Tag: фінансова стійкість

Удосконалення кредитної політики комерційного банку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Удосконалення кредитної політики комерційного банку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/12/32-3/

Анотація: В статті досліджено і запропоновано теоретичні підходи та заходи щодо вдосконалення кредитної політики комерційного банку.

Фінансова надійність страхової компанії та шляхи її підвищення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Фінансова надійність страхової компанії та шляхи її підвищення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/38-2/

Анотація: В сучасний час страхування -це одна з найважливіших сфер фінансової діяльності, яка забезпечує захист інтересів як фізичних так юридичних осіб при настанні надзвичайних подій, таким чином підвищуючи стабільність життя суб'єктів економіки. Так як для страхової діяльності спроможність платити за своїми зобов'язаннями в умовах мінливості ситуацій відіграє значну роль, то мета роботи полягає в наступному: систематизувати теоретико-методологічні основи поняття фінансова стійкість страхової компанії та обґрунтувати уточнення його сутності; визначити шляхи покращення фінансової надійності страхової компанії. Обґрунтовуючи актуальність управлінських рішень щодо забезпечення фінансової стійкості страхових компаній як для самих страховиків, так і для окремих державних інститутів, слід зазначити посилення практики державного контролю та регулювання страхової справи з метою дотримання вимог законодавства про страхування, захисту інтересів та прав страхувальників, страховиків, держави та інших суб'єктів страхового ринку. Представлені пріоритетні напрямки щодо вдосконалення механізму управління фінансовою стійкістю страхової компанії.

Оцінювання фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основа управління банком

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Оцінювання фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основа управління банком//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/11/37-2/

Анотація: Досліджено теоретичні та практичні питання формування фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» як основи управління банком. Визначено, що науковці фінансовий стан банку розглядають через визначення економічних нормативів НБУ, фінансових показників стійкості, ліквідності, прибутковості та ділової активності. За результатами аналізу фінансового стану АТ КБ «Приватбанк» виявлено, що цей банк є прибутковим, ліквідним, фінансово стійким.

Методичні засади управлінського обліку грошових коштів на підприємстві

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методичні засади управлінського обліку грошових коштів на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/metodichni-zasadi-upravlinskogo-obliku-groshovih-koshtiv-na-pidpriyemstvi/

Анотація: В статті розкрито питання доцільності впровадження управлінського обліку для підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства. Показано основні методичні засади організації управлінського обліку грошових коштів шляхом перетворення структурних підрозділів підприємства у центри відповідальності. Запропоновано ввести наступні види центрів відповідальності на підприємстві: центр формування вхідного грошового потоку, центр формування вихідного грошового потоку, центр формування чистого грошового потоку, центр планування і контролю грошових потоків. Розглянуто господарські операції, які впливають на збільшення грошового потоку. Показано через які операції рівень грошових коштів підприємства зменшується. Схематично представлено систему центрів відповідальності за формування грошових потоків підприємства.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат