Rubric: Экономика

Сучасні переваги та недоліки податку на додану вартість та шляхи вирішення актуальних проблем його адміністрування

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Сучасні переваги та недоліки податку на додану вартість та шляхи вирішення актуальних проблем його адміністрування//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/3/suchasni-perevagi-ta-nedoliki-podatku-na-dodanu-vartist-ta-shlyahi-virishennya-aktualnih-problem-jogo-administruvannya/

Annotation: (Українська) В статті проаналізовано головні переваги та недоліки податку на додану вартість. Висвітлено основні проблеми сучасного механізму адміністрування ПДВ, розглянуто основоположні причини, які лежать в основі негативних тенденцій справляння ПДВ та їх вплив на господарську діяльність платників податків. Визначено шляхи реформування і удосконалення діючої податкової системи у контексті функціонування податку на додану вартість. Досліджено сучасний стан бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Охарактеризовано систему електронного адміністрування податку на додану вартість. Надано оцінку європейського досвіду функціонування ПДВ та запропоновано можливості впровадження диференційованої системи оподаткування.

Економічне забезпечення стратегічної діяльності бізнес-організації

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Економічне забезпечення стратегічної діяльності бізнес-організації//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/3/ekonomichne-zabezpechennya-strategichnoyi-diyalnosti-biznes-organizatsiyi/

Annotation: (Українська) Досліджено необхідність об’єднання стратегічної і антикризової діяльності бізнес - організації, що дозволить контролювати і пом’якшувати кризис-фактори не тільки в коротко, але і в довгостроковій перспективі діяльності підприємств.

Development perspectives of Ukraine’s pension system

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Development perspectives of Ukraine’s pension system//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/3/perspektivy-razvitiya-pensionnoj-sistemy-ukrainy/

Annotation: The article discusses the prospects for the development of the pension system of Ukraine. Substantiated directions for improving the domestic pension provision.

Человеческий капитал как объект статистического исследования

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Человеческий капитал как объект статистического исследования//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2019/3/chelovecheskij-kapital-kak-obekt-statisticheskogo-issledovaniya/

Annotation: (Русский) В современных условиях развития экономических процессов, возникают новые области и сферы деятельности. Инновационный характер работы экономических субъектов, потребности в новых видах ресурсов новых форм экономики требуют перехода на эффективные способы ведения бизнеса. Так, на сегодня важным стали знание и информация как основные формы проявления человеческого капитала. А человеческий капитал стал тем ресурсом, владение которым создает безусловные преимущества получения потенциала развития и устойчивого роста субъекта хозяйствования. Статистические исследования как способы динамической оценки помогают качественно оценивать человеческий капитал и прогнозировать потенциал его роста.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine