Содержание журнала №5 (май) 2021 г.

Служба безпеки України у сфері безпеки та оборони

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Служба безпеки України у сфері безпеки та оборони//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/5/18-4/

Аннотация: (Українська) Досліджено місце Служби безпеки України у сфері безпеки та оборони. З’ясовано, що служба безпеки України це державний орган, який є ключовим елементом у системі суб’єктів, які забезпечують безпеку та оборону України.

Право на справедливый суд в контексте статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Право на справедливый суд в контексте статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/5/17-4/

Аннотация: На основе изучения теории и обобщения судебной практики в статье анализируются основные положения статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и раскрывается их содержание сквозь призму практики Европейского суда по правам человека.

Застосуванням флокулянтів на стадії попереднього вапнування дифузійного соку

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Застосуванням флокулянтів на стадії попереднього вапнування дифузійного соку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/16-3/

Аннотация: (Українська) Досліджено доцільність використання флокулянту “Полідез”, оптимальну дозу і зону введення його на попередній дефекації, наведено результати лабораторних досліджень стійкості осаду нецукрів дифузійного соку до пептизації при додавання реагенту.

Особливість використання методики визначення швидкості руху транспортних засобів по їх деформації

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливість використання методики визначення швидкості руху транспортних засобів по їх деформації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/15-4/

Аннотация: (Українська) Розглянуто математичну модель, на якій базується методика визначення швидкості руху транспортних засобів по їх деформації. Розглянуто недоліки та особливість використання методики визначення швидкості руху транспортних засобів по їх деформації. Ключові слова. Визначення швидкості руху, математична модель, деформація

Застосування комунікаційних засобів фармацевтичної галузі в епоху турбулентності

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Застосування комунікаційних засобів фармацевтичної галузі в епоху турбулентності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/5/14-4/

Аннотация: Исследованы теоретические и практические вопросы применения маркетинговой политики коммуникаций в фармацевтической отрасли.

Використання квадрокоптерів (дронів) при проведенні огляду місця ДТП

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Використання квадрокоптерів (дронів) при проведенні огляду місця ДТП//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/13-5/

Аннотация: (Українська) Проведено теоретичний аналіз щодо використання квадрокоптерів при проведенні огляду місця дорожньо-транспортної пригоди, виявлено переваги та недоліки.

Методические аспекты влияния современных медиа на школьников

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методические аспекты влияния современных медиа на школьников//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2021/5/12-6/

Аннотация: В рамках данной статьи осуществлен анализ влияния современных медиа на процессы формирования личности, определены направления деятельности педагогов по обеспечению интерес учащихся в обучении, способы формирования национального сознания в условиях глобализационных процессов.

Огляд задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Огляд задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/5/11-6/

Аннотация: (Українська) У роботі були розглянуті задачі вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів. Ключові слова містять найважливішу інформацію, що описує зміст документа. Вилучення ключових слів є необхідним кроком для багатьох програм обробки природних мов та пошуку інформації при оптимізації пошукових систем. У статті розглянуто задачу вилучення ключових слів за допомогою методу опорних векторів

Использование платформы .NET для работы с большими данными

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Использование платформы .NET для работы с большими данными//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/10-5/

Аннотация: Исследованы возможности использования платформы .NET в качестве инструмента для работы с большими данными.

Пробация в Украине

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Пробация в Украине//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/5/9-5/

Аннотация: Украина уверенно движется к лучшему будущему, внедряя реформы и различные программы для того, чтобы добиться улучшения правовой системы. И одной из таких реформ стало долгожданное принятие Закона «О пробации». Целесообразно отметить, что его важность, как и важность самой пробации в современном обществе невозможно уменьшить, невозможно не считаться с ней, ведь именно с помощью пробации и обеспечивается возможность возвращения лица, совершившего правонарушение, к нормальному существованию в пределах социума. Несмотря на то, что система пробации эффективно и качественно работает со всех сторон: социальной, экономической, политической и т.д., но все же и она нуждается в обоснованных изменениях в нашей стране. Исходя из этого, мы считаем необходимым привести тщательный анализ пробации, который содержит в себе исследования по ее возникновения в таких странах как США и Англия, и дальнейшего распространения пробации под влиянием этих государств. Также в этой работе значительное внимание было уделено вопросу внедрения пробации в Украине и, непосредственно, функционированию этого института в государстве, его сущности и особенностям. Исходя из этого, было осуществлено основательный анализ законодательства, регулирующего правоотношения в этой сфере, это и Закон Украины «О пробации», и «Концепция реформирования криминальной юстиции Украины, утверждена указом Президента Украины от 8 апреля 2008 года», «Концепция Государственной целевой программы реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы на период до 2017 года, одобренная распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 ноября 2008 года». На основе этих нормативно-правовых актов в дальнейшем исследовались виды пробации, такие как: досудебная, наблюдательная и пенитенциарная пробация; описывались их основная цель и задачи. Особое внимание в нашем исследовании было уделено вопросам, касающихся имеющихся проблем, существующих в сфере пробации и, соответственно, предлагались эффективные пути их решения и общего совершенствования такой системы, основным из которых оказался путь, целью которого является привлечение общественности и волонтерских организаций к институту пробации.

Рада безпеки ООН як гарант основних принципів міжнародного права: проблеми та перспективи

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Рада безпеки ООН як гарант основних принципів міжнародного права: проблеми та перспективи//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/5/8-5/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається Рада безпеки ООН як гарант основних принципів міжнародного права: проблеми та перспективи.

Зависимость уровня автомобильного травматизма от уровня автомобилизации

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Зависимость уровня автомобильного травматизма от уровня автомобилизации//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/7-5/

Аннотация: В статье раскрывается вопрос об уровне автомобилизации в странах мира, влиянии экономического развития на покупательскую способность населения и спрос на авто. Визуально представлены данные по количеству авто на 1000 жителей в развивающихся странах. Согласно некоторым всемирных исследований, уровень автомобильного травматизма увеличивается прямо пропорционально уровню автомобилизации. Но при достижении определенной отметки уровня ВВП на душу населенные, эта зависимость уменьшается.

Результати дослідження ефективності методів та засобів розробки бессерверних додатків для обробки зображень

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Результати дослідження ефективності методів та засобів розробки бессерверних додатків для обробки зображень//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/5/6-5/

Аннотация: (Українська) У роботі були розглянуті найбільш ефективні методи та засоби розробки бессерверних додатків для обробки зображень та порівняні між собою різні провайдери бессерверних обчислень з урахуванням потреб бізнесу.

Результати дослідження ефективності методів та засобів гейміфікації з метою підвищення зацікавленості користувачів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Результати дослідження ефективності методів та засобів гейміфікації з метою підвищення зацікавленості користувачів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/5/5-5/

Аннотация: (Українська) У роботі були розглянуті сучасні методи та засоби гейміфікації додатків. Основна увага у дослідженні приділялася питанню ефективності цих методів та засобів з метою підвищення зацікавленості та утримання користувачів.

Анализ линейной интерполяции функции Lerp в Unity. Плавное передвижение игровых объектов

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Анализ линейной интерполяции функции Lerp в Unity. Плавное передвижение игровых объектов//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/4-4/

Аннотация: Исследована функция для плавного передвижения игровых объектов.

Вплив систем активної безпеки автомобілів на безпеку дорожнього руху

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Вплив систем активної безпеки автомобілів на безпеку дорожнього руху//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/3-4/

Аннотация: (Українська) Проведено аналіз статистики дорожньо-транспортних пригод за 2008-2019 роки. Розглянуто елементи активної безпеки автомобілів та їх вплив на попередження аварійних ситуацій. Розглянуто механізм спрацювання систем активної безпеки та їх вплив на попередження дорожньо-транспортної пригоди

Правοве регулювання діяльнοсті з надання правοвих пοслуг

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Правοве регулювання діяльнοсті з надання правοвих пοслуг//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/5/2-4/

Аннотация: (Українська) У статті розлядається правοве регулювання діяльнοсті з надання правοвих пοслуг.

Визначення частоти серцевих скорочень на відео

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Визначення частоти серцевих скорочень на відео//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №5. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/5/1-5/

Аннотация:

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала