Зміст журналу No3 (березень) 2021 y.

Правові проблеми надання земельних ділянок військовослужбовцям

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Правові проблеми надання земельних ділянок військовослужбовцям//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/26-2/

Анотація: У даній статті досліджено питання надання земельних ділянок військовослужбовцям. Розглянуто набуття права власності законодавством України. З’ясовано структурну змістову категорії право власності. Виокремлено особливості надання земельних ділянок пільговій категорії осіб – військовослужбовцям.

Кримінальна відповідальність у сфері земельних відносин

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Кримінальна відповідальність у сфері земельних відносин//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/25-2/

Анотація: У статті досліджено інститут кримінальної відповідальності за порушення у сфері земельних відносин. Проаналізовано нормативні та фактичні підстави земельно-правової відповідальності. Виявлено особливості притягнення до кримінальної відповідальності та види покарання за правопорушення у сфері земельних відносин. Встановлено елементи відповідного складу злочину. З’ясовано наявність земельно-правової відповідальності за порушення земельного законодавства.

Актуальні питання примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Актуальні питання примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/24-2/

Анотація: У даній статті розглянуто питання відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Здійснено загальний аналіз проблемних питань щодо громадської потреби у відчуженні земельних ділянок на підставі мотивів суспільної необхідності. Виявлено розбіжності у судовій практиці стосовно вирішення даних справ.

Використання та охорона земель оборони України: колізії земельного законодавства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання та охорона земель оборони України: колізії земельного законодавства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/23-2/

Анотація: У даній статті досліджено поняття оборони земель як у теоретичному сенсі, так і на законодавчому рівні. Розглянуто проблемні питання місця та значення використання земель оборони. Виявлено прогалини у законодавстві щодо використання та охорони земель оборони України. Виокремлено особливості управління землями оборони, зокрема перспективні механізми залучення їх до господарського обороту.

Research on the development of rural sports industry and sports economy

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Research on the development of rural sports industry and sports economy//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/3/22-2/

Анотація: With the development of our economy, sports industry also occupies a very important part in economic development. Since the successful bid of the Olympic Games in China, the sports economy has developed rapidly. Sports industry promotes the development of sports economy, and the development of sports economy provides a strong pillar for the rejuvenation of sports industry. Rural sports also plays an important role in sports rejuvenation, and the development of sports economy in China can not be separated from the support of rural sports economy. The state pays more attention to the problem of agriculture, rural areas and farmers, and the development of rural economy enters a new historical stage. The rise of sports industry can promote the further growth of rural economy, change the existing economic structure of rural areas, and promote the better and faster development of rural economy.

Застосування технології блокчейн в галузі охорони здоров’я

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Застосування технології блокчейн в галузі охорони здоров’я//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/3/21-2/

Анотація: У статті розглянуті принципи роботи систем електронних медичних записів та переваг які може надати технологія блокчейн таким системам.

Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2021/3/20-2/

Анотація: В даній статті описана оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників підприємства.

Юридична природа рабства з точки зору міжнародного права

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Юридична природа рабства з точки зору міжнародного права//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/19-2/

Анотація: У статті розглядаються результати доктринальних досліджень та поглядів вчених стосовно юридичної природи рабства з точки зору міжнародного права. Визначено правове положення рабів з античних часів до сьогодення.

Статистичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Статистичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/3/18-2/

Анотація: Забезпечення населення безпекою продуктів, в загальному, є одним із пріоритетних напрямків державної політики. Продовольча політика держави розглядається як комплекс певних заходів, покликаних системно та ефективно вирішувати завдання для розвитку виробництва, зберігання і переробки, зовнішньої торгівлі, а також справедливого розподілу основних і найважливіших продуктів харчування. Мета статті полягає в характеристиці індикаторів, які характеризують стан продовольчої безпеки в Україні. За допомогою системи індикаторів, а також їхніх порогових значень, в ході роботи було здійснено аналіз та оцінку рівня продовольчої безпеки в Україні. Визначено рівень забезпеченості найважливішими видами продовольства населення. Здійснено аналіз споживання, зокрема і в розрахунку на одну особу найважливішими для забезпечення активного життя та здоров’я населення продуктами харчування Україні. Об’єктом для написання статті є рівень продовольства. За проведеним аналізом було визначено основні позитивні та негативні тенденції продовольчої безпеки в Україні, основні завдання для покращення стану продовольчої безпеки.

Терористичний акт: виклики сьогодення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Терористичний акт: виклики сьогодення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/17-2/

Анотація: В даній статті досліджується терористичний акт як кримінальне правопорушення та відповідальність за його вчинення. Зокрема, розглядається актуальність проблеми неправильного надання кримінально-правової оцінки вчинюваним діям, що призвела до масового відкриття кримінальних проваджень за фактом вчинення терористичного акту, які, попри застосування різних методик дослідження, залишилися незакритими та нереалізованими.

Поняття та основні характеристики національної безпеки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поняття та основні характеристики національної безпеки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2021/3/16-2/

Анотація: Стаття присвячена визначенню поняття та основних характеристик національної безпеки. Автором в статті визначається, що національна безпека України забезпечується специфічною діяльністю суспільних інститутів, спрямованою на створення і вдосконалення умов та чинників (гарантій) ефективної життєдіяльності народу. Відповідні суспільні інститути утворюють систему забезпечення національної безпеки України. Звертається увага на те, що загрози національній безпеці, тобто, загрози для нормального функціонування системи політичних, економічних, соціальних та інших відносин і інтересів, виявляються як впливу на стабільний розвиток республіки в цілому, державних органів, політичних партій і рухів, окремих галузей, підприємств, індивідуальних суб'єктів тощо. Робиться висновок про те, що національні інтереси в міжнародній сфері вимагають проведення активного зовнішньополітичного курсу, спрямованого на зміцнення авторитету України як великої європейської держави, без участі якої неможливе вирішення глобальних проблем і зміцнення міжнародної безпеки.

Окремі питання видачі спеціального дозволу державним органам, підприємствам, установам, організаціям, які очолює іноземний громадянин органами Служби безпеки України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Окремі питання видачі спеціального дозволу державним органам, підприємствам, установам, організаціям, які очолює іноземний громадянин органами Служби безпеки України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/3/15-3/

Анотація: В даній роботі досліджено окремі питання видачі спеціального дозволу державним органам, підприємствам, установам, організаціям, які очолює іноземний громадянин органами Служби безпеки України.

Терористичний акт: аналіз об’єкта та об’єктивної сторони злочину

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Терористичний акт: аналіз об’єкта та об’єктивної сторони злочину//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/14-3/

Анотація: В даній роботі проведене комплексне дослідження об’єктивної сторони злочину, а саме терористичного акту, передбачено частиною першою статті 258 Кримінального кодексу.

Доступність і безпека транспорту

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Доступність і безпека транспорту//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2021/3/13-2/

Анотація: В даній статті розглянуто питання доступності та безпеки автомобілів які приганяються з закордону, так званих «євроблях», та проблеми їх експлуатації на українських дорогах.

Загальні принципи права

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Загальні принципи права//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/12-3/

Анотація: У цій статті аналізується поняття, а також актуальність дослідження загальних принципів права, їх роль у правових відносинах та місце серед інших правових принципів.

Скасування депутатської недоторканності: зарубіжний досвід та українські реалії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Скасування депутатської недоторканності: зарубіжний досвід та українські реалії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/11-4/

Анотація: У статті розглянуто питання скасування важливої конституційної гарантії діяльності народних депутатів, а саме, депутатська недоторканість, яка має конкретне цільове призначення – забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення народними депутатами України своїх функцій. Вона не є особистим привілеєм, а має публічно-правовий характер.

Право на життя чи обов’язок жити

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Право на життя чи обов’язок жити//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/9-3/

Анотація: Сучасно правова система закріплює досить широке коло особистих прав людини і громадянина. Головним, фундаментальним та невідчуженим з яких є право на життя, поряд існує право розпоряджатися своїм життям. Тобто, кожен самостійно вирішує якому ризику його піддавати чи навпаки, або навіть приймати рішення про припинення життя. Тому, тема евтаназії породжує багато дискусій.

Основні напрямки реформування СБУ

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Основні напрямки реформування СБУ//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/3/8-3/

Анотація: В даній роботі проаналізовані основні напрямки реформування Служби безпеки України.

Антитерористична діяльність СБУ

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Антитерористична діяльність СБУ//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/3/10-3/

Анотація: В даній роботі проведене комплексне дослідження антитерористичної діяльності Служби безпеки України.

Спеціальні інформаційні операції

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Спеціальні інформаційні операції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/7-3/

Анотація: У даній статті аналізується ведення інформаційної війни, якими методами вона здійснюється, які етапи включає та роль Служби безпеки України у сфері інформаційної безпеки.

Антитерористичний центр при СБУ: ефективність боротьби з тероризмом

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Антитерористичний центр при СБУ: ефективність боротьби з тероризмом//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/6-3/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню якості та ефективності функціонування одного з головних органів у боротьбі з тероризмом в нашій державі – Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Зазначене питання є актуальним з огляду на проведення антитерористичної операції на Сході нашої держави.

СБУ як орган протидії корупції та організованій злочинності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. СБУ як орган протидії корупції та організованій злочинності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/5-3/

Анотація: В статті досліджуються питання визначення ролі та значення діяльності Служби безпеки України у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та їх протидії. Встановлений причинний зв’язок між корупцією та організованою злочинністю та визначені напрямки подальшої боротьби СБУ із зазначеними явищами.

Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/4-2/

Анотація: В даній статті досліджується питання забезпечення безпеки сфери інформаційної безпеки крізь призму застосування законодавчих актів, що регулюють дане питання та безпосередньо шляхом аналізу впливу Служби безпеки України на дану сферу, її повноважень та обов'язків. Досліджуються основні поняття, що стосуються інформаційної безпеки.

Окремі елементи оперативно-розшукової характеристики організації незаконної міграції

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Окремі елементи оперативно-розшукової характеристики організації незаконної міграції//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/3-2/

Анотація: Статтю присвячено організаційно-правовому забезпеченню сфери протидії нелегальній міграції: проблемам, тенденціям та механізмам вирішення сучасних законодавчих недоліків. Розкрито теоретичні та практичні аспекти оперативно-розшукової характеристики злочинів. Наголошено, що особливу увагу під час виявлення та документування протиправної діяльності, пов’язаної з нелегальною міграцією, необхідно звертати на те, що до такої діяльності зазвичай залучаються досвідчені фахівці з ІТ-технологій, які відповідають за поширення інформації щодо нелегальної міграції в соціальних мережах. Висвітлено питання організація діяльності оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби з протидії транскордонній злочинності та чітко визначені цілі використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності, які можуть використовуватися: як приводи та підстави для порушення кримінальної справи або проведення невідкладних слідчих дій; для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі. У статті здійснено аналіз сутнісних особливостей оперативно-розшукової діяльності як важливої складової інтегрованого управління кордонами та визначено напрями її вдосконалення. Міграція населення - величезний ресурс, який необхідно раціонально використовувати. З цією метою важливо здійснювати державний контроль за міграційними потоками, що дозволить звести до мінімуму негативні наслідки стихійних переселень і посилити позитивний ефект міграційного руху. ХХІ століття інколи називають століттям міграції. Міграційні переміщення, масштаби яких постійно зростають, а напрями і склад урізноманітнюються, перетворилися на помітний чинник розвитку глобалізованого світу. Вони чинять значний вплив на кількісний та якісний склад населення, економіку, політику, культуру. Оскільки міграційна політика значною мірою є відповіддю на виклики міграційних процесів, її аналіз неможливий без усвідомлення особливостей сучасних міграцій. Негативні наслідки міграційного кризи в Європі свідчать про небезпеку неконтрольованих міграційних процесів для забезпечення стабільності в суспільстві, підтримання міжнаціонального миру і згоди.

До питання забезпечення екологічних прав в ЄС

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. До питання забезпечення екологічних прав в ЄС//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/2-2/

Анотація: У статті констатовано, що екологічна політика має важливе значення у забезпеченні екологічних прав Європейського Союзу. Ці дані зафіксовані в європейських нормативно-правових актах. Достовірним прикладом їх реалізації є судова практика Європейського Суду, яка проаналізована в статті.

Деякі питання підслідності служби безпеки України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Деякі питання підслідності служби безпеки України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/1-3/

Анотація: У даній статті висвітлюється підслідність такого безпекового органу, як Служба безпеки України, зокрема, особливості та певні прогалини в можливостях повноцінного задіяння та відпрацювання усіх статей Кримінального кодексу України, якими передбачена відповідальність за певні кримінальні правопорушення, виявлення та розслідування яких відноситься до компетенції СБУ.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат