torgovli/

Анотація: В статті викладено основні поняття ліквідності підприємства як одного з основних показників фінансової безпеки торгового підприємства. На основі проведеного дослідження визначено основні етапи розрахунку платоспроможності підприємства та розкрито його зміст, враховуючи специфіку фінансової безпеки підприємства.

Політика управління заборгованістю на підприємстві

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Політика управління заборгованістю на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/politika-upravlinnya-zaborgovanistyu-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті визначена теоретична сутність поняття політики управління заборгованістю на підприємстві. Надана стисла характеристика окремих стадій процесу управління заборгованістю на підприємстві. Досліджені особливості процесу управління заборгованістю підприємства з урахуванням ринкових умов господарювання в Україні.

Становлення та розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Становлення та розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/stanovlennya-ta-rozvitok-ekologichnogo-menedzhmentu-na-pidpriyemstvi-v-ukrayini/

Анотація: У статті з’ясовано сутність поняття «екологічний менеджмент» та проаналізовано правове регулювання екологічного менеджменту на підприємстві на міжнародному та національному рівнях. Особливу увагу автором приділено дослідженню впровадження та розвитку екологічного менеджменту на підприємствах України, в результаті чого зроблено висновок, що зазначена система управління є важливим інструментом ефективного впливу як на стан навколишнього природного середовища, так і на розвиток підприємств, зокрема, на виконання ними своїх економічних завдань.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат