Rubric: Юриспруденция

Престолонаслідування як заміщення глави держави

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Престолонаслідування як заміщення глави держави//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/5/prestolonasliduvannya-yak-zamishhennya-glavi-derzhavi/

Annotation: (Українська) В статті досліджено питання основних видів систем наслідування престолу в зарубіжних країнах, їх особливості, переваги і недоліки. Проведено порівняльний аналіз систем престолонаслідування з метою виявлення проблем при використанні кожної з них, запропоновано шляхи їх вдосконалення та адаптації до умов сьогодення з врахуванням актуальних державотворчих явищ.

Процесуальні особливості розгляду колективних спорів в Україні

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Процесуальні особливості розгляду колективних спорів в Україні//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/5/protsesualni-osoblivosti-rozglyadu-kolektivnih-sporiv-v-ukrayini/

Annotation: It was researched a “class-action” institute that is a way of the protection of broken rights of indefinite persons. It was ascertained that a procedural mechanism of the initiation and resolving such disputes is missed in Ukraine. The ways of the legislative regulation of a “class-action” institute are offered.

Категорія джерело (форма) права та її система

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Категорія джерело (форма) права та її система//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/5/kategoriya-dzherelo-forma-prava-ta-yiyi-sistema/

Annotation: (Українська) Досліджено питання співвідношення джерел та форм права. Проаналізовано різні погляди науковців щодо цього питання. Розглянуто основні риси та систему джерел (форм) права.

Проблемні аспекти екологічного оподаткування в Україні. Досвід країн ЄС

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Проблемні аспекти екологічного оподаткування в Україні. Досвід країн ЄС//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/yurisprudentsiya/2019/5/problemni-aspekti-ekologichnogo-opodatkuvannya-v-ukrayini-dosvid-krayin-yes/

Annotation: (Українська) У науковій статті проводиться аналіз окремих проблем правового регулювання екологічного податку в Україні, досліджується досвід країн Європи та пропонуються можливі варіанти адаптації національного законодавства. Надається порівняльна характеристика екологічного податку, його ролі, функцій. Обґрунтовується необхідність подальшої наукової та практичної діяльності в цій сфері.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine