Tag: Европейский суд по правам человека

Актуальні проблеми застосування практики європейського суду з прав людини національними судами

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Актуальні проблеми застосування практики європейського суду з прав людини національними судами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/aktualnye-problemy-primeneniya-praktiki-evropejskogo-suda-po-pravam-cheloveka-natsionalnymi-sudami/

Анотація: Дана стаття присвячена аналізу проблемних питань, що виникають в сфері застосування національними судами практики Європейського суду з прав людини. На підставі аналізу української судової практики в статті наводяться найбільш поширені негативні чинники, що унеможливлюють ефективне, своєчасне та правильне застосування практики Європейського суду з прав людини судами першої та другої інстанції, а також пропонуються способи їх усунення.

Дотримання принципу законності кримінального провадження у правозастосовній діяльності європейського суду з прав людини

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Дотримання принципу законності кримінального провадження у правозастосовній діяльності європейського суду з прав людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/dotrimannya-printsipu-zakonnosti-kriminalnogo-provadzhennya-u-pravozastosovnij-diyalnosti-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudini/

Анотація: Принципи кримінального провадження це загальновизнані стандарти, що визначають сутність кримінального провадження, забезпечуючи охорону прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. Одним з таких принципів є принцип законності. У цій статті надано характеристику принципу законності і розглянуто тенденцію його реалізації в діяльності Європейського суду з прав людини. Особлива увага приділяється вивченню змісту поняття «законності», як воно тлумачиться Європейським судом з прав людини, окреслено принципи кримінальної юстиції Європейського Союзу. Проблема законності – одна з центральних у загальній теорії держави і права. Актуальність її очевидна як з теоретичного, так і з практичного погляду. Важливість цієї проблеми обумовлюється тим, що поняття законності нерозривно пов’язане з такими інститутами і сторонами державно-правового життя суспільства, як функції держави, правотворчість, форми реалізації права, демократії, права, свободи та обов’язку особистості.

До проблеми застосування показань з чужих слів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . До проблеми застосування показань з чужих слів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/k-probleme-primeneniya-pokazanij-s-chuzhih-slov/

Анотація: У цій статті аналізується проблема застосування показань з чужих слів як доказів, що сприймаються судом з метою ухвалення рішень, а також обґрунтовується необхідність внесення змін до ст. 97 Кримінального процесуального кодексу України стосовно умов застосування такого виду доказу.

Європейський суд з прав людини в системі захисту персональних даних

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Європейський суд з прав людини в системі захисту персональних даних//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/1/evropejskij-sud-po-pravam-cheloveka-v-sisteme-zashhity-personalnyh-dannyh/

Анотація: Розвиток інформаційних технологій створює умови для неконтрольованого поширення персональної інформації через засоби соціальних мереж, пошукових систем та інших масових проектів мережі Інтернет. Це створює небезпеку для суспільства, адже персональні дані можуть бути об’єктом злочинного посягання зловмисників, які можуть різними способами використовувати отриману інформацію в корисливих цілях. З іншої сторони, в умовах глобалізації, виникла проблема здійснення негласного контролю за громадянами шляхом створення, компіляції та доповнення баз даних про фінансовий, цивільний, фізичний, психічний стан особи, адресу місця реєстрації та фактичного місця проживання, номер телефону, номер та марка транспортного засобу, тощо. Для вирішення проблеми захисту персональних даних, в країнах Європейського Союзу, створюються спеціальні програми конфіденційності та захисту персональних даних, а також запроваджуються процеси криміналізації окремих діянь, які мають на меті порушення особистих прав людини в частині незаконної персоналізації. Європейський суд з прав людини є ключовою фігурою в аспекті здійснення безпосереднього судового захисту осіб і їх персональних даних, ухвалення важливих судових прецедентів, які створюють умови для удосконалення політики конфіденційності.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат