Зміст журналу No4 (квітень) 2021 y.

Особливості доступу журналістів до судових засідань з розгляду кримінальних справ в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості доступу журналістів до судових засідань з розгляду кримінальних справ в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/4/14-7/

Анотація: У статті розкрито особливості доступу журналістів до судових засідань з розгляду кримінальних справ в Україні, і на основі цього сформульовано загальні висновки, які мають теоретичне і практичне значення.

Модельно-ориентированное проектирование информационной системы

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Модельно-ориентированное проектирование информационной системы//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/4/13-4/

Анотація: (Русский) Раскрытие сущности модельно-ориентированного проектирования информационной системы

Дослідження можливостей використання кореляційно-регресійного аналізу для прогнозування даних

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Дослідження можливостей використання кореляційно-регресійного аналізу для прогнозування даних//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/4/12-5/

Анотація: Досліджено застосування кореляційно-регресійного аналізу при прогнозуванні даних.

Захист права на свободу вираження в мережі інтернет у практиці Європейського суду з прав людини

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Захист права на свободу вираження в мережі інтернет у практиці Європейського суду з прав людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/4/11-5/

Анотація: Інтернет в сучасному суспільстві відіграє істотну та постійно зростаючу роль. Це, серед іншого, пов’язано із зростанням кількості справ, у яких учасники звертаються до Європейського суду з прав людини ( далі – Суд ) з метою захисту свого права на свободу вираження в мережі Інтернет. Разом із тим, право на свободу вираження в мережі Інтернет не є абсолютним, тобто держава може застосовувати обмеження щодо його реалізації. Але подібні обмеження мають бути встановлені законом та переслідувати легітимну мету. У статті розглядається практика Суду, ми вважаємо, що основна маса справ ініційована скаргами на порушення двох статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. ( далі – Конвенція ): ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) і ст. 10 ( право на свободу вираження поглядів). Суд у своїх рішеннях визначив кордон приватного життя, зазначивши, що він включає в себе такі аспекти, як зображення людини, його персональні дані, в тому числі біометричну інформацію, зразки ДНК, тощо. В роботі з’ясовано, що Суд виходить з того, що поширення інформації в мережі Інтернет підпадає під захист ст. 10 Конвенції. Водночас він визнав, що рівень захисту інформації, розміщеної в мережі Інтернет, відрізняється від того, який надається інформації, поширюваної в засобах масової інформації. Окрім того істотний інтерес представляють правові позиції, вироблені Судом щодо блокування Інтернет-сайтів, відповідальності Інтернет-провайдерів за поширювану інформацію та коментарі, співвідношення свободи поширення інформації та авторських прав тощо.

Эдьютеймент как современная педагогическая технология обучения в рамках преподавания русских волшебных сказок в школе

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Эдьютеймент как современная педагогическая технология обучения в рамках преподавания русских волшебных сказок в школе//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2021/4/10-4/

Анотація: (Русский) Русская волшебная сказка в рамках школьного обучения представляет собой серьезный объект изучения и осмысления. Ее систематическое изучение имеет важный научно-методический потенциал и для вузовского и для школьного образования. На плане методических интерпретаций в связи с этим объектом можно выявить несколько способов эффективного развития творческого потенциала обучающихся, снятия психоэмоционального напряжения, естественно возникающего в процессе обучения. Сказка также представляет прекрасный историко-культурный материал, открывающий обучающимся историю страны, культурные традиции и обычаи. Изучение сказки в школе и вузе должно соответствовать не только выработанным методическим принципам, но и несомненным возрастным интересам и потребностям обучающихся, нести нравственно полезную смысловую нагрузку. При этом педагог должен учитывать и то, что в аудитории для ребенка сказка предстает своего рода психологической отдушиной, она дает возможность погрузиться в сказочный мир, развлечься, отдохнуть от учебного процесса. В зависимости от возраста обучающихся подход к изучению материала может быть различным. Однако, общим является тот принцип, что изучение сказок неразрывно связано с понятием эдьютеймента, т.е. суммированным опытом игровой методики, которая может быть представлена в различных моделях и форматах. В связи с этим, актуальным является вопрос применения личностно-ориентированной технологии обучения. В данной статье решается именно эта проблема, проинтерпретированная на материале определенного опыта.

Інформатизація процесу прийняття управлінських рішень в публічній сфері

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інформатизація процесу прийняття управлінських рішень в публічній сфері//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/4/9-4/

Анотація: У статті розглянуто загальне поняття інформаційної системи та її необхідність у процесі прийняття управлінських рішень, висвітлено важливе значення та особливості застосування інформації в діяльності органів публічного управління в процесі прийняття управлінських рішень.

Оцінка інвестиційної привабливості стартап проекту в умовах невизначеності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оцінка інвестиційної привабливості стартап проекту в умовах невизначеності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/4/8-4/

Анотація: У статті розглядаються основні проблеми при оцінці інвестиційної привабливості стартап проекту. В умовах невизначеності, моделювання інвестиційної привабливості для інвестора є основним при ефективному інвестуванні капіталу. В зовнішніх нестабільних умовах та ще більших внутрішніх економічних криз стартапів гостро постає питання правильної оцінки проекту та прийняття правильних інвестиційних рішень з метою примноження капіталу та створення фінансової стабільності. При моделюванні було обрано стратегію побудови фінансових показників. При оцінці привабливості проекту були використані наступні показники: чистий дисконтований дохід, внутрішня норма прибутку інвестиційного проекту, індекс прибутковості інвестицій, дисконтований період окупності проекту. Метою роботи є розробка моделі за якою можна буде оцінити інвестиційну привабливість проекту для зниження рівня фінансового ризику та ефективного вкладення коштів інвестора. Новизною роботи є створення поетапного плану оцінки проекту. Головним результатом статі є ефективна модель за якою можна оцінити будь який стартап на перспективність отримання прибутку або збитковість проекту. Розрахунки моделі проводилися для умовного проекту який в майбутньому можна замініти на будь який реальний проект. Розроблена модель дає можливість реально оцінювати проект, ефективно інвестувати кошти таоптимізувати процес вибору привабливого проекту.

Типові мовні помилки в текстах Інтернет-видань (на матеріалі інформаційно-аналітичного бюлетеня «Стратегія сталого розвитку України-2030»)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Типові мовні помилки в текстах Інтернет-видань (на матеріалі інформаційно-аналітичного бюлетеня «Стратегія сталого розвитку України-2030»)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2021/4/7-4/

Анотація: У статті розглядаюся типові мовні помилки в текстах Інтернет-видань на матеріалі інформаційно-аналітичного бюлетеня «Стратегія сталого розвитку України-2030».

Особливості банківського кредитування малого бізнесу

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості банківського кредитування малого бізнесу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/4/6-4/

Анотація: Досліджено актуальні особливості банківського кредитування малого та середнього бізнесу. У статті проаналізовано кредитування підприємств банками в Україні. Здійснено аналіз статистичних даних щодо обсягів кредитування банківськими установами, крім того, були наведені найбільш актуальні програми МСП, які на даний час доступні в банках України. Визначено та перелічені найбільш сприятливі умови та заходи, які сприяють розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Вдосконалення конструкції установки клеїльного пресу шляхом встановлення комбінованої секції досушування полотна

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вдосконалення конструкції установки клеїльного пресу шляхом встановлення комбінованої секції досушування полотна//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/4/5-4/

Анотація: Наведено пропозицію щодо модернізації установки клеїльного преса паперо- або картоноробної машини шляхом використання досушувальної секції у вигляді комбінованої конструкції, що поєднує принципи радіаційного та конвективного сушіння.

Засоби підвищення продуктивності при веб-розробці на платформі ASP.NET

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Засоби підвищення продуктивності при веб-розробці на платформі ASP.NET//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/4/4-3/

Анотація: Досліджено різні методи підвищення продуктивності при розробці на платформі ASP.Net.

Особливості вирішення земельних спорів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості вирішення земельних спорів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/4/3-3/

Анотація: У даній статті досліджено правові аспекти поняття «земельних спорів» та «земельної ділянки». Проаналізовано проблему виникнення земельних спорів та законодавчий процес вирішення. Зазначено щодо прав звернення до судових установ за захистом порушених прав. Розглянуто питання захисту земельних прав громадян у спорах із колегіальними суб’єктами владних повноважень. Приділено увагу судовій практиці на основі національного законодавства щодо розгляду земельних спорів із колегіальним порядком вирішення земельних питань.

Питання відшкодування шкоди, завданої органами публічного адміністрування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Питання відшкодування шкоди, завданої органами публічного адміністрування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/4/2-3/

Анотація: Питання відшкодування шкоди було завжди актуальним, йому приділялась особлива увага оскільки кожна людина має права та в разі їх порушення має можливість їх захищати та відновлювати справедливість. Особливо важливим є питання відповідальності тих, хто має належно реалізовувати права громадян, зокрема це стосується відповідальності органів публічної адміністрації.

Порядок надання в користування земельних ділянок для потреб Збройних сил України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порядок надання в користування земельних ділянок для потреб Збройних сил України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/4/1-4/

Анотація: У статті досліджено правові питання користування земельними ділянками для потреб ЗСУ. Констатовано необхідність надання для користування земельних ділянок ЗСУ за рішенням у тимчасове чи постійне користування. Встановлено проблемні питання правового режиму земель, на яких розташовані військові та інші об’єкти ЗСУ. З'ясовано непослідовність врегулювання нормативно-правовими актами відносин щодо використання земельних ділянок ЗСУ.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат