Rubric: Юриспруденция

Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Антикорупційний комплаєнс в юридичних особах приватного права в Україні: до постановки проблеми//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/antikoruptsijnij-komplayens-v-yuridichnih-osobah-privatnogo-prava-v-ukrayini-do-postanovki-problemi/

Annotation: (Українська) В українському суспільстві досі побутує думка, що державна служба – це єдина сфера, у якій поширена корупція, однак неправомірна вигода, фаворитизм, непотизм успішно розповсюдились і у корпоративному секторі. Чи не вперше про корупцію у юридичних особах приватного права заговорили у США: через низку корупційних скандалів, учасниками яких були американські політики, топ-менеджери національних та іноземних компаній, американський уряд почав цікавитись діяльністю американських приватних компаній як на вітчизняному рівні, так і закордоном та аналізувати її через призму корупційних практик. Законодавець оперативно зреагував на результати цього аналізу та прийняв низку антикорупційних законів з метою запобігання, виявлення та боротьби з корупцією у юридичних особах приватного права. Разом із прийняттям цих законів до внутрішнього корпоративного управління юридичних осіб висунули більшу кількість та жорсткіші вимоги, зокрема, щодо запобігання та боротьби з корупцією – власне, це зумовило зародження антикорупційного комплаєнсу. Україна для себе тільки відкриває цей феномен. Поштовх до таких розвідок обумовлений тим, що іноземні партнери, які є носіями культу антикорупційного комплаєнсу, все більше інвестують в українську економіку, розширюють сферу діяльності своїх компаній в Україні. У запропонованій статті розкрито поняття антикорупційного комплаєнсу, його структуру та значення для запобігання та боротьби з корупцією в юридичних особах приватного права, що зареєстровані відповідно до законодавства України.

Features of application of the principle of rootity rights in the economic process of litigation

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Features of application of the principle of rootity rights in the economic process of litigation//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/osobennosti-primeneniya-printsipa-verhovenstva-prava-v-hozyajstvennom-protsesse-sudoproizvodstva/

Annotation: The scientific article provides a comprehensive analysis of the conditions for compliance with the principle of the rule of law as a defining principle in commercial litigation; the ratio of the principles of legality and the rule of law is characterized. The scientific article considers approaches to understanding the essence of the rule of law, which allow to imagine the diversity of interpretations of this concept, the peculiarity of subjective understanding not only by the person researching this issue, but also by an individual who has specific areas of law. Also in the scientific article the peculiarities of application of the principles of legality of the rule of law in the decisions of the European Court of Human Rights are considered.

Державна аудиторська служба України як суб’єкт запобігання корупції в сфері публічних закупівель

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Державна аудиторська служба України як суб’єкт запобігання корупції в сфері публічних закупівель//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/derzhavna-auditorska-sluzhba-ukrayini-yak-sub-yekt-zapobigannya-koruptsiyi-v-sferi-publichnih-zakupivel/

Annotation: (Українська) Розглянуто види фінансового контролю, які здійснюються в сфері публічних закупівель Державною аудиторською службою України. Проаналізовано функціонування фінансових перевірок закупівель за 2019 рік. Досліджено вплив реформування публічних закупівель в Україні для ДАСУ як стійкого механізму запобігання корупції. Обґрунтовано необхідність реформування ДАСУ як більш ефективного органу у сфері фінансового контролю та моніторингу публічних закупівель.

Requirements applicable to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Requirements applicable to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2020/6/requirements-applicable-to-the-adoptive-candidates-according-to-the-legislation-of-ukraine-and-the-republic-of-turkey/

Annotation: The objective of the article is to analyze the requirements, that were put forward to the adoptive candidates according to the legislation of Ukraine and the Republic of Turkey. Particularly, were analyzed the norms of the Family Code of Ukraine and the Civil Code of the Republic of Turkey, points of view of Ukrainian and Turkish scientists regarding the requirements for adopting candidates.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine