Tag: enterprise

Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття та класифікації методів фінансово-економічної безпеки підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiyi-metodiv-finansovo-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Анотація: У статті розглянуто визначення поняття фінансово-економічна безпека у широкому та вузькому розумінні. Представлено класифікацію методів та способів управління захисту фінансово-економічної безпеки підприємства.

Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття та класифікація інформаційної безпеки підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/ponyattya-ta-klasifikatsiya-informatsijnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Анотація: У статті розглянуто визначення поняття інформаційної безпеки у широкому та вузькому розумінні. Представлено класифікацію методів та способів забезпечення захисту інформації підприємства, а також найактуальніших загроз інформаційної безпеки.

Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Напрями підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/napryami-pidvishhennya-efektivnosti-upravlinnya-investitsijnoyu-diyalnistyu-pidpriyemstva/

Анотація: Визначена теоретична сутність поняття інвестиційної діяльності підприємства. Надана характеристика стадіям управління інвестиційною діяльністю на підприємстві. Запропоновані окремі напрями підвищення ефективності процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства з урахуванням ринкових умов господарювання в Україні.

Дослідження показників конкурентоспроможності на підприємстві та способи їх підвищення

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Дослідження показників конкурентоспроможності на підприємстві та способи їх підвищення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/12/doslidzhennya-pokaznikiv-konkurentospromozhnosti-na-pidpriyemstvi-ta-sposobi-yih-pidvishhennya/

Анотація: Питаннями підвищення власної конкурентоспроможності задається кожне підприємство. Висока конкурентоспроможність обумовлюється задоволеністю та готовністю споживачів купити продукцію вдруге, відсутністю поганих відгуків про підприємство зі сторони людей, партнерів, акціонерів та престижністю роботи в даній компанії. Конкурентоспроможність компанії є багатостороннім поняття, яке включає в себе багато показників. Найважливішу роль сьогодні приймає маркетингова складова конкурентоспроможності підприємства. Забезпечення конкурентоспроможності - це важлива проблема, вирішення якої пов'язане з вдосконаленням розробки, виготовлення, продажу і технічного обслуговування продукції, тобто із здійсненням цілеспрямованої діяльності по встановленню, формуванню і підтримці необхідного рівня конкурентоспроможності на всіх етапах життєвого циклу продукції. Конкурентоспроможність підприємства відноситься до суб'єкта конкурентоспроможності більш високого рівня і як наслідок є більш ємним поняттям, тобто включає більшу кількість аналізованих параметрів. На ринку кондитерських виробів в Україні кожного року з’являються нові гравці. Теоретичною й методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців у сфері управління конкурентоспроможністю та дані ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». В роботі проаналізовано рівень конкурентоспроможності ПАТ «Харківська бісквітна фабрика», обрані та обґрунтовані напрями щодо підвищення рівня конкурентоспроможності. Розроблені рекомендації будуть впроваджені в роботу підприємства. Сьогодні прийнято вважати, що забезпечення стійкості підвищення конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі можливо лише в тому випадку, якщо поступальному і безперервного вдосконалення будуть піддані все детермінанти конкурентоспроможності.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат