Зміст журналу No5 (травень) 2021 y.

Право на справедливий суд в контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Право на справедливий суд в контексті статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/5/17-4/

Анотація: На основі вивчення теорії та узагальнення судової практики у статті аналізуються основні положення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і розкривається їх зміст крізь призму практики Європейського суду з прав людини.

Застосуванням флокулянтів на стадії попереднього вапнування дифузійного соку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Застосуванням флокулянтів на стадії попереднього вапнування дифузійного соку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/16-3/

Анотація: Досліджено доцільність використання флокулянту “Полідез”, оптимальну дозу і зону введення його на попередній дефекації, наведено результати лабораторних досліджень стійкості осаду нецукрів дифузійного соку до пептизації при додавання реагенту.

Особливість використання методики визначення швидкості руху транспортних засобів по їх деформації

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливість використання методики визначення швидкості руху транспортних засобів по їх деформації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/15-4/

Анотація: Розглянуто математичну модель, на якій базується методика визначення швидкості руху транспортних засобів по їх деформації. Розглянуто недоліки та особливість використання методики визначення швидкості руху транспортних засобів по їх деформації. Ключові слова. Визначення швидкості руху, математична модель, деформація

Застосування комунікаційних засобів фармацевтичної галузі в епоху турбулентності

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Застосування комунікаційних засобів фармацевтичної галузі в епоху турбулентності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/5/14-4/

Анотація: Досліджено теоретичні та практичні питання застосування маркетингової політики комунікацій у фармацевтичній галузі.

Використання квадрокоптерів (дронів) при проведенні огляду місця ДТП

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Використання квадрокоптерів (дронів) при проведенні огляду місця ДТП//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/13-5/

Анотація: Проведено теоретичний аналіз щодо використання квадрокоптерів при проведенні огляду місця дорожньо-транспортної пригоди, виявлено переваги та недоліки.

Методичні аспекти впливу сучасних медіа на школярів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методичні аспекти впливу сучасних медіа на школярів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2021/5/12-6/

Анотація: У межах даної статті здійснено аналіз впливу сучасних медіа на процеси формування особистості, визначено напрями діяльності педагогів, щодо забезпечення зацікавлення учнів у навчанні, способи формування національної свідомості в умовах глобалізаційних процесів.

Огляд задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Огляд задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/5/11-6/

Анотація: У роботі були розглянуті задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів. Ключові слова містять найважливішу інформацію, що описує зміст документа. Вилучення ключових слів є необхідним кроком для багатьох програм обробки природних мов та пошуку інформації при оптимізації пошукових систем. У статті розглянуто задачу вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів

Використання платформи .NET для роботи з великими даними

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Використання платформи .NET для роботи з великими даними//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/10-5/

Анотація: Досліджено можливості використання платформи .NET у якості інструменту для роботи з великими даними.

Пробація в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Пробація в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/5/9-5/

Анотація: Україна впевнено рухається до кращого майбутнього, впроваджуючи реформи та різноманітні програми для того, аби досягти покращення правової системи. І однією з таких реформ стало довгоочікуване прийняття Закону «Про пробацію». Доцільно зазначити, що його важливість, як і важливість самої пробації в сучасному суспільстві неможливо применшити, неможливо не зважати на неї, адже саме за допомогою пробації й забезпечується можливість повернення особи, яка вчинила правопорушення, до нормального існування в межах соціуму. Не зважаючи на те, що система пробації ефективно та якісно працює з усіх сторін: соціальної, економічної, політичної, тощо, але все ж і вона потребує обґрунтованих змін в нашій країні. Виходячи з цього, ми вважаємо за необхідне навести ретельний аналіз пробації, який містить в собі дослідження щодо її виникнення в таких країнах як США та Англія, і подальшого розповсюдження пробації під впливом цих держав. Також в цій роботі значна увага була приділена питанню впровадження пробації в Україні та, безпосередньо, функціонуванню цього інституту в державі, його сутності та особливостям. Виходячи з цього, було здійснено ґрунтовний аналіз законодавства, що регулює правовідносини в цій сфері, це і Закон України «Про пробацію», і «Концепція реформування кримінальної юстиції України, затверджена указом Президента України від 8 квітня 2008 року», «Концепція Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на період до 2017 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року». На основі цих нормативно-правових актів надалі досліджувалися види пробації, такі як: досудова, наглядова та пенітенціарна пробація; описувалися їх основна мета та завдання. Особливу увагу в нашому дослідженні було приділено питанням, які стосувалися наявних проблем, що існують в сфері пробації і, відповідно, пропонувалися ефективні шляхи їх вирішення та загального вдосконалення такої системи, основним із яких виявився шлях, що на меті має залучення громадськості та волонтерських організацій до інституту пробації.

Рада безпеки ООН як гарант основних принципів міжнародного права: проблеми та перспективи

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Рада безпеки ООН як гарант основних принципів міжнародного права: проблеми та перспективи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/5/8-5/

Анотація: У статті розглядається Рада безпеки ООН як гарант основних принципів міжнародного права: проблеми та перспективи.

Залежність рівня автомобільного травматизму від рівня автомобілізації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Залежність рівня автомобільного травматизму від рівня автомобілізації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/7-5/

Анотація: В статті розкривається питання про рівень автомобілізації в країнах світу, вплив економічного розвитку на купівельну спроможність населення та попит на авто. Візуально наведено дані щодо кількості авто на 1000 жителів в країнах. Згідно деяких всесвітніх досліджень, рівень автомобільного травматизму збільшується прямо пропорційно до рівню автомобілізації. Але при досягненні певної відмітки рівня ВВП на душу населення, ця залежність зменшується.

Результати дослідження ефективності методів та засобів розробки бессерверних додатків для обробки зображень

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Результати дослідження ефективності методів та засобів розробки бессерверних додатків для обробки зображень//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/5/6-5/

Анотація: У роботі були розглянуті найбільш ефективні методи та засоби розробки бессерверних додатків для обробки зображень та порівняні між собою різні провайдери бессерверних обчислень з урахуванням потреб бізнесу.

Результати дослідження ефективності методів та засобів гейміфікації з метою підвищення зацікавленості користувачів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Результати дослідження ефективності методів та засобів гейміфікації з метою підвищення зацікавленості користувачів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/5/5-5/

Анотація: У роботі були розглянуті сучасні методи та засоби гейміфікації додатків. Основна увага у дослідженні приділялася питанню ефективності цих методів та засобів з метою підвищення зацікавленості та утримання користувачів.

Аналіз лінійної інтерполяції функції Lerp в Unity. Плавне пересування ігрових об’єктів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Аналіз лінійної інтерполяції функції Lerp в Unity. Плавне пересування ігрових об’єктів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/4-4/

Анотація: Досліджено функцію для плавного пересування ігрових об’єктів.

Вплив систем активної безпеки автомобілів на безпеку дорожнього руху

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив систем активної безпеки автомобілів на безпеку дорожнього руху//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/3-4/

Анотація: Проведено аналіз статистики дорожньо-транспортних пригод за 2008-2019 роки. Розглянуто елементи активної безпеки автомобілів та їх вплив на попередження аварійних ситуацій. Розглянуто механізм спрацювання систем активної безпеки та їх вплив на попередження дорожньо-транспортної пригоди

Правοве регулювання діяльнοсті з надання правοвих пοслуг

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Правοве регулювання діяльнοсті з надання правοвих пοслуг//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/5/2-4/

Анотація: У статті розлядається правοве регулювання діяльнοсті з надання правοвих пοслуг.

Визначення частоти серцевих скорочень на відео

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Визначення частоти серцевих скорочень на відео//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/1-5/

Анотація:

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат