Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала

О журнале

Международный электронный научный журнал «Наука онлайн»-является официально зарегистрированным, мультидисциплинарным рецензированным научным изданием с открытым доступом (Свидетельство о регистрации: КВ № 22285-12185Р).

Журнал выходит ежемесячно в электронном виде. После подтверждения о приеме статей, все материалы размещаются на официальном веб-сайте журнала в течение 7-ми рабочих дней (Также, возможна срочная публикация статей на официальном веб-сайте в течение 48 часов).

Издание включено Международным центром периодических изданий (ISSN International Centre, Paris, France) в международный реестр периодических средств массовой информации с числовым кодом международной идентификации: ISSN 2524-2695 (Online).

Статьям Международного электронного научного журнала "Наука онлайн", по желанию автора, может быть присвоен идентификатор цифрового объекта DOI (подробнее о DOI).

Подробная информация о журнале представлена здесь.

Статьи

Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Дипломування як важливий етап підготовки молодшого спеціаліста//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/diplomuvannya-yak-vazhlivij-etap-pidgotovki-molodshogo-spetsialista/

Аннотация: (Українська) Стаття представляє собою безпосереднє звернення до студента – старшокурсника з метою формування свідомого відношення до дипломування, роз’яснення змісту проекту по суті та актуальність задач на кожному етапі дипломного проектування.

Технічні гуртки з комп’ютерних наук – джерело сучасних знань та вмінь для учнів і студентів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Технічні гуртки з комп’ютерних наук – джерело сучасних знань та вмінь для учнів і студентів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/tehnichni-gurtki-z-komp-yuternih-nauk-dzherelo-suchasnih-znan-ta-vmin-dlya-uchniv-i-studentiv/

Аннотация: (Українська) Стаття охоплює інформацію стосовно функціонування технічних гуртків в навчальних закладах та їх вплив на навчальний процес та розвиток професійних навичок учнів/студентів. Позитивні результати від проходження студентами навчання в гуртках технічної творчості отримані в нашому навчальному закладі (Коледж радіоелектроніки) втілюють надію в майбутніх спеціалістів.

Аналіз сучасного стану лікувально-оздоровчого туризму в Україні

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Аналіз сучасного стану лікувально-оздоровчого туризму в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/12/analiz-suchasnogo-stanu-likuvalno-ozdorovchogo-turizmu-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена аналізу сучасного стану лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Аналіз туристичних потоків туристів в країні. Осяг пропозиції стану матеріально-технічної бази в Україні. Поряд з цим, аналізуючи кількість туристів, що прибувають в санаторно-курортні установи, їх розміщення і тенденції розвитку. Стверджується, що лікувально-оздоровчий туризм є одним із перспективних напрямків розвитку туризму в Україні, чому сприяють наявні лікувальні ресурси та природні умови. У висновку сформульовано сучасні проблеми даного виду туризму в Україні та основні перспективні напрямки його розвитку.

Автоматизированная система для моделирования процесса резания на вертикальном копре

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Автоматизированная система для моделирования процесса резания на вертикальном копре//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/12/avtomatizirovannaya-sistema-dlya-modelirovaniya-protsessa-rezaniya-na-vertikalnom-kopre/

Аннотация: Раскрыта суть усовершенствованной автоматизированной системы для определения прочности металлов на вертикальном копре врезкой. Аргументированно преимущества системы по сравнению с традиционными системами динамических нагрузок. Сделаны соответствующие выводы об эффективности работы разработанной системы.

Новости

изображение к новости

Открыт прием статей в ХІІ-ый номер Международного электронного научного журнала «Наука онлайн»

Открыт прием материалов для публикации во ХІІ-ом номере Международного электронного научного журнала «Наука онлайн» за 2018 год. Публикация статей на веб-сайте журнала-в течение 7-ми дней. Также, возможно срочное размещение статей ...

Читать полностью
изображение к новости

Закрывается прием статей в ХІ-ый номер Международного электронного научного журнала «Наука онлайн»

Закрывается прием материалов для публикации в ХІ-ом номере Международного электронного научного журнала «Наука онлайн» за 2018 год. Публикация статей на веб-сайте журнала-в течение 7-ми дней. Также, возможно срочное размещение статей ...

Читать полностью
изображение к новости

Продолжается прием статей в ХІ-ый номер Международного электронного научного журнала «Наука онлайн»

Продолжается прием материалов для публикации в ХІ-ом номере Международного электронного научного журнала «Наука онлайн» за 2018 год. Публикация статей на веб-сайте журнала-в течение 7-ми дней. Также, возможно срочное размещение статей ...

Читать полностью

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала