Tag: майно

Банкрутство юридичної особи в аспекті прийняття кодексу України з процедур банкрутства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Банкрутство юридичної особи в аспекті прийняття кодексу України з процедур банкрутства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/bankrutstvo-yuridichnoyi-osobi-v-aspekti-prijnyattya-kodeksu-ukrayini-z-protsedur-bankrutstva/

Анотація: В наш час дуже важко уявити повноцінне життя суспільства будь-якої розвиненої країни без всебічного вивчення усіх економічних процесів, що відбуваються у державі. Теперішній стан української економіки уповільнює розвиток суб’єктів господарювання, порівняно з розвинутими країнами світу, тому законодавцем вживаються заходи щодо підтримання юридичних осіб у їхній діяльності. Досліджено інститут банкрутства юридичних осіб за допомогою Кодексу України з процедур банкрутства. Вивчено процедуру банкрутства, правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства, охарактеризовано механізм відновлення платоспроможності та визнання банкрутства юридичної особи.

Заповіт подружжя: перешкоди до застосування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Заповіт подружжя: перешкоди до застосування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/zapovit-podruzhzhya-pereshkodi-do-zastosuvannya/

Анотація: Стаття розрахована на висвітлення прогалин застосування такого інституту, як «заповіт подружжя». В ній розкрито проблеми з якими зіштовхуються нотаріуси та судді. А саме: чи мають малолітні, недієздатні спадкоємці за законом право на обов’язкову частку в спадщині? Які умови для прийняття чинності заповіту? Чи можуть укласти спільний заповіт подружжя особи, які проживають в цивільному шлюбі? А також інші проблеми застосування спільного заповіту та можливості їх врегулювання.

Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Сучасна проблематика злочинів з криптовалютою: практичний аспект//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/2/suchasna-problematika-zlochiniv-z-kriptovalyutoyu-praktichnij-aspekt/

Анотація: У цій статті аналізується проблематика, з якою стикаються правоохоронні органи у злочинах, де основним об'єктом є криптовалюта та проголошується необхідність законодавчого закріплення поняття крипти задля полегшення класифікації та викриття злочинності. Досліджено перспективи всебічного розуміння терміну та вплив систематизації даної інформації на можливості безпекових структур.

Співвідношення понять «викрадення», «розкрадання», «грабіж»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Співвідношення понять «викрадення», «розкрадання», «грабіж»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/1/sootnoshenie-ponyatij-pohishhenie-hishhenie-i-grabezh/

Анотація: У науковій статті з урахуванням висловлених з цього питання наукових позицій та його вирішення на рівні вітчизняного та зарубіжного законодавства з’ясовано зміст понять «викрадення», «розкрадання», «грабіж» та встановлено співвідношення між ними. У чинному кримінальному законодавстві України поняття викрадення використовується як при визначенні злочинів проти власності, так і при характеристиці посягань, передбачених іншими розділами Особливої частини Кримінального кодексу. Така ситуація сприяє змішуванню різних за своїм змістом об’єктів кримінально-правової охорони, зокрема речових відносин та відносин, що забезпечують фізичну свободу людини, ототожненню останньої з річчю і визнанню її, всупереч положенням цивільного законодавства, об’єктом цивільних прав, що, на наше переконання, неприпустимо. Ми дійшли висновку, що викраденням є незаконне, безоплатне вилучення чужого майна, яка здійснюється поза волею потерпілої особи, яка може бути вчинене як у відкритий, так і таємний спосіб. Поняття «розкрадання» є більш широким аніж поняття «викрадення». Вони співпрацюють як загальне та спеціальне один до одного. Саме тому, ці поняття не слід ототожнювати, бо поняттям «розкрадання» охоплюються вісім визначених законом форм: крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, шахрайство, привласнення, розтрата, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, в свою чергу, «викрадення» охоплює лише три форми розкрадання: крадіжку, грабіж і розбій; суспільно небезпечне діяння у «розкраданні» полягає у заволодінні чужою рухомою річчю, а у «викраденні» – у її вилученні. Саме тому ці поняття не є синонімами, а виступають як самостійні категорії кримінального права.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат