Tag: management

Політика управління заборгованістю на підприємстві

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Політика управління заборгованістю на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/11/politika-upravlinnya-zaborgovanistyu-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті визначена теоретична сутність поняття політики управління заборгованістю на підприємстві. Надана стисла характеристика окремих стадій процесу управління заборгованістю на підприємстві. Досліджені особливості процесу управління заборгованістю підприємства з урахуванням ринкових умов господарювання в Україні.

Західна і Азіатська економічні культури: соціально-філософський аналіз

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Західна і Азіатська економічні культури: соціально-філософський аналіз//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/12/zapadnaya-i-aziatskaya-ekonomicheskie-kultury-sotsialno-filosofskij-analiz/

Анотація: В роботі розглянуто так поняття як західна і азіатська економічні культури. Визначено відмінності між цими поняттями в розрізі різних підходів науковців, культур і суспільств. Проведено компаративний аналіз щодо розуміння західної і азіатської економічних культур. Виділено основні відмінності між даними культурами.

Технологія вдосконалення управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Технологія вдосконалення управління навчальним процесом ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2018/5/tehnologiya-vdoskonalennya-upravlinnya-navchalnim-protsesom-vnz-i-ii-rivniv-akreditatsiyi/

Анотація: У статті окреслено основні тенденції інформатизації управління навчальним процесом в сучасних умовах. Обґрунтовано основні переваги застосування інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ І-ІІ р. а. Доведено доцільність використання автоматизованої системи управління навчальним процесом.

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства та прийняття рішень щодо їх покращення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства та прийняття рішень щодо їх покращення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2018/5/upravlinnya-finansovimi-rezultatami-diyalnosti-pidpriyemstva-ta-prijnyattya-rishen-shhodo-yih-pokrashhennya/

Анотація: В статті розглянуто економічну сутність поняття «фінансові результати» та розглянуто правомірність та доцільність розгляду фінансових результаті як об’єкта управління, обґрунтовано інструментарій управління фінансовими результатами.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат