Тег: торгівля

Пропозиції щодо удосконалення організації обліку товарів у роздрібній торгівлі

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Пропозиції щодо удосконалення організації обліку товарів у роздрібній торгівлі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/10/propozitsiyi-shhodo-udoskonalennya-organizatsiyi-obliku-tovariv-u-rozdribnij-torgivli/

Аннотация: (Українська) У статті досліджено теоретичні та практичні питання обліку товарів в роздрібній торгівлі, а саме було запропоновано внести зміни до рахунку 28 «Товари» відкривши нові субрахунки та наведено облік операцій приймання товару при виявленні невідповідної якості з їх використанням

Brexit: загальна характеристика та його міжнародно-правові наслідки для Європейського Союзу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Brexit: загальна характеристика та його міжнародно-правові наслідки для Європейського Союзу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/brexit-zagalna-harakteristika-ta-jogo-mizhnarodno-pravovi-naslidki-dlya-yevropejskogo-soyuzu/

Аннотация: (Українська) Вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу став однією з важливих подій у сучасному світі. Перспективними наслідками Brexit є серйозні зміни в міжнародній політиці і неоднозначний погляд на це явище з боку ЄС та інших провідних світових держав.

Институциональные преобразования стран Африки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Институциональные преобразования стран Африки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/1/institutsionalnye-preobrazovaniya-stran-afriki/

Аннотация: Данная статья создана на основе комплексного исследования развития экономики стран Африки на современном этапе. В результате исследования инвестиционных и торговых отношений государств данного континента с Украиной и странами Европейского Союза определена степень их интеграции в мировую экономику. Раскрыты потенциалы сырьевых ресурсов Африки и их значение в современной структуре мирового хозяйства. Изучен вопрос низкой конкурентоспособности стран Африки и отставание глобальных тенденций экономического развития.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала