Содержание журнала №3 (март) 2021 г.

Правові проблеми надання земельних ділянок військовослужбовцям

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Правові проблеми надання земельних ділянок військовослужбовцям//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/26-2/

Аннотация: (Українська) У даній статті досліджено питання надання земельних ділянок військовослужбовцям. Розглянуто набуття права власності законодавством України. З’ясовано структурну змістову категорії право власності. Виокремлено особливості надання земельних ділянок пільговій категорії осіб – військовослужбовцям.

Кримінальна відповідальність у сфері земельних відносин

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Кримінальна відповідальність у сфері земельних відносин//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/25-2/

Аннотация: (Українська) У статті досліджено інститут кримінальної відповідальності за порушення у сфері земельних відносин. Проаналізовано нормативні та фактичні підстави земельно-правової відповідальності. Виявлено особливості притягнення до кримінальної відповідальності та види покарання за правопорушення у сфері земельних відносин. Встановлено елементи відповідного складу злочину. З’ясовано наявність земельно-правової відповідальності за порушення земельного законодавства.

Актуальні питання примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Актуальні питання примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/24-2/

Аннотация: (Українська) У даній статті розглянуто питання відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Здійснено загальний аналіз проблемних питань щодо громадської потреби у відчуженні земельних ділянок на підставі мотивів суспільної необхідності. Виявлено розбіжності у судовій практиці стосовно вирішення даних справ.

Використання та охорона земель оборони України: колізії земельного законодавства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Використання та охорона земель оборони України: колізії земельного законодавства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/23-2/

Аннотация: (Українська) У даній статті досліджено поняття оборони земель як у теоретичному сенсі, так і на законодавчому рівні. Розглянуто проблемні питання місця та значення використання земель оборони. Виявлено прогалини у законодавстві щодо використання та охорони земель оборони України. Виокремлено особливості управління землями оборони, зокрема перспективні механізми залучення їх до господарського обороту.

Research on the development of rural sports industry and sports economy

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Research on the development of rural sports industry and sports economy//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/3/22-2/

Аннотация: (Українська) With the development of our economy, sports industry also occupies a very important part in economic development. Since the successful bid of the Olympic Games in China, the sports economy has developed rapidly. Sports industry promotes the development of sports economy, and the development of sports economy provides a strong pillar for the rejuvenation of sports industry. Rural sports also plays an important role in sports rejuvenation, and the development of sports economy in China can not be separated from the support of rural sports economy. The state pays more attention to the problem of agriculture, rural areas and farmers, and the development of rural economy enters a new historical stage. The rise of sports industry can promote the further growth of rural economy, change the existing economic structure of rural areas, and promote the better and faster development of rural economy.

Застосування технології блокчейн в галузі охорони здоров’я

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Застосування технології блокчейн в галузі охорони здоров’я//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/3/21-2/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуті принципи роботи систем електронних медичних записів та переваг які може надати технологія блокчейн таким системам.

Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/matematika/2021/3/20-2/

Аннотация: (Українська) В даній статті описана оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників підприємства.

Юридична природа рабства з точки зору міжнародного права

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Юридична природа рабства з точки зору міжнародного права//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/19-2/

Аннотация: В статье рассматриваются результаты доктринальных исследований и взглядов ученых относительно юридической природы рабства с точки зрения международного права. Определено правовое положение рабов с античных времен до современности.

Статистичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Статистичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/3/18-2/

Аннотация: (Українська) Забезпечення населення безпекою продуктів, в загальному, є одним із пріоритетних напрямків державної політики. Продовольча політика держави розглядається як комплекс певних заходів, покликаних системно та ефективно вирішувати завдання для розвитку виробництва, зберігання і переробки, зовнішньої торгівлі, а також справедливого розподілу основних і найважливіших продуктів харчування. Мета статті полягає в характеристиці індикаторів, які характеризують стан продовольчої безпеки в Україні. За допомогою системи індикаторів, а також їхніх порогових значень, в ході роботи було здійснено аналіз та оцінку рівня продовольчої безпеки в Україні. Визначено рівень забезпеченості найважливішими видами продовольства населення. Здійснено аналіз споживання, зокрема і в розрахунку на одну особу найважливішими для забезпечення активного життя та здоров’я населення продуктами харчування Україні. Об’єктом для написання статті є рівень продовольства. За проведеним аналізом було визначено основні позитивні та негативні тенденції продовольчої безпеки в Україні, основні завдання для покращення стану продовольчої безпеки.

Терористичний акт: виклики сьогодення

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Терористичний акт: виклики сьогодення//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/17-2/

Аннотация: (Українська) В даній статті досліджується терористичний акт як кримінальне правопорушення та відповідальність за його вчинення. Зокрема, розглядається актуальність проблеми неправильного надання кримінально-правової оцінки вчинюваним діям, що призвела до масового відкриття кримінальних проваджень за фактом вчинення терористичного акту, які, попри застосування різних методик дослідження, залишилися незакритими та нереалізованими.

Поняття та основні характеристики національної безпеки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Поняття та основні характеристики національної безпеки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2021/3/16-2/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена визначенню поняття та основних характеристик національної безпеки. Автором в статті визначається, що національна безпека України забезпечується специфічною діяльністю суспільних інститутів, спрямованою на створення і вдосконалення умов та чинників (гарантій) ефективної життєдіяльності народу. Відповідні суспільні інститути утворюють систему забезпечення національної безпеки України. Звертається увага на те, що загрози національній безпеці, тобто, загрози для нормального функціонування системи політичних, економічних, соціальних та інших відносин і інтересів, виявляються як впливу на стабільний розвиток республіки в цілому, державних органів, політичних партій і рухів, окремих галузей, підприємств, індивідуальних суб'єктів тощо. Робиться висновок про те, що національні інтереси в міжнародній сфері вимагають проведення активного зовнішньополітичного курсу, спрямованого на зміцнення авторитету України як великої європейської держави, без участі якої неможливе вирішення глобальних проблем і зміцнення міжнародної безпеки.

Окремі питання видачі спеціального дозволу державним органам, підприємствам, установам, організаціям, які очолює іноземний громадянин органами Служби безпеки України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Окремі питання видачі спеціального дозволу державним органам, підприємствам, установам, організаціям, які очолює іноземний громадянин органами Служби безпеки України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/3/15-3/

Аннотация: (Українська) В даній роботі досліджено окремі питання видачі спеціального дозволу державним органам, підприємствам, установам, організаціям, які очолює іноземний громадянин органами Служби безпеки України.

Терористичний акт: аналіз об’єкта та об’єктивної сторони злочину

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Терористичний акт: аналіз об’єкта та об’єктивної сторони злочину//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/14-3/

Аннотация: (Українська) В даній роботі проведене комплексне дослідження об’єктивної сторони злочину, а саме терористичного акту, передбачено частиною першою статті 258 Кримінального кодексу.

Доступність і безпека транспорту

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Доступність і безпека транспорту//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/3/13-2/

Аннотация: (Українська) В даній статті розглянуто питання доступності та безпеки автомобілів які приганяються з закордону, так званих «євроблях», та проблеми їх експлуатації на українських дорогах.

Загальні принципи права

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Загальні принципи права//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/12-3/

Аннотация: (Українська) У цій статті аналізується поняття, а також актуальність дослідження загальних принципів права, їх роль у правових відносинах та місце серед інших правових принципів.

Скасування депутатської недоторканності: зарубіжний досвід та українські реалії

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Скасування депутатської недоторканності: зарубіжний досвід та українські реалії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/11-4/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто питання скасування важливої конституційної гарантії діяльності народних депутатів, а саме, депутатська недоторканість, яка має конкретне цільове призначення – забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення народними депутатами України своїх функцій. Вона не є особистим привілеєм, а має публічно-правовий характер.

Право на життя чи обов’язок жити

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Право на життя чи обов’язок жити//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/9-3/

Аннотация: (Українська) Сучасно правова система закріплює досить широке коло особистих прав людини і громадянина. Головним, фундаментальним та невідчуженим з яких є право на життя, поряд існує право розпоряджатися своїм життям. Тобто, кожен самостійно вирішує якому ризику його піддавати чи навпаки, або навіть приймати рішення про припинення життя. Тому, тема евтаназії породжує багато дискусій.

Основні напрямки реформування СБУ

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Основні напрямки реформування СБУ//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/3/8-3/

Аннотация: (Українська) В даній роботі проаналізовані основні напрямки реформування Служби безпеки України.

Антитерористична діяльність СБУ

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Антитерористична діяльність СБУ//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2021/3/10-3/

Аннотация: (Українська) В даній роботі проведене комплексне дослідження антитерористичної діяльності Служби безпеки України.

Спеціальні інформаційні операції

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Спеціальні інформаційні операції//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/7-3/

Аннотация: (Українська) У даній статті аналізується ведення інформаційної війни, якими методами вона здійснюється, які етапи включає та роль Служби безпеки України у сфері інформаційної безпеки.

Антитерористичний центр при СБУ: ефективність боротьби з тероризмом

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Антитерористичний центр при СБУ: ефективність боротьби з тероризмом//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/6-3/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена дослідженню якості та ефективності функціонування одного з головних органів у боротьбі з тероризмом в нашій державі – Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Зазначене питання є актуальним з огляду на проведення антитерористичної операції на Сході нашої держави.

СБУ як орган протидії корупції та організованій злочинності

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. СБУ як орган протидії корупції та організованій злочинності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/5-3/

Аннотация: (Українська) В статті досліджуються питання визначення ролі та значення діяльності Служби безпеки України у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та їх протидії. Встановлений причинний зв’язок між корупцією та організованою злочинністю та визначені напрямки подальшої боротьби СБУ із зазначеними явищами.

Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/4-2/

Аннотация: (Українська) В даній статті досліджується питання забезпечення безпеки сфери інформаційної безпеки крізь призму застосування законодавчих актів, що регулюють дане питання та безпосередньо шляхом аналізу впливу Служби безпеки України на дану сферу, її повноважень та обов'язків. Досліджуються основні поняття, що стосуються інформаційної безпеки.

Окремі елементи оперативно-розшукової характеристики організації незаконної міграції

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Окремі елементи оперативно-розшукової характеристики організації незаконної міграції//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/3-2/

Аннотация: (English) The article is devoted to the organizational and legal support of the sphere of counteraction to illegal migration: problems, tendencies and mechanisms for solving modern legislative shortcomings. Theoretical and practical aspects of operational and investigative characteristics of crimes are revealed. It is emphasized that when detecting and documenting illegal activities related to illegal migration, it is necessary to pay attention to the fact that such activities usually involve experienced IT professionals who are responsible for disseminating information about illegal migration on social networks. The issues of organization of activity of operative-search divisions of the State Border Guard Service on counteraction to cross-border crime are covered and the purposes of use of materials of operative-search activity which can be used are clearly defined: as reasons and bases for initiation of criminal case or carrying out urgent investigative actions; to obtain factual data that may be evidence in a criminal case. The article analyzes the essential features of operational and investigative activities as an important component of integrated border management and identifies areas for improvement. Population migration is a huge resource that must be used rationally. To this end, it is important to exercise state control over migration flows, which will minimize the negative effects of natural resettlement and enhance the positive effect of migration. The 21st century is sometimes called the century of migration. Migratory movements, the scale of which is constantly growing, and the directions and composition are diversifying, have become a significant factor in the development of a globalized world. They have a significant impact on the quantitative and qualitative composition of the population, economy, politics, culture. Since migration policy is largely a response to the challenges of migration processes, its analysis is impossible without understanding the specifics of modern migration. The negative effects of the migration crisis in Europe indicate the danger of uncontrolled migration processes to ensure stability in society, maintain interethnic peace and harmony.

До питання забезпечення екологічних прав в ЄС

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. До питання забезпечення екологічних прав в ЄС//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/2-2/

Аннотация: (Українська) У статті констатовано, що екологічна політика має важливе значення у забезпеченні екологічних прав Європейського Союзу. Ці дані зафіксовані в європейських нормативно-правових актах. Достовірним прикладом їх реалізації є судова практика Європейського Суду, яка проаналізована в статті.

Деякі питання підслідності служби безпеки України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Деякі питання підслідності служби безпеки України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/3/1-3/

Аннотация: (English) This article is about the jurisdiction of such law enforcement agency as the Security Service of Ukraine, in particular, about the features and certain gaps in the full use and development of all articles of the Criminal Code of Ukraine, which provide for liability for certain criminal offenses, detection and investigation of which falls within the SSU.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала