Tag: переклад

Технічні неологізми як перекладацька проблема

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Технічні неологізми як перекладацька проблема//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2018/1/tehnichni-neologizmi-yak-perekladatska-problema/

Анотація: У статті розглянуто лексико-семантичні особливості технічних неологізмів та проблеми їх перекладу на матеріалі науково-технічній літератури. Автор зазначає такі способи перекладу технічних неологізмів як транслітерація, калькування, описовий переклад. В результаті аналізу виявлено, що спеціальних перекладацьких прийомів відтворення технічних неологізмів не існує. Найскладніше у перекладі технічних неологізмів - з’ясування значення нового слова.

Мовні засоби вираження комунікативних стратегій у передвиборчих промовах США: прагматичний та перекладацький аспекти

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Мовні засоби вираження комунікативних стратегій у передвиборчих промовах США: прагматичний та перекладацький аспекти//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2018/1/movni-zasobi-virazhennya-komunikativnih-strategij-u-peredviborchih-promovah-ssha-pragmatichnij-ta-perekladatskij-aspekti/

Анотація: У статті розглянуто прагматичні та перекладацькі аспекти, а також мовні засоби вираження комунікативних стратегій у передвиборчих промовах США.

Особливості креативного перекладу ліричних творів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості креативного перекладу ліричних творів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2018/1/osoblivosti-kreativnogo-perekladu-lirichnih-tvoriv/

Анотація: У статті розглянуто проблеми перекладу ліричних творів, а також визначено особливості креативного перекладу ліричних творів.

Неологізми в сучасній англійській мові

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Неологізми в сучасній англійській мові//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2018/1/neologizmi-v-suchasnij-anglijskij-movi/

Анотація: Досліджено особливості перекладу неологізмів англійської мови українською.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат