Rubric: Математика

Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Система підтримки прийняття рішень для прогнозування банкрутства підприємства//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2019/7/sistema-pidtrimki-prijnyattya-rishen-dlya-prognozuvannya-bankrutstva-pidpriyemstva/

Annotation: (Українська) Банкрутство є невід'ємною частиною функціонування підприємств в умовах ринкової економіки. З одного боку, це нормально, оскільки конкуренція змушує ліквідувати збиткові одиниці і створювати простір для тих, хто ефективніше використовує дефіцитні ресурси. З іншого боку, кожне банкрутство негативно впливає на багатьох зацікавлених сторін, включаючи кредиторів, працівників, постачальників, споживачів та місцеву громаду. Зокрема, кредитори та постачальники піддаються ризику збитків, коли боржники збанкрутують. «Невиконання клієнтом боргових зобов'язань може перешкодити платоспроможності постачальника (кредиторів), які можуть стати не в змозі сплатити власним постачальникам, розташованим на верхньому рівні, що може призвести до ланцюга подібних невдач (ефект доміно)» (Battiston et al.2007). Тому важливо проводити дослідження щодо прогнозування ризику банкрутства. Раннє виявлення ознак погіршення фінансової ситуації може дозволити прийняття коригувальних дій. Це також може запобігти втраті поточних або потенційних постачальників капіталу. Актуальність даної проблеми привела до того, що існує безліч всіляких методів і методик, що дозволяють прогнозувати настання банкрутства підприємства з тим або іншим ступенем ймовірності. Однак, в цій області багато проблем. Саме, методик, які могли б з високим ступенем вірогідності прогнозувати несприятливий результат, практично немає. Більшість таких методик виявилися неспроможними в період світової фінансової кризи. Отже, створення систем, що дозволяють подолати недоліки існуючих моделей, а також врахувати специфіку нашої країни, є актуальною проблемою. Можливим вирішенням цієї проблеми є використання нейромережевих технологій, які є високоефективним інструментом. Вони мають широке практичне застосування і використовуються для вирішення багатьох завдань. Нейронні мережі використовувалися для прогнозу фінансової кризи такими відомими фірмами, як General Electric, American Airlines, Coca Cola, Procter & Gamble та іншими.

Fuzzy set

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Fuzzy set//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2019/5/nechitki-mnozhini/

Annotation: The main content of the theory of fuzzy sets is considered, which can be used for solving various problems in many branches of the modern world.

Поведінка пологих тонкостінних конічних оболонок при комбінованому навантаженні та неоднорідному напружено–деформованому стані

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Поведінка пологих тонкостінних конічних оболонок при комбінованому навантаженні та неоднорідному напружено–деформованому стані//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2019/5/povedinka-pologih-tonkostinnih-konichnih-obolonok-pri-kombinovanomu-navantazhenni-ta-neodnoridnomu-napruzheno-deformovanomu-stani/

Annotation: This article is devoted to the study of behavior of shallow thin-walled conical shells under action of combined load of uniform normal pressure and concentrated force in case of non-homogeneous stress-strain state (SSS). The type of combined load on the shallow conical shells (that have widespread use as roofs and couvertures of reservoirs) represents conditions of exploitation and consists in simultaneous action of snow load and weight of human who may change its position in space and located on the surface of shell. The behavior of shell has been modelled using software ANSYS 14.5 either during linear static stability calculation (buckling) or geometrically non-linear calculation of deformation of shell.

Hyperbolic genesis gold proportion and golden section

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Hyperbolic genesis gold proportion and golden section//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2019/3/giperbolicheskij-genezis-zolotoj-proportsii-i-zolotogo-secheniya/

Annotation: In the article described the systematic research of the hyperbolic genesis of the Golden section and Golden proportion.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine