Rubric: Математика

Методи обробки емпіричних даних на основі чисельного імовірнісного аналізу

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Методи обробки емпіричних даних на основі чисельного імовірнісного аналізу//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2021/6/11-7/

Annotation: In this paper, scientific publications on methods of empirical data processing were analyzed. Based on the considered materials, the comparison of the most known methods of data processing was carried out and the modernization of one of the methods of numerical probabilistic analysis was presented, namely the method of averaging shifted histograms, which helps to improve empirical data processing in comparison with other methods.

Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників//Science online: International Scientific e-zine - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2021/3/20-2/

Annotation: (Українська) В даній статті описана оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників підприємства.

Продовження тернарних квазігруп. Означення та приклад

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Продовження тернарних квазігруп. Означення та приклад//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2020/10/prodovzhennya-ternarnih-kvazigrup-oznachennya-ta-priklad/

Annotation: (Українська) В статті вперше вивчаються методи продовження тернарних квазігруп. Введено поняття унарної та бінарної діагоналей куба, а також унарної та бінарної трансверсалей куба. Запропоновано алгоритм побудови латинського куба порядку з латинського куба порядку . Проілюстровано даний алгоритм на прикладі при п=5.

Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/matematika/2019/7/suchasnij-pidhid-do-virishennya-osnovnih-zadach-keruvannya-proektami/

Annotation: (Українська) В сучасному світі поширеним є проектний підхід до керування підприємствами. Тому кожен день виникає необхідність вирішувати задачі керування проектами. Метою існування кожного підприємства є отримання прибутку, отже основною задачею керування проектами є забезпечення конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг. Оскільки ринок товарів та послуг переповнений пропозиціями, а спектр доступних можливостей вражає, тому забезпечення ринку якісним продуктом, вимагає послідовного розв’язання наступних задач: відбір з множини доступних проектів найперспективніших, для кожного такого проекту сформувати команду та відібрати надійних постачальників, що забезпечать стабільне виконання плану проекту. У вирішенні задач прийняття рішень для керування проектами саме гібридні методи групи MCDM є найбільш ефективними. Однією з найпоширеніших є комбінація методів ANP та DEMATEL. Як правило особа, що приймає рішення працює в умовах невизначеності та впливу людського фактору, тому доцільно користуватися fuzzy DEMATEL у комбінації з ANP. Таким чином доцільне створення системи критеріїв оцінки проектів, постачальників та членів команди і розробити модель їх вибору на основі комбінації методів fuzzy DEMATEL та ANP.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine