Содержание журнала №1 (январь) 2018 г.

Принципи формування котеджних екопоселень

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Принципи формування котеджних екопоселень//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/arhitektura/2018/1/printsipi-formuvannya-kotedzhnih-ekoposelen/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто принципи формування котеджних екопоселень, що принципово змінює якість житла, улаштування виробничих, житлових та громадських зон й практично докорінно змінює структуру життєдіяльності, задовольняючи розширене число повсякденних потреб населення. Досліджено особливості функціонального та архітектурно-художнього формування структурних елементів середовища індивідуальної житлової забудови.

Механизм обеспечения экономической устойчивости предприятий

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Механизм обеспечения экономической устойчивости предприятий//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/mehanizm-zabezpechennya-ekonomichnoyi-stijkosti-pidpriyemstv/

Аннотация: Исследованы теоретические основы формирования механизма обеспечения экономической устойчивости предприятия, который позволяет сформировать предприятию устойчивые условия функционирования путем определения и минимизации влияния неблагоприятных факторов, которые могут негативно повлиять на экономическое развитие предприятия.

Мінімізація економічних ризиків та їх оцінювання на прикладі НАСК «Оранта»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Мінімізація економічних ризиків та їх оцінювання на прикладі НАСК «Оранта»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/minimizatsiya-ekonomichnih-rizikiv-ta-yih-otsinyuvannya-na-prikladi-nask-oranta/

Аннотация: (Українська) У даній статті проводився аналіз економічних ризиків та розроблювалися шляхи мінімізації даних ризиків для НАСК «Оранта». Був проведений аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища компанії, її фінансової стійкості. На основі цих даних, формувався перелік ризиків, проводилося експертне оцінювання та розроблювалися заходи, щодо мінімізації економічних ризиків для НАСК «Оранта».

Управление эффективным использованием финансовых ресурсов предприятия

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управление эффективным использованием финансовых ресурсов предприятия//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/upravlinnya-efektivnim-vikoristannyam-finansovih-resursiv-pidpriyemstva/

Аннотация: В статье были исследованы теоретические основы финансовых ресурсов предприятия та сформулировано общие подходы к использованию и эффективному управлению финансовыми ресурсами предприятия.

Передумови створення та функціонування технополісів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Передумови створення та функціонування технополісів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/arhitektura/2018/1/peredumovi-stvorennya-ta-funktsionuvannya-tehnopolisiv-u-zoni-vidchuzhennya-chornobilskoyi-aes/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена передумовам створення та функціонування технополісів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Акцентується увага на тому, що дані передумови ведуть до повернення зони відчуження в господарське використання та виступають основою для створення унікальних науково-дослідних центрів вивчення впливу радіації на живі організми та екосистему в цілому.

Управление внешнеэкономической деятельностью и внешнеэкономическими договорами предприятия

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управление внешнеэкономической деятельностью и внешнеэкономическими договорами предприятия//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/upravlenie-vneshneekonomicheskoj-deyatelnostyu-i-vneshneekonomicheskimi-dogovorami-predpriyatiya/

Аннотация: Исследовано некоторые аспекты современного положения управления внешнеэкономической деятельностью и внешнеэкономическими договорами предприятия. Рассмотрены нормативные и доктринальные постулаты таких видов управления. Определены основные концептуальные основы их совершенствования.

Здійснення первинного фінансового моніторингу в банках України в системі управління фінансовою безпекою

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Здійснення первинного фінансового моніторингу в банках України в системі управління фінансовою безпекою//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/zdijsnennya-pervinnogo-finansovogo-monitoringu-v-bankah-ukrayini-v-sistemi-upravlinnya-finansovoyu-bezpekoyu/

Аннотация: (Українська) Проведено аналіз основних елементів фінансового моніторингу, що здійснюється банками.

Проблемы развития территориальных общин в Украине

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Проблемы развития территориальных общин в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/problemy-razvitiya-territorialnyh-obshhin-v-ukraine/

Аннотация: В статье рассмотрены состояние и проблемы, финансовое обеспечение развития территориальной общины. Исследованы основные проблемы использования потенциала территориальной общины в условиях современного общества.

Організація пошуково-дослідницької діяльності учнів старшої школи на уроках інформатики

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Організація пошуково-дослідницької діяльності учнів старшої школи на уроках інформатики//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2018/1/organizatsiya-poshukovo-doslidnitskoyi-diyalnosti-uchniv-starshoyi-shkoli-na-urokah-informatiki/

Аннотация: (Українська) Досліджено методи організації пошуково-дослідницької діяльності учнів старшої школи на уроках інформатики.

Выбор приоритетной стратегии развития предприятия с использованием метода Т. Саати

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Выбор приоритетной стратегии развития предприятия с использованием метода Т. Саати//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/vybor-prioritetnoj-strategii-razvitiya-predpriyatiya-s-ispolzovaniem-metoda-t-saati/

Аннотация: В статье построено дерево иерархии, что позволило осуществить выбор приоритетной стратегии развития предприятия среди альтернатив (стратегия перехода к 2 квадранту и стратегия перехода к 7 квадранту). Выделены критерии, по которым было проведено сравнение указанных альтернатив. Установлено, что приоритетной стратегией является переход к 7 квадранту.

Состояние и анализ безналичных расчетов в Украине и особенности их учета в профсоюзных организациях

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Состояние и анализ безналичных расчетов в Украине и особенности их учета в профсоюзных организациях//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/sostoyanie-i-analiz-beznalichnyh-raschetov-v-ukraine-i-osobennosti-ih-ucheta-v-profsoyuznyh-organizatsiyah/

Аннотация: В статье исследовано различие между наличными и безналичными расчетами, обозначены особенности безналичных расчетов и принципы осуществления в профсоюзных организациях. Проведен анализ безналичных расчетов профсоюзов. Определены бухгалтерские счета учета соответствующих расчетов.

Система моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Система моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/sistema-monitoringu-finansovo-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) В статті досліджено ключові аспекти системи моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємства.

Деякі сучасні мультимедійні сервіси та їх дидактичні можливості застосування в учбовому процесі

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Деякі сучасні мультимедійні сервіси та їх дидактичні можливості застосування в учбовому процесі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/1/deyaki-suchasni-multimedijni-servisi-ta-yih-didaktichni-mozhlivosti-zastosuvannya-v-uchbovomu-protsesi/

Аннотация: (Українська) Розглянуто питання доцільності використання мультимедійних сервісів у навчальному процесі, проаналізовано їх особливості, можливості та ефективність де яких з них.

Історія виникнення та особливості сучасної конструкції смичка

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Історія виникнення та особливості сучасної конструкції смичка//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/iskusstvovedenie/2018/1/istoriya-viniknennya-ta-osoblivosti-suchasnoyi-konstruktsiyi-smichka/

Аннотация: (Українська) В статті розкрито основні етапи еволюції смичка. Проаналізовано генезис становлення конструкції смичка. Охарактеризовано основні типи смичків. Протягом багатьох існували два основні різновиди – малий смичок, на якому волос був натягнутий близько до тростини, і великий, що мав вигляд лука і був дугоподібним. Розкрито взаємозв’язок гри на смичкових інструментах з будовою та способом тримання смичка.

Технічні неологізми як перекладацька проблема

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Технічні неологізми як перекладацька проблема//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2018/1/tehnichni-neologizmi-yak-perekladatska-problema/

Аннотация: (English) The article deals with the lexical-semantic peculiarities of technical neologisms and the problems of their translation on the material of scientific and technical literature. The author mentions such methods of technical neologisms translating as transliteration, calculation, descriptive translation. As a result of the analysis it was revealed that there are no special technical methods for technical neologisms reproduction. The most difficult translation of technical neologisms is to find out the meaning of a new word.

Финансово-экономическая безопасность государственных учреждений

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Финансово-экономическая безопасность государственных учреждений//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/finansovo-ekonomicheskaya-bezopasnost-gosudarstvennyh-uchrezhdenij/

Аннотация: В статье рассмотрена сущность финансово-экономической безопасности и ее место в системе экономической безопасности предприятия. Исследована необходимость её обеспечения.

Суть вартісно-орієнтованого управління фінансами

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Суть вартісно-орієнтованого управління фінансами//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/sut-vartisno-oriyentovanogo-upravlinnya-finansami/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто сутність вартісно-орієнтованого управління. Висвітлено ряд обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення управління грошовими потоками та вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств.

Формирование системы управления финансово-экономической безопасности предприятий

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Формирование системы управления финансово-экономической безопасности предприятий//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/formirovanie-sistemy-upravleniya-finansovo-ekonomicheskoj-bezopasnosti-predpriyatij/

Аннотация: Исследованы теоретические вопросы формирования системы управления финансово-экономической безопасности.

Институциональные преобразования стран Африки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Институциональные преобразования стран Африки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/institutsionalnye-preobrazovaniya-stran-afriki/

Аннотация: Данная статья создана на основе комплексного исследования развития экономики стран Африки на современном этапе. В результате исследования инвестиционных и торговых отношений государств данного континента с Украиной и странами Европейского Союза определена степень их интеграции в мировую экономику. Раскрыты потенциалы сырьевых ресурсов Африки и их значение в современной структуре мирового хозяйства. Изучен вопрос низкой конкурентоспособности стран Африки и отставание глобальных тенденций экономического развития.

Мовні засоби вираження комунікативних стратегій у передвиборчих промовах США: прагматичний та перекладацький аспекти

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Мовні засоби вираження комунікативних стратегій у передвиборчих промовах США: прагматичний та перекладацький аспекти//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2018/1/movni-zasobi-virazhennya-komunikativnih-strategij-u-peredviborchih-promovah-ssha-pragmatichnij-ta-perekladatskij-aspekti/

Аннотация: В статье рассмотрены прагматичные и переводческие аспекты, а также языковые средства выражения коммуникативных стратегий в предвыборных речах США.

Особливості креативного перекладу ліричних творів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особливості креативного перекладу ліричних творів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2018/1/osoblivosti-kreativnogo-perekladu-lirichnih-tvoriv/

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы перевода лирических произведений, а также определены особенности креативного перевода лирических произведений.

Неологізми в сучасній англійській мові

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Неологізми в сучасній англійській мові//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2018/1/neologizmi-v-suchasnij-anglijskij-movi/

Аннотация: (Українська) Досліджено особливості перекладу неологізмів англійської мови українською.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала