Rubric: Филология

Вербалізація концепту «EMOTIONAL INTELLIGENCE» у психологічних текстах (на матеріалі «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Д. Ґоулман та «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Т. Бредбері)

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Вербалізація концепту «EMOTIONAL INTELLIGENCE» у психологічних текстах (на матеріалі «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Д. Ґоулман та «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Т. Бредбері)//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2020/12/verbalizatsiya-kontseptu-emotional-intelligence-u-psihologichnih-tekstah-na-materiali-emotional-intelligence-d-goulman-ta-emotional-intelligence-t-bredberi/

Annotation: (Українська) У статті визначено жанрову специфіку текстів з психології, описано методологічні засади дослідження емоційного інтелекту з позицій когнітивної лінгвістики, а також викладено результати дослідження структурно-семантичних особливостей концепту «EMOTIONAL INTELLIGENCE» та їх вербалізацію у концептуальному просторі текстів практичної психології (далі тексти ПП).

Мовні засоби вираження одиничності у прислів’ях та приказках

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Мовні засоби вираження одиничності у прислів’ях та приказках//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2020/7/movni-zasobi-virazhennya-odinichnosti-u-prisliv-yah-ta-prikazkah/

Annotation: (Українська) Прислів'я та приказки займають значне місце в словниковому складі англійської мови. Нами були проаналізовані мовні засоби вираження одиничності у прислів'ях та приказках з квантитативним компонентом і їх переклад на українську мови.

Характеристика особливостей вживання та перекладу фразеологізмів на основі сучасних англомовних фільмів

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Характеристика особливостей вживання та перекладу фразеологізмів на основі сучасних англомовних фільмів//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2020/5/harakteristika-osoblivostej-vzhivannya-ta-perekladu-frazeologizmiv-na-osnovi-suchasnih-anglomovnih-filmiv/

Annotation: (Українська) У статті розглядається специфіка вживання та перекладу окремих фразеологічних одиниць на прикладі сучасних англомовних фільмів (на прикладі: «The Bing Bang Theory»).

Гендерна маркованість лексики англійської мови

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Гендерна маркованість лексики англійської мови//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/en/publications/filologiya/2020/5/genderna-markovanist-leksiki-anglijskoyi-movi/

Annotation: (Українська) У статті розглядаються лінгвістичні маркери гендеру в сучасній англійській мові, з’ясовується значення терміну «гендер» в лінгвістичному контексті, аналізуються гендерні розбіжності в мові та їх характер, встановлюються лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові та зміни, які в них відбуваються під впливом тенденції до толерантності.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine