Tag: кримінальний процес

Особливості доступу журналістів до судових засідань з розгляду кримінальних справ в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості доступу журналістів до судових засідань з розгляду кримінальних справ в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/4/14-7/

Анотація: У статті розкрито особливості доступу журналістів до судових засідань з розгляду кримінальних справ в Україні, і на основі цього сформульовано загальні висновки, які мають теоретичне і практичне значення.

Дотримання принципу законності кримінального провадження у правозастосовній діяльності європейського суду з прав людини

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Дотримання принципу законності кримінального провадження у правозастосовній діяльності європейського суду з прав людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/dotrimannya-printsipu-zakonnosti-kriminalnogo-provadzhennya-u-pravozastosovnij-diyalnosti-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudini/

Анотація: Принципи кримінального провадження це загальновизнані стандарти, що визначають сутність кримінального провадження, забезпечуючи охорону прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. Одним з таких принципів є принцип законності. У цій статті надано характеристику принципу законності і розглянуто тенденцію його реалізації в діяльності Європейського суду з прав людини. Особлива увага приділяється вивченню змісту поняття «законності», як воно тлумачиться Європейським судом з прав людини, окреслено принципи кримінальної юстиції Європейського Союзу. Проблема законності – одна з центральних у загальній теорії держави і права. Актуальність її очевидна як з теоретичного, так і з практичного погляду. Важливість цієї проблеми обумовлюється тим, що поняття законності нерозривно пов’язане з такими інститутами і сторонами державно-правового життя суспільства, як функції держави, правотворчість, форми реалізації права, демократії, права, свободи та обов’язку особистості.

Інститут недопустимості доказів у зарубіжному кримінальному процесуальному праві

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Інститут недопустимості доказів у зарубіжному кримінальному процесуальному праві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/institut-nedopustimosti-dokazatelstv-v-zarubezhnom-ugolovnom-protsesualnom-prave/

Анотація: У статті розглянуто питання концепцій визнання доказів недопустимими у кримінальному процесі, сучасна динаміка визнання доказів недоступними у кримінальному процесі України та зарубіжних країн, наведені зарубіжні концепції недопустимості доказів, аналіз та практика Європейського суду з прав людини з приводу недопустимості доказів у кримінальному процесі, також зазначені думки до удосконалення інституту недопустимості доказів у національній системі кримінально-процесуального доказування.

Підстави відшкодування шкоди завданої правоохоронними органами

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Підстави відшкодування шкоди завданої правоохоронними органами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/pidstavi-vidshkoduvannya-shkodi-zavdanoyi-pravoohoronnimi-organami/

Анотація: У статті досліджено перелік підстав відшкодування шкоди завданої громадянинові незаконними діями органів, які здійснюють оперативно розшукову діяльність,досудового розслідування, прокуратури та суду відповідно до чинного законодавства. Акцентовано увагу на правових позиції Верховного Суду, аналізі судової практики.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат