Зміст журналу No2 (лютий) 2021 y.

Конституційно-правові основи формування корпусу професійних суддів: зарубіжний досвід

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Конституційно-правові основи формування корпусу професійних суддів: зарубіжний досвід//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/2/15-5/

Анотація: У статті розкрито конституційно-правові основи і особливості формування корпусу професійних суддів у зарубіжних державах. З’ясовано, що у багатьох країнах функціонує незалежний спеціалізований орган, до компетенцій якого відноситься забезпечення підготовки кандидатів, що претендують на посади суддів, до прикладу у Франції – Національна школа магістратури, Грузії – Вища рада юстиції, Польщі – Національна рада судочинства, Німеччині – вибіркова комісія, Хорватії – Державна судова рада, Сполучених Штатах Америки – судовий комітет Сенату, Великій Британії – Комісія з питань призначення суддів тощо. Встановлено, що процес підготовки кандидатів, що претендують на посади суддів, має враховувати аспект формування навичок, передбачений у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Доведено, що у контексті здійснення спеціальної підготовки кандидатів, що претендують на посади суддів, слід опиратися на положення Рекомендації Rec(2004) Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці. Визначено, що конституційно-правова основа діяльності закладів, що проводять професійне навчання кандидатів, що претендують на посади суддів, визначена спеціальним законом у багатьох країнах. З’ясовано, що професійне навчання суддів проходить у форматах поєднання міждисциплінарного підходу до навчання із мультидисциплінарним, використання для навчання різних практичних методів, опираючись на вимоги європейського законодавства, розроблення програми для покращення лідерських і управлінських навичок кандидатів, що претендують на посади суддів. Запропоновано враховувати досвід Франції, Грузії, Польщі, Німеччини, Хорватії, Сполучених Штатів Америки, Японії Великої Британії, а також інших країн при формуванні корпусу професійних суддів в Україні.

Правовий висновок касаційного суду як інструмент забезпечення сталості та єдності судової практики в Україні

Автор: , , та

Бібліографічний опис статті:

, , та . Правовий висновок касаційного суду як інструмент забезпечення сталості та єдності судової практики в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/2/14-5/

Анотація: У статті розкрито практичне питання, яке стосується правового висновку касаційного суду як інструменту забезпечення сталості та єдності судової практики в Україні.

Перспективні напрями державно-приватного співробітництва СБУ щодо запобігання кіберзагрозам у сфері державної безпеки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Перспективні напрями державно-приватного співробітництва СБУ щодо запобігання кіберзагрозам у сфері державної безпеки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/2/13-3/

Анотація: В даній роботі проведене комплексне дослідження перспективних напрямів державно-приватного співробітництва СБУ щодо запобігання кіберзагрозам у сфері державної безпеки.

СБУ як суб’єкт забезпечення кібербезпеки України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. СБУ як суб’єкт забезпечення кібербезпеки України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/drugoe/2021/2/12-4/

Анотація: В даній роботі досліджено Службу безпеки України як суб’єкту забезпечення кібербезпеки України.

Процесуальний порядок допиту в режимі відеоконференції в кримінальному провадженні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Процесуальний порядок допиту в режимі відеоконференції в кримінальному провадженні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/2/11-3/

Анотація: У даній статті аналізується процедура, пов’язана з проведенням допиту в режимі відеоконференції в кримінальному провадженні та проблеми, у його застосуванні.

Торгівля людьми як транснаціональна проблема

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Торгівля людьми як транснаціональна проблема//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/2/10-2/

Анотація: В даній статті досліджується торгівля людьми як негативне явище, як прояв злочинної діяльності та як транснаціональна проблема. Дане кримінальне правопорушення розглядається крізь аналіз поняття «торгівля людьми», що є розробленим та затвердженим ООН. Крім того, в роботі вивчаються основні цілі для торгівлі певними категоріями осіб.

Вплив амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/2/9-2/

Анотація: Досліджено вплив теоретичні засади впливу амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств.

Деякі особливості функціонування Європейського поліцейського відомства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Деякі особливості функціонування Європейського поліцейського відомства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/2/8-2/

Анотація: У статті досліджено, що Європейське поліцейське відомство є основним органом, що спеціалізується на запобіганні та боротьбі злочинів. Розглянуті основні функції, повноваження Європолу, його значення для інших держав. Зафіксовані яскраві приклади щодо співробітництва України з Європолом.

Соціальне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Соціальне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/2/7-2/

Анотація: У даній статті вивчено сучасний стан соціального страхування населення й основні завдання в сучасних умовах. Виділено основні недоліки чинної системи та перешкоди, які уповільнюють розвиток соціального страхування в Україні. Визначено необхідність створення ефективної моделі соціального розвитку в Україні, котра на даному етапі реформування економіки країни відсутня, шляхом підвищення платоспроможності населення. Виокремлено основні напрями модернізації соціального страхування населення в Україні, базовані на ринкових умовах та світових тенденціях, котрі приведуть до підвищення ефективності функціонування.

Способи вчинення контрабанди культурних цінностей як елемент криміналістичної характеристики злочину

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Способи вчинення контрабанди культурних цінностей як елемент криміналістичної характеристики злочину//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/2/6-2/

Анотація: У даній статті проводиться дослідження способів вчинення такого кримінального правопорушення, як контрабанда культурних цінностей, як елемент криміналістичної характеристики злочину.

Статистичний аналіз диференціації доходів населення України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Статистичний аналіз диференціації доходів населення України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/2/5-2/

Анотація: В статті розглядається та аналізується розподіл населення за рівнем середньодушових загальних еквівалентних доходів. Досліджено динаміку середнього значення, моди та медіани протягом 2015-2019 рр. На основі розподілу за доходами доведена гіпотеза про підпорядкування обраного показника логнормальному розподілу, обчислені його основні параметри. Здійснено прогнозування розподілу населення за середньодушовими загальними еквівалентними доходами на 2020-2021 рр. Зроблено порівняння з минулим роком та описані висновки проведеного дослідження.

Специфіка оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України в умовах операції Об’єднаних сил

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Специфіка оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України в умовах операції Об’єднаних сил//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2021/2/3984-1/

Анотація: У статті надано короткий огляд специфічних рис оперативно-розшукової діяльності Держприкордонслужби України в умовах проведення операції Об’єднаних сил. Виділено основні гласні заходи, які здійснюються оперативними підрозділами для протидії розвідувально-підривній діяльності. Проаналізовано відповідні приписи чинного законодавства щодо цього специфічного виду діяльності. Здійснено дослідницький огляд літератури та інших відкритих наукових і довідково-інформаційних джерел.

Кримінально-правова характеристика злочину завідомо незаконне затримання, привід, арешт або тримання під вартою

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Кримінально-правова характеристика злочину завідомо незаконне затримання, привід, арешт або тримання під вартою//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/2/kriminalno-pravova-harakteristika-zlochinu-zavidomo-nezakonne-zatrimannya-privid-aresht-abo-trimannya-pid-vartoyu/

Анотація: Стаття є кримінально-правовим дослідженням злочину завідомо незаконне затримання, привід, арешт або тримання під вартою. Проаналізовано підхід провідних юристів до визначення понять об’єкту та суб’єкту злочину, передбаченого ст. 371 КК України. Аргументовано, що суб’єктивний склад злочинів, передбачених ст. 371 КК України, опосередковується рамками тієї процесуальної діяльності, що складає зміст таких примусових заходів, як затримання, привід, арешт і тримання під вартою. Запропоновано вдосконалення формулювання ч. 3 ст. 371 КК України з урахуванням чіткого визначення суб’єкту злочину.

Вплив пандемії на оцінку очікуваного кредитного збитку від торгової дебіторської заборгованості

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Вплив пандемії на оцінку очікуваного кредитного збитку від торгової дебіторської заборгованості//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/2/vpliv-pandemiyi-na-otsinku-ochikuvanogo-kreditnogo-zbitku-vid-torgovoyi-debitorskoyi-zaborgovanosti/

Анотація: У статті здійснено аналіз впливу пандемії COVID-19 на практичне застосування моделі оцінки збитків від кредитних операцій, розроблено приклад розрахунку очікуваних кредитних збитків від торгової дебіторської заборгованості в карантинних умовах.

Тенденції розвитку продуктового рітейлу в Україні та напрями змін споживацької поведінки

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Тенденції розвитку продуктового рітейлу в Україні та напрями змін споживацької поведінки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/2/tendentsiyi-rozvitku-produktovogo-ritejlu-v-ukrayini-ta-napryami-zmin-spozhivatskoyi-povedinki/

Анотація: У статті розглядається розглянуто сучасний, актуальний стан продуктового рітейлу в Україні, основні його тенденції розвитку, зміни споживацьокої поведінки через зовнішні чинники, огляд основних тенденцій, які вже запровадили українські рітейлери, та їх результати після впровадження. Також більш детально розглянуто вплив емоційного маркетингу на споживача та поради, які допоможуть рітейлорам підвищити показники продажів та лояльність споживачів. Метою статті є дослідження основних тенденцій розвитку продуктового рітейлу в Україні, а також окреслення зміни поведінки клієнтів та визначення ключових напрямків розвитку рітейлу.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат